Encamên lêgerînê
kesb m 1. kazanç * kesba mehaneyê aylık kazanç 2. edinme
kesb kirin l/gh kazanmak (kazanç sağlamak)
kesb û kar 1) kazanç 2) iş güç
kesbdar rd kazançlı
kesbkirin m kazanma (kazanç sağlama)
kesb 1. ked 2. qezenca ji xebatekê
kesber keskê sût
kesberî sûtî
kesbik moriya nezerê