Encamên lêgerînê
kav pîşo.
(I) 1. pûşî, pîşo *çakmak kavı pûşiyê heste 2. kirasê mar, kefenê mar, tivil n (II) mexzena alkolê
kav (ii) mexzena alkolê
kav gibi eynî pûşî ye
kav mantarı karoka pûşî (Fomes fomentarius) bot/nd
karoka pûşî (Fomes fomentarius) bot/nd
kavaf esnafê ku solên adî çêdike û difiroşe
kavaf işi karê serobero
kavaflık qewadî, pêzewengî, qebraxî m
kavak sipîndar, hewr.
hewr, spîndar bot/n
hewr(sipîndar); populus
hewr, spindar bot/n
kavakçılık xweyîkirina darên hewran nd
xweyîkirina darên hewran nd
kavaklık erda hewran, bexçeyê spîndaran nd
erda hewran, bexçeyê spindaran nd
kaval bilûr.
bilûr, şimsal, bilwêr mzk/m
kaval kemiği gîtik, dirûş, lûle, hestiyê birçî, lûleqa stûr, hestiyê cedewê ant/n
gîtik, dirûş, lûle, hestiyê birçî, lûleqa stûr, hestiyê cedewê ant/n
kavalcı 1. bilûrker (ê ku bilûran çêdike) 2. bilûrfiroş 3. bilûrvan, bilûıjen, şimşaljen (ê ku li bilûrê dide) nd/nt
1. bilûrker (ê ku bilûran çêdike) 2. bilûrfiroş 3. bilûrvan, bilûrjen, şimşaljen (ê ku li bilûrê dide) nd/nt
kavalcılık 1. bilûrkerî 2. bilûrfiroşî 3. bilûrvanî, bilûrjenî, şimşaljenî m
1. bilûrkerî 2. bilûrfiroşî 3. bilûrvanî, bilûrjenî, şimşaljenî m
kavalye şekerok.
şekerok, kavalye
şekerok, kavalye n
kavalyelik şekerokî, kavalyetî m
kavalyelik etmek şekerokî kirin, kavalyetî kirin
kavanoz merkane.
1. merkane, qebanoz 2. merkane, qebanoz (ji bo mixdarê ku qevanoz hiltîne) *iki kavanoz reçel du qebanoz rîçal m
kavanoz dipli dünya dinyaya boş û betal
Dinya siya kerê ye. Dinya siya darê ye. Dinyaya fanî.
kavara (I) 1. kewara vala (ku hingiv jê hati­ye derxistin) nd 2. qût (hingivê ku di kewarê de ji bo mêşên hingiv tê hiştin) n (I) 1. fis 2. xirecir, hirmegurm m
kavara (i) 1. kewara vala (ku hingiv jê hatiye derxistin) nd 2. qût (hingivê ku di kewarê de ji bo mêşên hingiv tê hiştin) n
kavara çekmek fis berdan, fis kirin
kavas qewas.
1. qewas, heras, gilove (karmendê parêziyê ku li konsolosxaneyan dixebite û xwedî kincên taybet e) 2. qewas (qerewîlê li banka û patrîkxaneyan) 3. qerawil d ir/n
1. qewas, heras, gilove (karmendê parêziyê ku li konsolosxaneyan dixebite û xwedî kincên taybet e) 2. qewas (qerewîlê li banka û patrîkxaneyan) 3. qerawil dîr/n
kavaslık qewastî, herasî m
qewastî, herasî m
kavat qewad.
qewad, pêzeweng, qebrax nd/n
qewad, pêzeweng, qebrax nd/n
kavata kod (derdana darîn a ku bi qewartinê hatiye çêkirin) m
kod (derdana darîn a ku bi qewartinê hatiye çêkirin) m
kavatlık qewadî, pêzewengî, qebraxî m
kavdı hayat heta sax be, heta li darê dinyayê be, heta ku hebe h
kavga 1. qirên, lec, qewxe, pevçûn, xerpiş, şer, qal 2. şer, ceng 3. têkoşîn, têkoşan, kefteleft, mücadele (mec) m
kavga bizim yor­ganın başına imiş şer hate devê derê me
kavga çıkarmak şer derxistin, pevçûn çêkirin, qirên derxistin
kavga etmek pevçûn, şer kirin.
qirên kirin, qew­xe kirin, şer kirin, xerpişîn, pev çûn, lec kirin
kavga ettirmek xerpişandin
kavga kaşağısı zengilê şer (kesê ku li şer digere, navbera kesan xera dike)
Zengilê şer. Destê belayê. Belakir. (Yekî) agir xistiye dawa xwe.
kavga patırtı qal û qir, qal û meqal
kavgacı şerûd.
1. şerûd, şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, şeroke, belakir 2. têkoşer (mec) rd
1. şerûd, şerûde, şeroke, şeroyî, şût, neal, şerûn, şeroke, belakir 2. têkoşer (mec) rd
kavgalaşma pevçûn m
pevçûn m
kavgalaşmak pev çûn l/ngh
pev çûn l/ngh
kavgalı bi pevçûn.
1. bişer, bişer û pevçûn, bipevçûn, biqewxe, biqirên *kavgalı bir toplantı civîneke bişer û pevçûn 2. xeydan rd
1. bişer, bişer û pevçûn, bipevçûn, biqewxe, biqirên * kavgalı bir toplantı civîneke bişer û pevçûn 2. xeydan rd
kavgasız 1. bêpevçûn, bêşer, bêqewxe, bêqirên, bêlec *kavgasız bir toplantı civaneke bêpevçûn rd 2. bêxirecir, bêteqûreq, ker *kavgasız bir ev maleke bêxirecir rd/h
1. bêpevçûn, bêşer, bêqewxe, bêqirên, bêlec * kavgasız bir toplantı civaneke bêpevçûn rd 2. bêxirecir, bêteqûreq, ker * kavgasız bir ev maleke bêxirecir rd/h
kavgasız evin kaynanası Xwesûya ku bi bûkê re li hev dike.
kavgasızlık 1. bêpevçûnbûn, bêşerbûn, bêqewxebûn, bêqirênbûn, bêlecbûn 2. bêxirûcirî, bêteqûreqî m
1. bêpevçûnbûn, bêşerbûn, bêqewxebûn, bêqirênbûn, bêlecbûn 2. bêxirûcirî, bêteqûreqî m
kavgaya girişmek (veya kavgaya tutuşmak) bi hev girtin, bi nava hev ketin, bi hev ketin
kavi zexm, qewîn, xurt rd
zexm, qewîn, xurt rd
kavil 1. qewl, gotin 2. qewl, peyman *kavli­miz böyle mi idi? ma qewlê me wiha bû?
1. qewl, gotin 2. qewl, peyman * kavlimiz böyle mi idi? ma qewlê me wiha bû?
kavileşme zexmbûn, qewînbûn m
zexmbûn, qewînbûn m
kavileşmek zexm bûn, qewîn bûn l/ngh
zexm bûn, qewîn bûn l/ngh
kavilleşmek qewl ji hev re danîn, qewl ji xwe re danîn, li hev kirin l/bw
qewl ji hev re danîn, qewl ji xwe re danîn, li hev kirin l/bw
kavilleştirme zexmkirin, qewînkirin m
zexmkirin, qewînkirin m
kavilleştirmek zexm kirin, qewîn kirin l/gh
zexm kirin, qewîn kirin l/gh
kavim hawîş, qewm n
hawîş, qewm n
kavis kevane.
kevane m, qûz, kevanok m, riewîn m, qews n, qewsik n
kavis çizmek qews kişandin
kavisli bikevane.
bikevane, biqews, newînî, pilûç rd
kavislı bikevane, biqews, newînî, pilûç rd
kavkay xîjxîjk m
kavkı qalik zo/n
qalik zo/n
kavkılı biqalik, qalikdar rd
biqalik, qalikdar rd
kavlağan çinar, dara çinarê nd
çinar, dara çinarê nd
kavlak 1. qeşûrikî (dara ku qalikê wê jêbûye) 2. qeşûrek (kesê ku ji ber germa tavê çermê canê wî jê radibe) rd
1. qeşûrikî (dara ku qalikê wê jêbûye) 2. qeşûrek (kesê ku ji ber germa tavê çermê canê wî jê radibe) rd
kavlama qeşirîn, qeşûrbûn m
qeşirîn, qeşûrbûn m
kavlamak 1. qeşirîn, qeşûrbûn l/ngh 2. pûrt weşandin l/gh
1. qeşirîn, qeşûr bûn l/ngh 2. pûrt weşandin l/gh
kavlanmak hatin qeşûrkirin, hatin qeşartin l/tb
hatin qeşûrkirin, hatin qeşartin l/tb
kavlaşma pûşîbûn m
pûşîbûn m
kavlaşmak bûn pûşî l/ngh
bûn pûşî l/ngh
kavlatmak kirin pûşî l/gh
kirin pûşî l/gh
kavlıç 1. fetq m 2. fetqoyî rd
1. fetq m 2. fetqoyî rd
kavlık kîsikê pûşî nd
kîsikê pûşî nd
kavmi qewmî rd
kavmi necip nîjadpak, başnîjad
kavmiyat etnografya m
etnografya m
kavmiyet qewmîtî, qewmiyet m
qewmîtî, qewmiyet m
kavraç alava hesînî ya ku pê kevirên giran radikin
alava hesînî ya ku pê kevirên giran radikin
kavrak pûş, kewş n
pûş, kewş n
kavram têgi.
1. rêman, têgîn, mefhûm 2. têgîn, rêman fel 3. perîton ant 4. qevd m
1. rêman, têgîn, mefhûm 2. têgîn, rêman fel 3. perîton ant 4. qevd m
kavrama 1. pêgirtin 2. têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî 3. dasok, şalok, qalûç 4. debriyaj m
1. pêgirtin 2. têgihan, têgihîştin, têgihhin, serwextî, fehmdarî, fehmberî, serûderî 3. dasok, şalok, qalûç 4. debriyaj m
kavrama yeteneği feraset.
kavramak têgihîştin, fêrisîn, fêhm kirin.
1. pê girtin, hişk pê girtin *ço­cuğu koltuk altlarından kavrayıp kal­dırdım min baş bi binçengên kurikê girt û rakir l/ngh 2. têgihîştin l/ngh, têgihîn l/ngh, serwext bûn l/ngh, fehmberî bûn l/ngh, bi ber ketin l/bw, bi serê (yekî) ke­tin mm hişê (yekî) girtin l/bw, bi serî de çûn l/bw, ketin serê (yekî) l/bw (mec)
1. pê girtin, hişk pê girtin * çocuğu koltuk altlarından kavrayıp kaldırdım min baş bi binçengên kurikê girt û rakir l/ngh 2. têgihîştin l/ngh, têgihîn l/ngh, serwext bûn l/ngh, fehmberî bûn l/ngh, bi ber ketin l/bw, bi serê (yekî) ketin l/bw, hişê (yekî) girtin l/bw, bi serî de çûn l/bw, ketin serê (yekî) l/bw (mec)
kavramcılık konseptualîzm fel/m
konseptualîzm fel/m
kavramlaşma têgînbûn, rêmanbûn m
têgînbûn, rêmanbûn m
kavramlaşmak têgîn bûn, rêman bûn l/ngh
têgîn bûn, rêman bûn l/ngh
kavramlaştırma têgeh kirin.
kavramsal têgînî, rêmanî rd
têgînî, rêmanî rd
kavramsallaşmak têgînî bûn, rêmanî bûn l/ngh
têgînî bûn, rêmanî bûn l/ngh
kavranılmak 1. pê hatin girtin 2. hatin têgihiştin, hatin fehmkirin l/tb
1. pê hatin girtin 2. hatin têgihîştin, hatin fehmkirin l/tb
kavranılmaz nayê têgihîştin
nayê têgihîştin
kavranmak 1. pê hatin girtin 2. hatin têgihîştin, hatin fehmkirin l/tb
1. pê hatin girtin 2. hatin têgihîştin, hatin fehmkirin l/tb
kavratma têgihandin m
têgihandin m
kavratmak têgihandin.
1. pê dan girtin l/lb 2. têgihandin l/gh, dan serwextkirin l/lb, dan têgihandin l/lb, dan fehmkirin l/lb, bi serê (ye­kî) xistin l/bw, bi ber (yekî) xistin l/bw (birine) *bi serê (yekî) xistin
kavrayış fêrisîn, têgihiştin.
têgihîn m
têgihîn m
kavrayışlı têgihîştî, têgiha rd
têgihîştî, têgiha rd
kavruk 1. qelandî 2. qemer 3. şewibî, şewitokî, şihitokî, şîrşihitî (kesê ku ligel jî û temenê xwe qelew û çênebûye, şewitiye) *fena beslenmiş, kavruk ve cılız bir çocuk zarokekî şewibî û tîltîlokî ku têr baş nehatiye xweyîkirin 4. nedawî, gulxweyî (tiştê li ziwabûnê) (mec) rd
kavruk yüzlü rûqemerî
kavrukluk 1. qelandîbûn 2. qemerîbûn 3. şewibîbûn, şewitokîbûn, şihitokîbûn 4. nedawîbûn, gulxweyîbûn (mec) m
1. qelandîbûn 2. qemerîbûn 3. şewibîbûn, şewitokîbûn, şihitokîbûn 4. nedawîbûn, gulxweyîbûn (mec) m
kavrulmak qelîn.
1. qeinirin, qemitîn, qemixîn (ji ber tav, agir û sermayê.) l/ngh 2. qelîn l/ngh. qewirin l/ngh, hatin qelandin l/ngh (ji bo goşt, dendik û hwd.) *et iyice kav­rulmuş goşt têr baş qeliyaye 3. şewibîn, şihibîn, şewitîn, şihitîn (şewitokî man, qirûdî man) l/ngh
1. qemirîn, qemitîn, qemixîn (ji ber tav, agir û sermayê.) l/ngh 2. qelîn l/ngh, qewirîn l/ngh, hatin qelandin l/ngh (ji bo goşt, dendik û hwd.) * et iyice kavrulmuş goşt têr baş qeliyaye 3. şewibîn, şihibîn, şewitîn, şihitîn (şewitokî man, qirûdî man) l/ngh
kavruluş 1. qelîn 2. qemitîn 3. şewibîn, şewitîn (ji bo awa û karê wan lêkeran) m
1. qelîn 2. qemitîn 3. şewibîn, şewitîn (ji bo awa û karê wan lêkeran) m
kavşak xaçerê.
1. xaçerê, terqarê, serê duriyanê (her wiha ku sê rê bigihên hev, îcar dibêjîn se­re sêriyanê) 2. serê duavê, serê sêavê (hejmara avên ku digihên hev an jî, ji hev vediqetin zêde be wê gavê hejmara ku tê se­re avê jî zêde dibe; mînanî serê çaravê) m
1. xaçerê, terqarê, serê duriyanê (her wiha ku sê rê bigihên hev, îcar dibêjîn serê sêriyanê) 2. serê duavê, serê sêavê (hejmara avên ku digihên hev an jî, ji hev vediqetin zêde be wê gavê hejmara ku tê serê avê jî zêde dibe; mînanî serê çaravê) m
kavuk 1. pûç, vala n 2. fes 3. dew!, dewla mîzê. mîzdank ant/m
kavuk sallamak serê xwe jê re hejandin, jê re melaqî kirin
kavuk sallamak (birine) Şelafiya (yekî) kirin. Jê re melaqî kirin.
kavukçu 1. fesfiroş, fesker (kesê ku fesan çêdike an jî difiroşe) 2. melaq, şalûs (mec) nd/nt
1. fesfiroş, fesker (kesê ku fesan çêdike an jî difiroşe) 2. melaq, şalûs (mec) nd/nt
kavuklu 1. bifes rd2.
(di leyîstika bi navê 'Orta oyunu'yê de lehengê sereke) nd
1. bifes rd 2. Kavuklu (di leyîstika bi navê ÔOrta oyunu’yê de lehengê sereke) nd
kavukluk refika fesan, ku fesên xwe datanîn serê nd
refika fesan, ku fesên xwe datanîn serê nd
kavun qawin, petêx, gindor.
1. petêx, gindor, xerûze, qomî, qire, qawin (Cucumis melo) bot/m 2. petêx, gin­dor, xerûze, qawin (mêweya vê riwekê) m
petêx; cucumis melo
1. petêx, gindor, xerûze, qomî, qire, qawin (Cucumis melo) bot/m 2. petêx, gindor, xerûze, qawin (mêweya vê riwekê) m
kavun içi 1. zerê bi pembe ve ndl. tiştê ji vî rengî rd
1. zerê bi pembe ve nd 2. tiştê ji vî rengî rd
kavuncu petêxfiroş, gundorfiroş nd/nt
petêxfiroş, gundorfiroş nd/nt
kavurga qelînek, bijêrîk m
qelînek, bijêrîk m
kavurma qelî.
1. qelandin m 2. qemirandin, qemitandin m 3. şewibandin, şihibandin, şewitandin (ji ber germ, ba, serma û hwd. şewibîna debrê) m 4. qelî (goştê qelendî) m 5. qelandî rd
1. qelandin m 2. qemirandin, qemitandin m 3. şewibandin, şihibandin, şewitandin (ji ber germ, ba, serma û hwd. şewibîna debrê) m 4. qelî (goştê qelendî) m 5. qelandî rd
kavurmak qelandin.
1. qelandin, qewirandin (bêyî avê sorkirina tiştan) *et kavurmak goşt qelandin 2. qemirandin, qemitandin, qemixandin (ji ber germ û sermayê qemitîna canê mirov) 3. şewitandin, şewibandin, şi­hibandin, şihitandin (ji ber germ, ba, ser­ma û hwd. şewibîna debrê) 4. peritandin, perişan kirin, mehf kirin (mec) l/gh
1. qelandin, qewirandin (bêyî avê sorkirina tiştan) * et kavurmak goşt qelandin 2. qemirandin, qemitandin, qemixandin (ji ber germ û sermayê qemitîna canê mirov) 3. şewitandin, şewibandin, şihibandin, şihitandin (ji ber germ, ba, serma û hwd. şewibîna debrê) 4. peritandin, perîşan kirin, mehf kirin (mec) l/gh
kavurmalı biqelî *kavurmalı yemek xwa­rina biqelî rd
kavurmalı yumurta qelîhêk
kavurmalık 1. ê qelandinê 2. ê qeliyê rd
1. ê qelandinê 2. ê qeliyê rd
kavurtmak 1. dan qelandin 2. dan qemiran­din, dan qemitandin 3. dan şewitandin, dan şewibandin, dan şihibandin, dan şihi­tandin 4. dan peritandin, dan perîşankirin, dan mehfkirin (mec) l/lb
1. dan qelandin 2. dan qemirandin, dan qemitandin 3. dan şewitandin, dan şewibandin, dan şihibandin, dan şihitandin 4. dan peritandin, dan perîşankirin, dan mehfkirin (mec) l/lb
kavuruş 1. qelandin 2. qemirandin, qemi­tandin 3. şewitandin, şewibandin, şihiban­din, şihitandin 4. peritandin, perîşankirin, mehfkirin (mec) (ji bo awa û karên van lêkeran)m
1. qelandin 2. qemirandin, qemitandin 3. şewitandin, şewibandin, şihibandin, şihitandin 4. peritandin, perîşankirin, mehfkirin (mec) (ji bo awa û karên van lêkeran) m
kavuşma 1. gihan, gihîjîn 2. roj qelibîn, (çû­na ava ya rojê) 3. gihîn, gihîştin, gihaştin (peydekirina, bidestxistina tiştê ku peyde nedibû) *suya kavuşma gününü unut­muyor roja ku gihîştin avê ji bîr nake m
1. gihan, gihîjîn 2. roj qelibîn, (çûna ava ya rojê) 3. gihîn, gihîştin, gihaştin (peydekirina, bidestxistina tiştê ku peyde nedibû) * suya kavuşma gününü unutmuyor roja ku gihîştin avê ji bîr nake m
kavuşmak gehiştin, gihan hev.
1. gihîn, gihîştin, gihaştin, lehiqîn (hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr in)*baba oğluna kavuştu bav gihîşte kurê xwe 2. gihîn, gihîştin, gihaştin (bi destxistina tiştê ku peyde nedibû) *köy elek­triğe kavuşmuş gund gihîştiye elektrîkê 3. gihîn, gihîştin, gihaştin (tevî tiştekî bûn) *bu su denize kavuşuyor ev ava hanê digihîje deryayê 4. gihîn, gihîştin, gihaştin (gihîştin hev, bi yek bûn) *ceke­tin önü kavuşmuyor pêşiya çakêt nagihê hev 5. roj qelibîn, çûn ava 6. gihîn, gihîş­tin, gihaştin (gihîştin derekê, cihekê) *akşama eve kavuşuruz em dê êvarê bigihîjin malê l/ngh
1. gihîn, gihîştin, gihaştin, lehiqîn (hatina cem hev a kesên ku ji hev dûr in)* baba oğluna kavuştu bav gihîşte kurê xwe 2. gihîn, gihîştin, gihaştin (bi destxistina tiştê ku peyde nedibû) * köy elektriğe kavuşmuş gund gihîştiye elektrîkê 3. gihîn, gihîştin, gihaştin (tevî tiştekî bûn) * bu su denize kavuşuyor ev ava hanê digihîje deryayê 4. gihîn, gihîştin, gihaştin (gihîştin hev, bi yek bûn) * ceketin önü kavuşmuyor pêşiya çakêt nagihê hev 5. roj qelibîn, çûn ava 6. gihîn, gihîştin, gihaştin (gihîştin derekê, cihekê) * akşama eve kavuşuruz em dê êvarê bigihîjin malê l/ngh
kavuştak dîsgotin, neqerat m
dîsgotin, neqerat m
kavuşturma gihandin, gihîştandin m
gihandin, gihîştandin m
kavuşturmak gihandin hev.
gihandin, gihîştandin l/gh
gihandin, gihîştandin l/gh
kavuşulmak gihîştin hev, gihiyan hev l/bw
gihîştin hev, gihiyan hev l/bw
kavuşum pevgihîn ast/m
devrî çerxa pevgihînê ast/m
pevgihîn ast/m
kavuşum devri çerxa pevgihînê ast/m
kavut poxîn, qawit, qawat, qewîtk m
poxîn, qawit, qawat, qewîtk m
kavuz 1. malika genim 2. pûçek (mêweya ku nava wê pûç e) nd
1. malika genim 2. pûçek (mêweya ku nava wê pûç e) nd
kavzamak 1. pê girtin, qevd kirin 2. hêvişandin l/gh
1. pê girtin, qevd kirin 2. hêvişandin l/gh
kav fındık türü şeylerin hasat mevsimi.
m fındık ve benzeri yemişlerin dalından koparılmaya başlandığı zaman (rumu 25 ağustos)
kaval m levha, tablet
kavalber n taş tablet
kavalye n kavalye
kavalyetî m kavalyelik
kavalyetî kirin kavalyelik etmek
kavarî m taşlık
kavêj m geviş
kavêj kirin l/gh geviş getirmek, gevmek
kavêjî rd yaşından evel doğuran hayvan
kavêjkirin m geviş getirme, gevme
kavik (i) m geviş
kavik (ii) rd alık, avanak
kavil m 1. harabe, virane, yıkıntı 2. harabe, yıkı (yıkılmaya yüz tutmuş yapı) 3. kalıntı, enkaz
kavil bûn virane olmak
kavil kirin viraneye çevirmek
kavil (ii) m 1. kevel, koyun postu 2. rd kevel (koyun postudan yapılma)
kavil kirin (i) l/gh yüzmek (derisini yüzmek)
kavil kirin (ii) l/gh viran etmek
kavilandin (i) l/gh yüzmek (derisini yüzmek)
m yüzme (derisini yüzme)
kavilandin (ii) l/gh viran etme
l/gh viran etmek
kavilk n yıkıntı, enkaz
kavilkar rd tahrip edici, tahripkâr
kavilkarî m tahripkârlık
kavilker bnr kavilkar
kavilkerî bnr kavilkarî
kavilkirin (i) m yüzme (derisini yüzme)
kavilkirin (ii) l/gh viran etme
kavir iki yaşında koyun.
n toklu
kavirên (yekî) bela bûn aklı dağınık olmak, keçileri kaçırmak
kavirên (yekî) belawela bûn keçileri kaçırmak
kavirze m zamanında önce çiftleşen koyun
kavîşkî rd prematür, zamanında önce doğma
kavkulîlk bot/m mantar
kavlan m kın
kavol n kevel (deri, post)
kavran bnr karwan
kavranî bnr karwanî
kavrok bot/m bir bitki
kav dema berhevkirina bindeqan
kavalkad (navdêr, mê) revdeya siwarên hespan, parad, meş.
ji: Bi rêya frensî ji îtalî ji latînî
kavare (navdêr, mê) vizik, virrik, gerrgerrok, zîzok, vizvizok, vîzvîzok, vizgerrik, mizhar, seyah, deleme, delleme, seyyahe, gizik, gizgizok, mizar, virrvirrok, teqol, qaq, çirçirik, pêlîstokek zarrokan e ku li dor xwe dizivirre (li Kurdistanê bi taybetî ji darê dara kewehtê tê çêkirin), vizgerik
kavarî 1. xişirge 2. cihê bikevir 3. serkevir *"gava dê bibe dêmarî, bav dibe filehê kavarî"
kavdan (navdêr, nêr) rewş, destûdar, kewn, kewter, hal, barûdox, zirûf, timtêl, tentêl, stuasyon, weziyet, bar.
Herwiha: kawdan, kevdan, kewdan.
ji wêjeyê: Ya diwê jî, hêvîdarin êdî bese, di van kawdanên nazik de barê serokê Kurdistanê giran nekin û van core daxwaziyan jê nekin..
: kavdanî
kavdanî (navdêr, mê) rewşa kavdanbûnê.
ji: kavdan + -î
kavêj (navdêr, mê) kavik, kayîn, vekayîn.
ji: k +-avêj
kavêj anîn (lêker) kayîn.
ji: kavêj + anîn
kavêj kirin (lêker)vekayîn, kavêj, kavik, kayîn.
ji: kavêj + kirin
kavil 1. xerabe, kelefe 2. xopan, wêran kavir peza dusalî
(rengdêr) xirabbûyî yan xirabkirî (bi taybetî xanî).
Hevwate: wêran, xirabe, xopan.
Dijwate: ava.
Bikaranîn: Lêker: kavil bûn, kavil kirin. Navdêr: kavilkirin, kavilbûn Rengdêr: kavilbûyî.
: kavilî
kavil bûn (lêker)(Binihêre:) kavil
kavil kirin (lêker)(Binihêre:) kavil
kavilandin (lêker) dapêjtin, kevel kirin, lûç kirin, post kirin, spî kirin, fisikîn, kevilandin, sipî kirin, sipî kirin. Tewîn: -kavilîn-.
ji: kavil +-andin
kavilbûn (navdêr, mê) wêranbûn, heriftin, :gundê me ji mêje kavil bûye, :mala dujminî kavil bi be
kavilbûnkî (navdêr, mê) bi çolbûnî, bi kavilbûnî.
ji: kavilbûn +-kî
kavilbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kavil
kavilegund (navdêr, mê) gundê kavil, gundê wêrana, bi nêre wê he gavlegundeke!
kavilî (navdêr, mê) rewşa kavilbûnê.
ji: kavil + -î
kavilk (navdêr, mê) kelefe, ruman, enqaz.
ji: kavil +-k
kavilkar (navdêr, mê) wêrankar.
ji: kavil +-kar
kavilker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kavil dike, wêranker, têkder, xeraker, hilweşîner, tehrîbkar.
ji: kavil + -ker
kavilkerî (navdêr, mê) wêrankerî, xapurkerî, rûxînerî, rûxandoxî, xerakerî, hilweşînerî, herîfînerî, têkşikînerî, tehrîbkarî.
ji: kavil +-kerî
kavilkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kavil kirin
kavilkirin (navdêr) wêrankirin, herifandin, :dujminan gundê me kavil kir
kavir (navdêr) berxên 1- heta 2-salî.
Herwiha: kavirr.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کاڤڕ. Têkilî: beran, berdîr, berx, mih, mî, pez .Binêre.
Herwiha: gîsk, kar, bizin, nêrî, kewal, sewal, terş.
Bide ber: kavil.
ji: hevreha soranî کاوڕ (kawiř) yan کاووڕ (kawuř), Kirmaşanî kawiř, hewramî hawuřî, latînî caper (nêrî), capellus (gîsk), capra (bizin) (> îtalî û romanî capra, portugalî û spanî cabra, frensî chèvre), îrlendiya kevn gabor (bizin), bretonî gavr, weylsî gafr, norsiya kevn hafr (nêrî), inglîziya kevn hæfr (nêrî), îzlendî hafur, ferî havur, holendiya kevn haberling, almaniya devokî Habergeisz, yûnaniya kevn κάπρος (kapros: beraz), hemû ji Proto-hindûewropî ḱapros (heywanên bisim). Ji eynî rehî belkî
Herwiha: farisî چپش (çepiş)..
: kavirî kavirze
kavirên (yekî) belav bûn (biwêj) ji qêf seqet bûn. xwe nexe hevalê wê keça min, jixwe kavirên wê belav bûne.
kavirr (navdêr) berxên 1- heta 2-salî.
Herwiha: kavirr.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کاڤڕ. Têkilî: berx, beran, mih, mî pez .Binêre.
Herwiha: gîsk.
Bide ber: kavil.
ji: hevreha soranî کاوڕ (kawiř) yan کاووڕ (kawuř), hewramî hawuřî)
kavirze (navdêr, mê) mihên ku berî demên xwe dizên.
Herwiha: kavirza.
ji: kavir + ze.
Bide ber: beran, berdîr, kerî, mih, mî.
: kavirzahî, kavirzatî, kavizayî
kavkulîlk (navdêr, mê) kivark, hacîlok, fîqerojk, karok, kifkarek, kumik, kakarik, feqîrojk, kûvank, kuvarik. Navê zanistî: Basidiomycetes
kava bîberê kavayê, rehek ji binemala bîberan e ku tenê li Polînezyayê tê dîtin 2. ereq û narkoza ku ji vê rehekê çêdibe.
kavass kavas
kavil ruin
(m.) ruin
kavil bûn to fall into ruin
kavil kirin to ruin, to wreck, to destroy
kavil Ruine
Trümmer
Trümmerhaufen
Untergang
kavir einjähriges Schaf
zwei jährige Schaf
zweijähriges Lamm
kav demê cuwenê findiqan n.
kavalye n. kavalyem
kavalyetî m. kavalyeyîye, kavalyeyênî m.
kavalyetî kirin lg. kavalyeyîye kerdene, kavalyeyênî kerdene
kavêj m. nîsor, misute, musere, nîson n.
kavêj kirin tg. nîsor kerdene, misute kerdene, musere kerdene
kavik m. nîsor, misute, musere, nîson n.
kavil m. xirbe, enqaz m.
kavil bûn lng. xirbe bîyene, xirabe bîyene
kavil kirin lg. xirbe kerdene, xirabe kerdene
kavir m. zoo. kavire m.
kavkal n. bavûkal, pîûkalik, kalik û pîrik, ecdad, bawûkal, pî û kalî, baw û kalî n.
kav -e, ahmak, aptal, avanak, salak, saf (kişi için)
kavê (m) bakınız: kavî (m)
kavey (m) bakınız: kavîye (m)
kavî (m) ahmaklık, aptallık, avanaklık, salaklık, saflık (kişi içi (n)
kavik -e, ahmak, aptal, avanak, salak, saf (kişi için)
kavikê (m) bakınız: kavikî (m)
kavikey (m) bakınız: kavikîye (m)
kavikî (m) ahmaklık, aptallık, avanaklık, salaklık, saflık (kişi içi (n)
kavikîye (m) ahmaklık, aptallık, avanaklık, salaklık, saflık (kişi içi (n)
kavir kuzu
-e, 1)kuzu 2)toklu
kavir ardene (koyun için) doğurmak, kuzulamak, kuzu doğurmak
kavir eştene (koyun için) düşük yapmak
kaviri (m) bakınız: kavire (m)
kavîye (m) ahmaklık, aptallık, avanaklık, salaklık, saflık (kişi içi (n)
kav (yılan gömleği) vere (m), vera marî (m), pirênê marî (m), kajê marî (n)
kavak dahlêr; populus
kavanoz qawanoz (n)
kavga lej (n)
kavga etme lejkerdiş (n)
kavga etmek lej kerdene
kavim qewm (n)
kavlama-I toleeştiş (n), tolikeştiş (n), telaşeeştiş (n), telaşefîştiş (n), posteseroşîyayîş (n)
kavlama-II (yılan kavı için) vereeştiş (n), verefîştiş (n)
kavlamak-I tole eştene, tolik eştene, telaşe eştene, telaşe fîştene, poste sero şîyene
kavlamak-II (yılan kavı için) vere eştene, vere fîştene
kavrak puş (n), şakil (n)
kavrulmuş nohut nehaya tirênayîye (m), nehaya tirênaya (m), nehaya pirênayîye (m), nehaya pirênaya (m)
kavrulmuş olan 1)(nohut vb. için) tirênayîye (m), tirênaya (m), tirênaye (n); pirênayîye (m), pirênaya (m), pirênaye (n) 2)(et vb. için) qelênaya (m), qelênayîye (m), qelênaye (n); sûrkerda (m), sûrkerdîye (m),sûrkerde (n)
kavrulmuş un ile yağ, pekmez veya şekerden yapılan bir çeşit helva esîra tirênaya (m), esîra vêkan (m), helawa dimsî (m), helawa ribî (m), helawî (m)
kavun beşîla; cucumis melo
beşîla (m), qawune (m)
kavurma- II qawirme (n)
kavurma-I tirênayîş (n), pirênayîş (n), qelênayîş (n), sûrkerdiş (n)
kavurmak tirênayene, pirênayene, qelênayene, sûr kerdene
kavut qawite (m)