Encamên lêgerînê
kilolu 1. bikûlo 2. li ser xwe, qelew rd
1. bikûlo 2. li ser xwe, qelew rd
kiloluk kîloyî *üç kiloluk paket paketa sê kîloyî
kîloyî * üç kiloluk paket paketa sê kîloyî
kilol rd yuvarlak
kilol bûn l/ngh yuvarlanmak
kilol kirin l/gh yuvarlamak
kilolbûn m yuvarlanma
kilolî (...) bûn -e yuvarlanmak
kilolî (...) kirin -e yuvarlatmak
kilolkirin m yuvarlama
kilolok rd yuvarlak, yuvarlakça
kilolokê dimsê nd pekmezden bir tatlı türü
kilol bextreş, bêsiûd
kilolî bextreşî, bêsiûdî