Encamên lêgerînê
kesin vebirî.
misoger, vebirî, wekat, qethî, vebir, qutebir rd
kesin bilgi agahiya misoger fel
kesin olarak bi misogerî, bi vebirî, bi wekat, bi qethî, bi sonda temam
kesinleşme vebirîn.
misogerbûn, wekat bûn, vebirbûn, esehîbûn, qethîbûn m
misogerbûn, wekat bûn, vebirbûn, esehîbûn, qethîbûn m
kesinleşmek 1. misoger bûn, wekat bûn, ve­bir bûn, esehî bûn, qethî bûn *burada kalmamız kesinleşti mayîna me ya li vir misoger bû 2. misoger bûn, vebir bûn, esehî bûn hiq *cezası kesinleşti cezayê wî esehî bûn l/ngh
1. misoger bûn, wekat bûn, vebir bûn, esehî bûn, qethî bûn * burada kalmamız kesinleşti mayîna me ya li vir misoger bû 2. misoger bûn, vebir bûn, esehî bûn hiq * cezası kesinleşti cezayê wî esehî bûn l/ngh
kesinleşmiş hatin vebirîn.
kesinleştirme vebirandin.
misogerkirin, esehîkirin, wekatkirin, vebirkirin, qethîkirin m
misogerkirin, esehîkirin, wekatkirin, vebirkirin, qethîkirin m
kesinleştirmek misoger kirin, esehî kirin, wekat kirin, vebir kirin, qethî kirin m
misoger kirin, esehî kirin, wekat kirin, vebir kirin, qethî kirin m
kesinlik vebirî.
1. misogerî, qethîbûn, vebirî, wekatî, esehîbûn 2. misogerî, qethîbûn, wekatî, vebirî
kesinlik kazanmak esehî bûn
kesinlikle bi vebirî.
herzal, bi misogerî, bi vebirî, qethiyen, li qiyametê h
herzal, bi misogerî, bi vebirî, qethiyen, li qiyametê h
kesinmek ji xwe re birîn (cil ji xwe re birîn) l/bw
ji xwe re birîn (cil ji xwe re birîn) l/bw
kesinsizlik nemisogerî, nevebirî, newekatî rd
nemisogerî, nevebirî, newekatî rd
kesinti jêbirîn.
1. devmeqes, pirtik 2. navber. etlehî, atlebûn *işimiz hiçbir kesintiye uğra­madan yürüyor karê me bêyî atlebûn berdewam dike 3. jêbiran, jêkuştin (beşa ji ber sedemekê ji pereyê ku hatiye dayîn, tê birîn) 4. vebiran, birang, qutkirin *su ke­sintisi vebirana avê 5. rastîhevhatina dengdêran rz/m
kesinti yapmak jê kuştin
kesintili 1. biatlebûn, biatlehî 2. bijêbiran, bijêkuştin rd
1. biatlebûn, biatlehî 2. bijêbiran, bijêkuştin rd
kesintisiz 1. bêatlebûn, bêatlehî, bênavberî 2.bêjêbiran, bêjêkuştin rd
1. bêatlebûn, bêatlehî, bênavberî 2. bêjêbiran, bêjêkuştin rd
kesintiye almak qeşmeriyên xwe bi (yekî) kirin, henekên xwe pê kirin
Qeşmeriyê xwe bi (yekî) kirin. Henekên xwe pê kirin.
kesintiye uğramak navber danê, atlebûn danê
kesin c 1. kimi, kimisi 2.rd bazıları, birileri
kesin jê bazıları (veya bazısı)
kesin rd. tayê kesî, tenê, tayê, tanî
kesin qetî, tesil
kesinleşme qetîbîyayîş (n)
kesinleşmek qetî bîyene
kesinleşmiş qetîbîyaye (n), qetîbîyaya (m), qetîbîyayîye (m)
kesinleştirme qetîkerdiş (n)
kesinleştirmek qetî kerdene
kesinlik qetîyîye (m), qetîyet (n); tesilî (m), tesilîye (m)