Encamên lêgerînê
ketin ser (tiştekî) 1) -e girişmek, koyulmak, abanmak 2) vurmak * siya darê ketiye ser dîwêr ağacın gölgesi duvara vuruyor