Encamên lêgerînê
ketin pey (an jî dû) peşine düşmek (takip etmek)
ketin pey (tiştekî) güdelemek
ketin pey (yekî) ardına düşmek, kovalamak (kaçanın ardına düşmek, yakalamaya çalışmak)
ketin pey şopa (yekî) (birinin) iziden gitmek, takip etmek
ketin pey şopê (an jî rêçê) iz peşine düşmek, izi takip etmek
ketin peyan kibirlenmek
ketin peyîftinê (an jî xeberdanê) konuşmaya dalmak (veya koyulmak)
ketin peyvînê konuşmaya koyulmak, dalmak
ketin pey 1. şop gerandin 2. (da ku xwe bigihînê) hewl dan
dan pey, dan dû, ketin pê, pê ketin
ketin pey to pursue, to chase, to follow
ketin pey folgen
hinterher sein
verfolgen