Encamên lêgerînê
kezeb ant/m 1. kara ciğer 2. ciğer (kasaplıkta ak ciğer, kara ciğer ve yüreğin oluşturduğu takım) 3. mec yavru, oğul, evlât * kesî kezeba xwe neavêtiye kimse evlâdını atmamış 4. mec yürek (acıma duygusu)