Encamên lêgerînê
keyfi yerinde 1) besta (yeî) hebûn, kêfa (yekî) li cih bûn, gewz bûn 2) kêfa (yekî) li cih bûn, siheta (yekî) xweş bûn
I) Besta wî li cih bûn. Dema wî saz bûn. Fîkefîka wî bûn. Besta (yekî) hebûn. Kêfa (yekî) hebûn. II) Kêfa (yekî) xweş bûn. Siheta (yekî) xweş bûn.