Encamên lêgerînê
kilit kilît, xilq, qufil.
1. zurbe, zurze, qefl, qufl, xilk, kilîlk, kilît (amraza ku bi kilîtê tê girtin û veki­rin) 2. beş, deq (deqa li eniya hespê) m
kilit altına almak qefl avêtin serê
kilit dilciği zimanok
kilit dili qilqilk, zimanok
kilit gibi olmak ji hev re wekî bira bûn
kilit kü­rek olmak li ber (tiştekî) bûn *adam ge­lene kadar evine kilit kürek oldum heta camêr hat ez li ber mala wî bû
kilit noktası (kilit yeri veya kilit mevkii) meqamê girîng, li cihê girîng bûn
kilit taşı bnr anahtar taşı
kilit vurmak qefl li (tiştekî) xistin, qefl avêtin serê
kilitleme qufilandin, qefaltin, xilqandin, qeflkirin, quflkirln, zurzekirin, kilîtkirin, radan, dadan m
qufilandin, qefaltin, xilqandin, qeflkirin, quflkirin, zurzekirin, kilîtkirin, radan, dadan m
kilitlemek kilît kirin, qufil kirin, xilqandin.
1. qufilandin, qefaltin, xilqandin, qefl kirin, qufl kirin, zurze kirin, kilît ki­rin, radan, dadan *kapıyı kilitledi deri rada (an jî deri qefalt) l/gh 2. qefl avêtin serê, li serê radan, li sere dadan (gava ku deriyê tiştekî li ser heyberekê an jî kesekî qufilandin) *elbiseyi dolaba kilitlemiş­ler dolab li ser kincan dadan e l/bw 3.di hev de derbas kirin, derbasî hev kirin (ji bo tiştê nêr û mê ku wan di hev re derbas dikin) l/bw 4. hişk pê girtin *Zehra par­maklarıyla kadehini kilitledi Zehra bi tiliyên xwe hişk bi qedehê girt l/bw
1. qufilandin, qefaltin, xilqandin, qefl kirin, qufl kirin, zurze kirin, kilît kirin, radan, dadan * kapıyı kilitledi derî rada (an jî derî qefalt) l/gh 2. qefl avêtin serê, li serê radan, li serê dadan (gava ku deriyê tiştekî li ser heyberekê an jî kesekî qufilandin) * elbiseyi dolaba kilitlemişler dolab li ser kincan dadan e l/bw 3.di hev de derbas kirin, derbasî hev kirin (ji bo tiştê nêr û mê ku wan di hev re derbas dikin) l/bw 4. hişk pê girtin * Zehra parmaklarıyla kadehini kilitledi Zehra bi tiliyên xwe hişk bi qedehê girt l/bw
kilitlenme xiliqîn, qefilîn m
xiliqîn, qefilîn m
kilitlenmek qufilbûn, xilqîn.
1. xiliqîn, qefilîn, kilît bûn l/ngh 2. hatin qufilandin, hatin qefaltin, hatin xilqandin, hatin qeflkirin, hatin quflkirin, hatin zurzekirin, hatin kilîtkirin, ha­tin radan, hatin dadan l/tb 3. ketin hev (ga­va ku ji ber sedemên fizîkî û ruhî kesek bê tevger dimîne) l/ngh
1. xiliqîn, qefilîn, kilît bûn l/ngh 2. hatin qufilandin, hatin qefaltin, hatin xilqandin, hatin qeflkirin, hatin quflkirin, hatin zurzekirin, hatin kilîtkirin, hatin radan, hatin dadan l/tb 3. ketin hev (gava ku ji ber sedemên fizîkî û ruhî kesek bê tevger dimîne) l/ngh
kilitli kilîtkirî, xilipandî.
1. biqefl, biqufl, bizurze, bixilq *ki­litli bir bavul almak istiyorum ez dixwazim bavûleke biqefl bikirim 2. qufilandî, qefaltî, qefilkirî, quflkirî, xilqandî, kilîtkirî, radayî, dadayî (tiştê ku hatiye radan) *kapı içerden kilitli deri ji hundir ve dada­yî ye rd
1. biqefl, biqufl, bizurze, bixilq * kilitli bir bavul almak istiyorum ez dixwazim bavûleke biqefl bikirim 2. qufilandî, qefaltî, qefilkirî, quflkirî, xilqandî, kilîtkirî, radayî, dadayî (tiştê ku hatiye radan) * kapı içerden kilitli derî ji hundir ve dadayî ye rd
kilitsiz 1. bêqefl, bêqufl, bêzurze, bêxilq 2. nequfilandî, neqefaltî, neqefilkirî, nequflkirî, nexilqandî, nekilîtkirî, neradayî, nedadayî rd
kilitsiz küreksiz bêqefl û nifte (ji bo tiştê nedadayî)
kilitker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kilit dike, mifteker.
ji: kilit + -ker
kilita kontakê m. kilîtê kontakî n.
kilita sîfredar m. kilîto sîfreyin n.
kilit (asma kilit) keseke (m), topa kilîtî (m), zerze (n), kilît (n), qefil (n)