Encamên lêgerînê
keys lê anîn l/bw 1. fırsatını bulmak, punduna getirmek, biçimine getirmek 2. münasebetini getirmek, sırasını getirmek, uygun bulmak 3. rast getirmek, kollamak * min di dema wî ya şên de keys lê anî û jê re got neşeli olduğu bir zamanını kolladım ve ona söyledim
1) fırsatını düşürmek, fırsat kollamak 2) puntuna getirmek (veya puntunu bulmak)
keys lê anîn (biwêj) li hemberî yekî ji bo serkeftinê derfet bi dest xistin. kamma paşîn keys li gîskê aniye... m. emin bozarslan
keys lê anîn lg. canare re ciardene, keyse re ciardene, fesale re rîardene, re rîpînitene, keyse pawitene, fesale pawitene, rîpawitene