Encamên lêgerînê
kemitokî rd keçeleşmiş, keçelenmiş olan (deri pürüzlü duruma gelmiş olan) * destên min kemitokî bûn ellerim keçelenmiş
kemitokî bûn l/ngh keçeleşmek, keçelenmek (deri pürüzlü duruma gelmek)
kemitokîbûn m keçeleşme, keçelenme (deri pürüzlü duruma gelme)