Encamên lêgerînê
kinoj nd/nt cimri
kinoj bûn l/ngh cimrileşmek
kinoj kirin l/gh cimrileştirmek
kinojbûn m cimrileşme
kinojî m cimrilik
kinojkirin m cimrileştirme