Encamên lêgerînê
kelûş (ii) rd pısırık, teres * tûtik ji ber dîk kelûş bû tavuk horozun önünde pısırıklaştı