Encamên lêgerînê
kelk yarar, fayda, istifade.
n 1. kepek, donra, temre, saç kepeği (saçlı deride oluşan pulcuklar) 2. konak (kundak çocuklarının başlarında bulunan kepek tabakası)
m yarar, fayda
kelk ketin (...) kepeklenmek * kelk ketiye porê wê saçı kepeklenmiş
kelk (ii) n dam (evin çoğun kiremitle kaplı bölümü)
kelk girtin l/gh yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek
kelk jê girtin yararlanmak.
kelk wergirtin m yararlanma, faydalanma, istifade etme
l/gh yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek
kelka gelemperî kamu yararı
kelkdar rd yararlı, faydalı
kelkdar bûn l/ngh yararlanmak, faydalanmak
yararlı olmak
kelkdar kirin l/gh yararlandırmak
kelkdarbûn m yararlanma, faydalanma
kelkdarî m yararlılık
kelkdarkirin m yararlandırma
kelkel m sarı sıcak (aşırı sıcaklık)
kelkelandin m kaynatma
l/gh kaynatmak
kelkelî rd kaynar * ava kelkelî kaynar su
kelkelîn m kaynama
l/ngh kaynamak
kelkgir rd istifade edici
kelkgirtin m gh yararlanma, faydalanma, istifade etme
kelkirin m kaynak yapma
kelkot rd 1. çarpık 2. yamuk
kelkotî m 1. çarpıklık 2. yamukluk
kelkotî bûn l/ngh 1. çarpıklaşmak 2. yamulmak
kelkotî kirin l/gh 1. çarpıklaştırmak 2. yamuklaştırmak
kelkotîbûn m 1. çarpıklaşma 2. yamulma
kelkotîkirin m 1. çarpıklaştırma 2. yamuklaştırma
kelkotîtî m 1. çarpıklık 2. yamukluk
kelkotkî rd 1. çarpıkça 2. yamukça
kelkotkîbûn m çarpıklaşma
l/ngh çarpıklaşmak
kelkperest rd 1. faydacı, yararlanmacı 2. fel faydacıl, yararcıl, yararlanmacı
kelkperestî m 1. faydacılık, yararlanmacılık 2. fel faydacılık, yararcılık, yararlanmacılık
kelkût rd 1. başıboş, aylak 2. kaba saba (kimse)
kelkutî rd çarpık
kelkûtî m 1. aylaklık, başıboşluk 2. kaba sabalık
kelkutîtî m çarpıklık
kelkutkî rd çarpıkça
kelkwergir rd istifade edici
kelk 1. fayde 2. meslehet
(navdêr, mê) mifa, sûd, îstîfade, menfeet, berjewendî, wec, qezenc, qazanc, kêr, feyde, sûde, avantaj, kar, lişt, kerh, keys.
Herwiha: kelik.
Bide ber: kilk.
ji wêjeyê: Herkes maf heye ku di mercên wekheviyê de ji xizmetên giştî yên welatê xwe kelk (istifade) bigire.(Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirovan, bend 21, xal 2, wergerrandin: Enstîtuya Kurdî ya Parîsê).
Bikaranîn: Lêker: kelk girtin. Navdêr: kelkgirtin.
: bêkelk, bêkelkî, bêkelkîtî, bikelk, bikelkî, bikelkîtî, kelkdar, kelkdarî, kelkder, kelkderî, kelkî, kelkker, kelkkerî, kelkmend, kelkmendî, kelkperist, kelkperistî
kelk girtin (lêker)(Binihêre:) kelk
kelk jê wergirtin sûd jê wergirtin
kelk li ser kurkê xistin (biwêj) zêde tiştek pêk neanîn. me ew şarid ku wê meseleye çareser bike, lê maşelah çû kelk li ser kurkê xist. (qerf)
kelka bi ro da bûn (biwêj) ji bo karên vala tê gotin. ew karê wê, hema kelka bi ro de ye.
kelkdar (rengdêr) bimifa, bisûd, biîstîfade, bimenfeet, biberjewendî, biwec, biqezenc, biqazanc, bikêr, bifeyde, bisûde.
ji: kelk + -dar.
Bikaranîn: Lêker: kelkdar kirin, kelkdar bûn. Navdêr: kelkdarbûn, kelkdarkirin.
: kelkdarî kelkdarîtî kelkdartî
kelkdar bûn (lêker)(Binihêre:) kelkdar
kelkdar kirin (lêker)(Binihêre:) kelkdar
kelkdarbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kelkdar
kelkdarî (navdêr, mê) rewşa kelkdarbûnê, kêrdarî, kêrhatîbûn, sûdmendî, havildarî, feydedarî, bikêritî.
ji: kelkdar + -î
kelkdarkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kelkdar
kelkgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) kelk
kelkî (navdêr, mê) rewşa kelkbûnê.
ji: kelk + -î
kelkirî (rengdêr) (Binihêre:) kel
kelkirin (navdêr)(Binihêre:) kel
kelkker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kelk dike.
ji: kelk + -ker
kelkkerî (navdêr, mê) rewşa kelkkerbûnê.
ji: kelkker + -î
kelkot 1. kelik û palaz 2. xelexwarî
kelkotî (navdêr, mê) çelexwaritî, pilûçî , xwarî, xwehrî, çewtî, çeverî.
ji: kelk +-otî
kelkotî bûn (lêker)weribîn, çelexwaribûn, tewîn, xwarbûyîn, xwarovîçobûyîn, xwarbûn, xwar bûn, kelkotîbûn.
ji: kelkotî + bûn
kelkotîbûn (navdêr, mê) weribîn, çelexwaribûn, tewîn, xwarbûyîn, xwarovîçobûyîn, xwarbûn, xwar bûn, kelkotî bûn.
ji: kelkotî +bûn
kelkperest (navdêr, mê) kêrperest, havilperest, sûdegir, sûdewart, sûdeperest, liştok, feydexwaz, behreger, feydeperest, mefaperest, menfeetperest.
ji: kelk +-perest
kelkperestî (navdêr, mê) kêrperestî, havilperestî, sûdegirî, sûdewartî, sûdeperestî, liştokî, feydexwazî, behregerî, feydeperestî, mefaperestî, menfeetperestî.
ji: kelk +-perestî
kelkût bûn kutan xwarin
kelkût kirin ser û guh di rû de anîn, gelekî lê dan
kelkûtî (navdêr, mê) ewaretî, beredaytî, arodetî, selexanetî, tortoretî, betaltî.
ji: kelk +-ûtî
kelk benefit, advantage, profit
kelk wergirtin to gain advantage
kelk Nutzen
Vorteil
kelkel sehr heiß
kelkwergirtin profitieren
kelk n. ban, bon, bun n.
n. kenik, kepeg, keley, mirik, kelk, kelê n.
m. havile, kêr, nef, fayde, îstîfade m.
kelk girtin tng. rira havile vînitene, rira kêr vînitene, havildarîyene, kêrdar bîyene, havildar bîyene, kêrdarîyene, fayde tira vênayene, rira havile wedayene, rira nefîyene
kelkdar rd. havildar, kêrdar, kêrin, nefin, faydeyin, havilin
kelkdar bûn lng. havilin bîyene, kêrin bîyene, faydeyin bîyene, havildar bîyene, kêrdar bîyene, nefin bîyene
kelkdar kirin tg. havildarnayene, kêrdar kerdene, havildar kerdene, kêrdarnayene
kelkdarbûn m. kêrdarbîyayis, havildarbîyayis, kêrdarîyayis, faydetiravênayis, rirahavilewedayis, rirahavilevînitis, rirakêrvînitis, havildarîyayis n.
kelkdarkirin m. havildarnayis, kêrdarkerdis, havildarkerdis, kêrdarnayis n.
kelkel kelekel, kelakel
kelkgirtin m. îstîfadekerdis, rirahavilevînitis, rirafaydegirewtis, rirahavilewedayis, faydetiravênayis, riraîstîfadekerdis, faydegirewtis, rirahaviledîyayis n.
kelkot rd. kelkot, çewtik, xilûwar, kelûkut, çewt-mewt, tews, çewt û çewtvir, xilxar, çot-mot
kelkot bûn tng. kelkot bîyene, xibkelkotî rd. kelkot, çewtik, xilûwar, kelûkut, çewt-mewt, tews, çewt û çewtvir, xilxar, çot-mot
kelkotkî rd. kelkotkî, xilûwarkî, tewsane
kelkotki bûn tng. kelkot bîyene, xilxar bîyene, tews bîyene
kelkperest rd. havilperest, kêrperest, kêrcî, faydecî, listek
kelkperestî m. havilperestîye, kêrperestîye, kêrcîyênî, faydecîyênî, listekîye, havilperestênî, kêrperestênî m.
kelkutî rd. kelkot, çewtik, xilûwar, kelûkut, çewt-mewt, tews, çewt û çewtvir, xilxar, çot-mot
kelkutkî rd. kelkotkî, xilûwarkî, tewsane
kelkewta (m) bakınız: kelekewta (m), kelekewtîye (m)
kelkewte (n) bakınız: kelekewte (n)
kelkota (m) bakınız: kelekewta (m), kelekewtîye (m)
kelkote (n) bakınız: kelekewte (n)
kelkotiş (n) bakınız: kelekewtiş (n)
kelk sûd, sûde, mifa, feyde, kelk, kar, qezenc, qazanc
kelka hin, hinek, hindek, piçek, kêm.