Encamên lêgerînê
ketin hev l/ngh 1. çakışmak, çitişmek 2. rastlaşmak (aynı zamanda olmak, üst üste gelmek) 3. tutuşmak (girişmek)
1) kapışmak (kavgaya tutuşmak) 2) kapışmak (hırsla güreşe girmek) 3) kilitlenmek (fizikî ve ruhî sebeplerden dolayı hareket edemez, kıpırdayamaz duruma gelmek) 4) kilitlenmek, birbirine geçmek, kenetlenmek 5) (birbirine) denk gelmek (eşyalarda eril ve dişi uclarının birbirine rast gelmesi)
ketin hev û din l/bw kenetlenmek * lêvên wê ketine hev dudakları kenetlenmiş
ketin hev hev girtin, girtin hev, rabûn hev