Encamên lêgerînê
kiremît kiremit.
m kiremit
kiremîtfiroş nd/nt kiremitçi (satan kimse)
kiremîtfiroşî m kiremitçilik
kiremît m. kasik, kîremît, xilik, kîramîd n.