Encamên lêgerînê
ketin ser dil üstüne çıkmak
ketin ser (...) eklenmek
ketin ser (tiştekî) 1) -e girişmek, koyulmak, abanmak 2) vurmak * siya darê ketiye ser dîwêr ağacın gölgesi duvara vuruyor
ketin ser (yekî) 1) üstüne çıkmak 2) düşmek (ödevi ve yetkisi içinde bulunmak) * carinan çûna beqal dikeve ser min bana arada bir bakkala gitmek düşüyor
ketin ser dilê (yekî) 1) birini yere sermek (yenmek) 2) üstüne çullanmak 3) kıyasıya dövmek 4)argo düzmek
ketin ser dilê hev sıkışmak, tıkılmak
ketin ser hev üstüste yığılmak, üstüste düşmek
ketin ser kira (yekî) gıcık kapmak, gıcık almak (veya olmak)
ketin ser kurm û kirasê (yekî) birine uyum sağlamak
ketin ser lingan l/bw yürümeye başlamak (çocuk; ayakları üzerinde gezecek duruma gelmek)
yürümeye başlamak
ketin ser nan yemeğe girişmek, yemeğe başlamak
ketin ser rê yola (veya yollara) düşmek, yola düzülmek (düzelmek veya koyulmak)
ketin ser riya xwe yolunu tutmak, yoluna koyulmak
ketin ser zar û zimanan 1) dile (veya dillere) düşmek, ağızlara sakız olmak, ağza düşmek, çavlanmak (hakında dedikodu yapılmak) 2) dillere destan olmak
ketin ser zimanan dillere düşmek
ketin ser zimanê (yekî) diline dolanmak
ketin ser zimanên xelkê dile (veya dillere) düşmek (hakında dedikodu yapılmak)
ketin serê 1) -e girişmek, yumulmak 2) katılmak, eklenmek, beslemek * avên newalan dikevin ser vî çemî dereler bu nehiri besliyorlar
ketin serê (yekî) 1) kafasına yatmak, aklına yatmak 2) yutmak, inanmak * ev vir nakeve serê yekî bu yalanı kimse yutmaz 3) havsalası almak 4) kavramak (anlamak, algılamak), kulağına girmek 5) yer edinmek, nakşolmak
ketin ser dile (yekî) (biwêj) li yekî dan, di nav tekiliya zayendî de bûn. her du bira ketine ser dile xembar îja dane. dibêjm, heydo ketiye ser dile gulçîne û heya sibehe nehiştiye ku raze, (argo)
ketin ser dilên hev (biwêj) ketin nav têkiliya zayendî, li hev xistin. wê şevê mêrik neçûbû mala xwe heta sibehê ew û inik keti bûn ser dilên hev. kerîm û şefiq ketibûn ser dilên hev û heta tu bibêjî bes, li hev dabûn.
ketin ser lingan (biwêj) lavayi kirin, bi awayekî zêde li ber gerin. 2. di nav rewşeke bêhêz û bêtaqet de bûn. kete ser lingan, derî bi derî geriya, di dawiyê de keça xwe da xwendinê. şabêdînji ber nexweşiye kete ser lingan û bi mehan ji nav ciyan derneket.
ketin serê (yekî) (biwêj) têgihîştin, fêm kirin. ‘‘ne pirsên olî dizanî, ne dengê wî ji azanê re baş bû, ne jî rabûn û rûniştina wî diket serê gundiyan. cankurd
ketin serî (lêker)(navdêr, mê) aqil jê birrîn, ketin aqilî, jê bawer kirin, pê bawer bûn, Nakeve serê min ku tirk mafên kurdan bidinê. (Ez bawer nakim ku ...), hatin bîrê, ji bîr nekirin, Nediket serê wî ku ji min re telefonê bike.
ji wêjeyê: Lawo, ev pere çi dike û çi nake. Belasebeb negotine pere dikute mere, ellahwekîl. Ma ku ne ji pareyên wî bûya, dê Crystal Harris a 24 salî bi Hugh Hefner ê 84 salî re bizewiciya? Dikeve serê we?