Encamên lêgerînê
kat qat.
(I) 1. ta, tebeqe, qat (ji bo avahiyan) *alt kattaki komşuya git here cîrana qata jêrê 2. qat, tewq, taxe (tiştê ku tewq tê ser tewqê din) *bir kat yufka tewqek fetîr 3. bedl, qat, dest (ji bo cil û bergan) 4. qat, warxan, daîre 5. haf, bal, hizûr i başka­nın katına çık derê hafa serek 6. tewq, taq, tew (her tewqa tiştê ku tê qatkirin) *kumaşın katı tewqa qumaş 7. meqam *onu katında ziyaret ettik me ew li meqamê wî ziyaret kir 8. qat, car (pile û dereceyê dinimîne) *bu ondan iki kat daha pahalı ev du qat jê buhatir e 9. qat (di matematîkê de) *üç sayısının katları 6, 9, 12, 15 ... qatên hejmara sisiyan 6, 9, 12, 15 .... 10. tewq, qat, tebeqe jeo/m (II) 1. qet, qut, birin 2. jêbirîn (tekilî jê birin) 3. sergihayîkirin 4. qet wj/m
kat çık­mak ta lê kirin, qat lê kirin
kat et­mek bnr katetmek
kat kat 1) qat qat, qat bi qat *bu ondan kat kat iyi ev ji wî qat qat çêtir e 2) qat qat, tew tew, qat bi qat (li ser hev) *kat kat giyinmiş qat bi qat kinc li xwe kirine
kat kat etmek tew tew kirin
kat sayı qatjimar mat/fiz m
qatjimar mat/fiz m
kat yuvarı stratosfer ast/m
stratosfer ast/m
katabolizma kataboiîzma biy/m
katabolîzma biy/m
katadral katadral, dêra sereke m
katadral, dêra sereke m
katafalk katafalk m
katafalk m
katagori kom, katagorî m
kom, katagorî m
katagorik katagorîk rd
katagorîk rd
katakofi atmak Şeqandin. Peqandin. Ji betnê xwe derxistin.
katakuli dek û dolab, fen û fût nd
dek û dolab, fen û fût nd
katakulli çevirmek Qilopilo kirin. Dek gerandin.
katakulli okumak Derew kirin. Xapandin.
katalepsi katalepsî bj/m
katalepsî bj/m
kataleptik kataleptîk rd
kataleptîk rd
katalitik katalîtîk kim/rd
katalîtîk kîm/rd
kataliz katalîz kim/m
katalîz kîm/m
katalizör katalîzor kim/m
katalîzor kîm/m
katalog katalox.
fêrist, navnîş, katalog m
fêrist, navnîş, katalog m
kataloglama navnişikirin, fêristîkirin, katalogkirin m
navnîşîkirin, fêristîkirin, katalogkirin m
kataloglamak navnîşi kirin, fêristî kirin, ka­talog kirin l/gh
navnîşî kirin, fêristî kirin, katalog kirin l/gh
katan bnr kadan
bnr kadan
katar trên.
1. qetar, tren 2. qor, qenter, rêz, karwan *otomobil katarı qora otomobilan 3. popin m
katar katar qor bi qor, rêz bi rêz
katar ol­mak gewrî girtin ser çav
katarakt perda çav.
ewr, xaşeya ewr, dûman, katarakt (gava ku ewrê digire ser çavan) bj/m
gewrigirti rd
gewrîgirtî rd
katarlamak dûvdirêj kirin l/gh, li dû hev rez kirin l/bw
dûvdirêj kirin l/gh, li dû hev rêz kirin l/bw
katarlanmak li dû hev hatin rêzkirin l/tb
li dû hev hatin rêzkirin l/tb
katarpil maşot (traktorên ku tekerên wan mînanî zinciran in) m
maşot (traktorên ku tekerên wan mînanî zincîran in) m
kategori kategorî, vebir.
kategorik kategorik, vebirî.
katetme 1. qetkirin, qutkirin, birin 2. kudandin m
1. qetkirin, qutkirin, birîn 2. kudandin m
katetmek rê girtin, rê çûn.
1. qet kirin, qut kirin, birin 2. kudandin l/gh
1. qet kirin, qut kirin, birîn 2. kudandin l/gh
katgüt dûlê (duhêlê) ku ji rodîkan hatiye çêkirin û pê birînan kêl didin
dûlê (duhêlê) ku ji rodîkan hatiye çêkirin û pê birînan kêl didin
kati mîsoger, qet'î, qutebir rd
katı hişk.
(I) l. req, hişk, sext, çekûr, peyt, biring (dijraberê nerm) rd 2. hişk (kesê qeterehm) (mec) rd 3. hişk (kesê ku ji ser raman û hizra xwe nayê xwarê) (mec) rd 4. hişk (tiştê ku weki şilemeniyan derdana ku dikevê şeklê wê nagire) fiz rd 5. pir, pir zêdc h olmak req bûn, hişk bûn, sext bûn *katı yumurta hêka kelandî (II) berdelan, hûrik, gurçik zo/m
katı (ii) berdelan, hûrik, gurçik zo/m
kati olarak bi qet'î, bi mîsogeri
katı söz gotina ne xweş
katı yağ don, rûnê hişk n
don, rûnê hişk n
katı yürekli dilhişk.
dilhişk, dilreq, dilsin
Dilreq. Dilhişk. Dilkevir. Dilkafir.
katibe nivîsyar, nivîsevan, katîbe (katiba jin) m
katibiadil noter hiq/m
katıca hişkolek, hişkolekî, hişkelorî rd,
hişkolek, hişkolekî, hişkelorî rd/h
katık pêxwarin.
1. qatix, pêxwarin (tiştê wekî penêr zeytûn, helaw ku bi nan re tên xwarin) 2 qatix (mast, dew û wekî wan) n
katık etmek jê re kirin qatix, (filan tişt) parî parî nan heta tu dikarî
katıklamak 1. kirin qatix l/gh 2. mast berî nav şorbê dan l/bw
1. kirin qatix l/gh 2. mast berî nav şorbê dan l/bw
katıklı biqatix rd aş xwarina biqatix
katıksız tisî.
1. tisî, rijî, bêqatix 2. xwerû, sade (tiştê ku tiştekî xerîb neketiyê) *katıksız süt şîrê xwerû (mec) 3. hur (kesê ku ji nîjadeke diyar, ji cihekî kifş e) *o katıksız bir bey çocuğudur ew hur kurê mîr e (mec) 4. tam (tiştê ku wesfê wî bi tiştekî din nehatiye xerakirin) (mec) rd
katıksız beddua nifirên bejî
katıksız kalmak tisî man, rijî man
katil kujtar, mêrkuj.
(I) 1. bikuj, kujyar. kujer, merkuj, mirovkuj, cankuj, qatîl, xwînî nd/nt 2. bikuj, kujende rd (II) kuştin. qetl m
katil (i) 1. bikuj, kujyar, kujer, mêrkuj, mirovkuj, cankuj, qatil, xwînî nd/nt 2. bikuj, kujende rd
katil etmek bnr katletmek
katıla katıla têr û têr nd
katıla katıla gülemek kena hişk kirin
katıla katıla gülmek têr kenîn, ji zik û piştê bûn
katılan beşdar.
katılaşma 1. hişkbûn, reqbûn, berkbûn m 2. qerimîn, qerisîn, qesifîn, peyitîn, zîwîn fiz/m
1. hişkbûn, reqbûn, berkbûn m 2. qerimîn, qerisîn, qesifîn, peyitîn, zîwîn fiz/m
katılaşmak hişk bûn.
1. hişk bûn, req bûn, berk bûn, bûn çekûr, sext bûn 2. qerimîn, qerisîn, qesifîn, peyitîn, zîwîn fız l/ngh
1. hişk bûn, req bûn, berk bûn, bûn çekûr, sext bûn 2. qerimîn, qerisîn, qesifîn, peyitîn, zîwîn fiz l/ngh
katılaştırma 1. hişkkirin, reqkirin m 2. qerimandi n, qerisandin, qesifandin, peyitan­din, zîwandin fîz/m
1. hişkkirin, reqkirin m 2. qerimandin, qerisandin, qesifandin, peyitandin, zîwandin fiz/m
katılaştırmak hişk kirin.
1. hişk kirin, req kirin, peyt kirin 2. qerimandin, qerisandin, peyitan­din, zîwandin/îz l/gh
1. hişk kirin, req kirin, peyt kirin 2. qerimandin, qerisandin, peyitandin, zîwandin fiz l/gh
katileşme misogerbûn, qet'îbûn m
katileşmek mîsoger bûn, qet'î bûn l/ngh
katılık 1. hişkî, reqî, sextî 2. hişkbûnî, qerimanîyiz 3. hişkî, hişkbûn, dilhişkî (mec) m
1. hişkî, reqî, sextî 2. hişkbûnî, qerimanî fiz 3. hişkî, hişkbûn, dilhişkî (mec) m
katılım beşdarî.
beşdarî, tevîbûn, tevlîbûn m
katılım sağ­lamak beşdarî tê de kirin, beşdarî lê kirin
katılımcı beşdar rd
beşdar rd
katılış tevîbûnî, tevlîbûnî m
tevîbûnî, tevlîbûnî m
katillik bikujî, kujyarî, kujerî, merkujî, mirovkujî, qatîlbûn m
bikujî, kujyarî, kujerî, mêrkujî, mirovkujî, qatilbûn m
katılma (I) 1. beşdarbûn, tevîbûn 2. beşda­rî, îştiraq sos/m (II) hişkbûn, hişkobiringobûn m
katılma (i) 1. beşdarbûn, tevîbûn 2. beşdarî, îştiraq sos/m
katılma (ii) hişkbûn, hişkobiringobûn m
katılmak beşdar bûn, ligelbûn.
(I) 1. tevî bûn, tevlî bûn, hatin te­vî kirin *süte su katılmış av tevî şîr bû­ye 2. beşdar bûn, tevî bûn, tevlî bûn, tevî (...) bûn, beşdarî lê kirin *o da bize ka­tıldı ew jî tevî nava me bû 3. tevî bûn, parmend bûn, beşdar bûn (tevî ramanekê bûn) *ben de düşüncelerinize katılıyo­rum ez jî tevî ramana we dibim l/ngh (II) hişk bûn, hişkobiringo bûn, hişkûhola bûn *babam surat astı ama anam katıldı gülmekten bavê min mehdê xwe kir. lê diya min ji kenan hişk bû l/ngh
katılmak (i) 1. tevî bûn, tevlî bûn, hatin tevî kirin * süte su katılmış av tevî şîr bûye 2. beşdar bûn, tevî bûn, tevlî bûn, tevî (...) bûn, beşdarî lê kirin * o da bize katıldı ew jî tevî nava me bû 3. tevî bûn, parmend bûn, beşdar bûn (tevî ramanekê bûn) * ben de düşüncelerinize katılıyorum ez jî tevî ramana we dibim l/ngh
katılmak (ii) hişk bûn, hişkobiringo bûn, hişkûhola bûn * babam surat astı ama anam katıldı gülmekten bavê min mehdê xwe kir, lê diya min ji kenan hişk bû l/ngh * katıla katıla (gülemek) kena hişk kirin
katıltmak hişk kirin, hişkobiringo kirin *bizi gülmekten katılktı em ji kenan hişk kirin l/gh
hişk kirin, hişkobiringo kirin * bizi gülmekten katılttı em ji kenan hişk kirin l/gh
katım berdan (beri navê dan, gava ku heywanê nêr beri nava yên mê didin) *koç katımı beranberdan m
berdan (berî navê dan, gava ku heywanê nêr berî nava yên mê didin) * koç katımı beranberdan m
katımlık têkirin (têra carekî beri navê dan, kirin nava tiştekî) rd
têkirin (têra carekî berî navê dan, kirin nava tiştekî) rd
katıntı 1. col, tekel *katıntı bir dil zimanekî têkel 2. heywana xerib a ku ketiye te­vî colê (kerî an jî garanê) rd
1. col, têkel * katıntı bir dil zimanekî têkel 2. heywana xerîb a ku ketiye tevî colê (kerî an jî garanê) rd
katip nivîsvan.
nivîsyar, nivîsevan, nivîsmend, katîb nd/nt
katiplik nivîsyarî, nivîsevanî, katîbî m
katır qantir, hêstir.
1. hêstir, qantir zo /nd 2. ker, serhişk, cirnexweş (ji bo mirovê şemûs û serhişk) (mec) rd
katır (dişi) moçe, meya.
katır (yavru) finik.
katır boncuğu morîkên dewaran, morikê stûyê dewaran nd
morîkên dewaran, morîkê stûyê dewaran nd
katır gibi serker (kesê serhişk)
katır inadı Inta kerê.
katır kutur 1. kirpekirp *ayvayı katır ku­tur yedi bi kirpekirp bihok xwar h 2. hiş­kobiringo, hişkûhola rd
1. kirpekirp * ayvayı katır kutur yedi bi kirpekirp bihok xwar h 2. hişkobiringo, hişkûhola rd
katır kuyruğu gibi kalmak bûn elan û senan, bûn marê nîvkuşti
Bûn marê nîvkuştî. Li aziyê man. Bûn elan û senan.
katır tırnağı giyagêsk, aring, giyagirmok (Genista scoparia) bot/m
giyagêsk, arîng, giyagirmok (Genista scoparia) bot/m
katır yılanı cure mareke katışık têkel, têkilhev rd
cure mareke
katırcı hêstirvan, qantirvan n
hêstirvan, qantirvan n
katırcılık hêstirvanî, qantirvanî m
hêstirvanî, qantirvanî m
katırlaşma şemûsîbûn m
şemûsîbûn m
katırlaşmak şemûsî bûn l/ngh
şemûsî bûn l/ngh
katırlık şemûsî (mec) m
şemûsî (mec) m
katışık têkel, têkilhev rd
katışıklık têkelî, tevlihevî m
têkelî, tevlihevî m
katışıksız xwerî, sade, saf rd
xwerî, sade, saf rd
katışma tevîbûn, tevlîbûn, têkilbûn m
tevîbûn, tevlîbûn, têkilbûn m
katışmaç têkelayî m
têkelayî m
katışmak tevî bûn, tevlî bûn, tekil bûn *o da bize katıştı ew jî beşdari nava me bû
tevî bûn, tevlî bûn, têkil bûn * o da bize katıştı ew jî beşdarî nava me bû l/ng
katıştırma tevîhevkirin, têkilîhevkirin m
tevîhevkirin, têkilîhevkirin m
katıştırmak tevî hev kirin, têkilî hev kirin l/bw
tevî hev kirin, têkilî hev kirin l/bw
katiyen 1. qet, tew, qet na *bu iş
tu car, hêrgiz, hîç.
katiyen olmaz ev tişt qet nabe 2. bintût, qet'iyen h
katiyet mîsogeri m
katkı 1.têkarî, tevkirî. 2.serzêde.
1. tevkarî, alîkarî, tevînek 2. îlawe 3. têkilatî 4. perû m
katkı maddesi pêzeya tevkirî.
katkıda bulunan têkar, tevkir.
katkıda bulunma têkar bûn, tevkirînî.
katkıda bulunmak alîkarî pê kirin, tevkari kirin
katkılanmak îlawe kirin l/gh
îlawe kirin l/gh
katkılı têkilhev, têkel rd
têkilhev, têkel rd
katkısız 1. xwerû, sade, saf 2. tam rd
1. xwerû, sade, saf 2. tam rd
katlama 1. nûrandin, hilmaştin, nûrkirin, tewiqandin, tewqkirin, qatkirin, taxekirin, tewandin, takirin 2. qatqat, tewqtewq (na­ne qatqat) m
1. nûrandin, hilmaştin, nûrkirin, tewiqandin, tewqkirin, qatkirin, taxekirin, tewandin, takirin 2. qatqat, tewqtewq (nanê qatqat) m
katlamak qat kirin, pêçan.
1. nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûri kirin, tewiqandin, tewq kirin, qat ki­rin, taxe kirin, tewandin, ta kirin *kağıdı ikiye katla kaxiz du ta bike 2. duçendî ki­rin (ji aliyê jimareyan ve) l/gh
1. nûrandin, hilmaştin, nûr kirin, nûrî kirin, tewiqandin, tewq kirin, qat kirin, taxe kirin, tewandin, ta kirin * kağıdı ikiye katla kaxiz du ta bike 2. duçendî kirin (ji aliyê jimareyan ve) l/gh
katlandırmak dan nûrandin, dan nûrkirin, dan tewqkirin, dan qatkirin, dan taxekirin, dan tewandin l/lb
dan nûrandin, dan nûrkirin, dan tewqkirin, dan qatkirin, dan taxekirin, dan tewandin l/lb
katlanılmak hatin nûrandin, hatin nûrkirin, hatin tewqkirin, hatin qatkirin, hatin te­wandin, hatin taxekirin l/tb
hatin nûrandin, hatin nûrkirin, hatin tewqkirin, hatin qatkirin, hatin tewandin, hatin taxekirin l/tb
katlanış nûrin, tewîn, qatbûyîn m
nûrîn, tewîn, qatbûyîn m
katlanma 1. nûrin, nûrbûn, qatbûn 2. semaxkirin, tehemûlkirin m
1. nûrîn, nûrbûn, qatbûn 2. semaxkirin, tehemûlkirin m
katlanmak 1.qat bûn, hatinqat kirin. 2.tebat kirin.
1. nûrin, nûr bûn, qat bûn l/ngh 2. semax kirin, tehemûl kirin l/gh
1. nûrîn, nûr bûn, qat bûn l/ngh 2. semax kirin, tehemûl kirin l/gh
katlatmak pê dan nûrandin, pc dan qatkirin. pê dan tewqkirin l/lb
pê dan nûrandin, pê dan qatkirin, pê dan tewqkirin l/lb
katlayış nûrandin, nûrkirin, tewqkirin, qatki­rin, tewandin (ji bo kar û awayê qatkirinê) m
nûrandin, nûrkirin, tewqkirin, qatkirin, tewandin (ji bo kar û awayê qatkirinê) m
katletme kuştin, bilêçkirin, qetl kirin m
kuştin, bilêçkirin, qetlkirin m
katletmek kuştin.
kuştin, bilêç kirin, qetl kirin l/gh
kuştin, bilêç kirin, qetl kirin l/gh
katlı 1. nûrandî, qatkirî, tewqkirî, tewandî 2. tayî, qatî *iki katlı ev xaniyê du tayî rd
1. nûrandî, qatkirî, tewqkirî, tewandî 2. tayî, qatî * iki katlı ev xaniyê du tayî rd
katliam qir, qirên, tevkujî.
kuştan, qirkirin, kuştar, tevkujî, kuştewar, komelkujî, tertele, vebirîn, qetliam m
katliam yapmak qir kirin, vebirandin, tevkujî pêk anîn, kuştan kirin
katliamcı kuştarker, qetlîamker rd
kuştarker, qetlîamker rd
katliamcılık kuştarkerî, qetlîamkerî m
kuştarkerî, qetlîamkerî m
katma 1. tevîkirin, berinavê dan, berî serê dan m 2. berdan (ji bo ajelan) m 3. biservekirî rd 4. ris n
katma bütçe butçeya biservekirî
katma değer hêzahiya lêzêdebûyî
katmak tevlê kirin, ligel kirin.
1. tevî hev kirin l/bw, tevlî kirin l/gh, teva kirin l/gh, kirin tev l/gh, kirin navê l/gh, kirin tevî hev l/bw, beri navê dan l/bw, berî nava hev dan l/bw, li navê xistin l/bw, kirin tevî (yekî), xistin ser (tiştekî) l/bw, ki­rin ser (tiştekî), berî ser (tiştekî) dan l/bw, bi ser ve kirin l/bw *sirkeye su kat­mak av berî nava sirkeyî dan, av xistin ser sirkeyê *bu paraya biraz sen de kat tu jî hinek pere bike serê *o toprakları da topraklarına katmış ew erd jî berî ser er­den xwe dane 2. kirin nava (tiştekî), berî navê dan, pê re şandin *kafileye muhafız kattık me qerewil kirin nav qewteyê l/bw 3. berdan nav (tiştekî), berî navê dan, kirin tevî (tiştekî) (ji bo gonxwarinê ajelên nêr berî nav yê mê dan) *koçları koyunların arasına kattık me beran berdan nav mihan l/bw
katmak (birbirine) (hinekan) berî hev dan, berî (wan) kirin hev
katman tebeqe, qat.
1. tewq, tevînek, tew jeo 2. tebeqe sos/m
1. tewq, tevînek, tew jeo 2. tebeqe sos/m
katman bulut tebeqeya ewr, straûs met/m
tebeqeya ewr, straûs met/m
katmanlaşmak tewqtewqîbûn jeo/m
tewqtewqî bûn jeo l/ngh
tewqtewqî bûn jeo l/ngh
tewqtewqîbûn jeo/m
katmanlı 1. tewqtewqî, bitewq 2. qatqatî, bitebeqe rd
1. tewqtewqî, bitewq 2. qatqatî, bitebeqe rd
katmer qetmer.
1. tewq, tew, qat (her tewqa tebeqeyê) 2. deverûn, qatqat, tewqtewq, qatmer, nanê tewikî (ji bo nanê deverûnê) m
katmer kaldırmak teşqele derxistin, teşqele çêkirin
katmer katmer tewq tewq, qat qat
katmerci kesê ku deverûnê çêdike û difiroşe
kesê ku deverûnê çêdike û difiroşe
katmerleşme 1. tewqtewqîbûn, qatqatîbûn 2. zêdebûn (mec) m
1. tewqtewqîbûn, qatqatîbûn 2. zêdebûn (mec) m
katmerleşmek 1. tewqtewqî bûn, qatqatî bûn 2. zêde bûn (mec) l/ngh
1. tewqtewqî bûn, qatqatî bûn 2. zêde bûn (mec) l/ngh
katmerli 1. tewqtewqî, tewtewî, qatqatî 2. zêde, eşirî rd
katmerli gülmek kena hibhibî ki­rin
katmerli yalan vira ser virê
katolik 1. Katolîk (navê ku dêra Romayê li xwe daniye) nd 2. Katolîk (kesê ji mezhebê Katolîkiyê) nd/nt
1. Katolîk (navê ku dêra Romayê li xwe daniye) nd 2. Katolîk (kesê ji mezhebê Katolîkiyê) nd/nt
katoliklik Katolîkî m
Katolîkî m
katot katot kîm/m Di sîstemeke elektrîkî de aliyê negatif (-)
katot kîm/m
katra bnr katre
bnr katre
katracı 1. qetranker 2. qetranfiroş nd/nt
1. qetranker 2. qetranfiroş nd/nt
katran qîr, qetran.
qetran kîm/m
katran gibi wekî qetran
katran suyu ava qetranê
katran yağı donê qetranê nd
donê qetranê nd
katranlama qetrankirin m
qetrankirin m
katranlamak qîr kirin.
qetran kirin l/ggh
qetran kirin l/ggh
katranlanmak hatin qetrankirin l/tb
hatin qetrankirin l/tb
katranlı qîrkiri.
1. qetrankirî 2. qetrandar, biqetran rd
1. qetrankirî 2. qetrandar, biqetran rd
katre çilk, dilop m
katre katre dilop dilop, hindik hindik
katresi kalmadı (veya katresi yok) piçek jê nema, wehd be ji bo derman jî tune
katrilyon katrilyon m
katrilyon m
katyon katyon Idm/m
katyon kîm/m
katyuşa katyûşa, topa mînavêj lşk/m
katyûşa, topa mînavêj lşk/m
kat’îleşme mîsogerbûn, qet’îbûn m
kat’îleşmek mîsoger bûn, qet’î bûn l/ngh
kat’iyen 1. qet, tew, qet na * bu iş kat’iyen olmaz ev tişt qet nabe 2. bintût, qet’iyen h
kat’iyet mîsogerî m
kat 1.vakit, zaman 2.hububatın ilk filizleri.
kat (i) m 1. zaman 2. an
kat (ii) n 1. fışkın, fidan, cımbar, dal (ağaç dalı) 2. filiz, sürgün
kat (iii) m 1. az ürün veren arazi 2. ekilmiş fakat herhangi bir nedenle biçilmemiş tarlanın ertesi yıl kendiliğinden ürün vermesi, kendiliğinden yeşeren ekin
kat (iv) m 1. söz, lâf 2. hikâye etme, anlatma
kat dan l/gh 1. dal vermek, dallanmak 2. filizlenme
kat kirin (i) l/gh hikâye etmek, anlatmak
kat kirin (ii) l/gh kesmek
katabolîzma biy/m katabolizma, yadımlama
katadral m katadral, başkilise
katafalk m katafalk
katagorî m katagori
katagorîk rd katagorik
katalan rd/nd katalan
katalanî m Katalanca
katalankî m Katalanca
katalepsî bj/m katalepsi
kataleptîk rd kataleptik
katalîtîk kîm/rdkatalitik
katalîz kîm/m kataliz
katalîzor kîm/m katalizör
katalog m katalog
katalog kirin l/gh kataloglamak
katalogkirin m kataloglama
katalox katalog.
katane rd iyir yarı
katar m 1. ibik (horoz, hindi vb. nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı) 2. kepez (tavuk veya kuşların başındaki ibiği)
katarakt bj/m katarakt, ak basma
katdan m 1. dal verme, dallanma 2. filizlenme
katdayîn m 1. dal veriş, dallanış 2. filizleniş
kate (i) m kete, bir tür çörek
kate (ii) m 1. fışkın, dal, fidan, sürgün 2. fide
kategorî man/fel kategori, ulam
kategorîk rd kategorik
katereyhan m reyhan fidesi
katgir m süreölçer, kronometre
katî rd 1. zamansal 2. geçici (çok sürmeyen)
katib nd/nt kâtip, yazman
katibe m kâtibe
katibetî m kâtibelik
katibî m kâtiplik, yazmanlık
katik m cımbar, fışkın, dalcık
katik (i) m ense
katîlok m bir ağırlık ölçü birimi, on katilok bir tenekeye eşit
katjimêr m 1. saat (günün hangi saatı olduğunu gösteren âlet) 2. süreölçer, kronometre
katjmêr saat.
katkirin (i) m hikâye etmek, anlatma
katkirin (ii) m kesme
kato n sık rastlanan köpek adı
katolîk Katolik.
nd/nt Katolik
katolîkî m Katoliklik
kator n ibik (horoz, hindi vb. nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı)
katora dîk horoz ibiği.
katot kîm/m katot, eksi uç
katrilyon m katrilyon
katyon kîm/m katyon, artın
katyûşa lşk/m katyuşa
kat [I] erdê ku xêr û bera wî hindik e [II] zeman, dem, çax [III] zîlên simbilan ên pêşîn
kat dan zîl dan
(lêker)(Binihêre:) kat
kat danîn (lêker)dem danîn, berwarnûsîn, demnûsîn, dîrokandin, tarîxandin.
ji: kat + danîn
kat kirin (lêker)(Binihêre:) kat
katakanayî (navdêr, mê) cûnek kîtenivîsê ye ku zimanê japonî pê tê nivîsîn.
Bide ber: hîraganayî.
katalanî (navdêr, mê) zimanek romî yê nêzî spaniyê ye û bi taybetî li devera otonom ya Katalonyayê têt peyivîn(rengdêr) her tiştê katalanan yan zimanê wan.
ji: katalan + -î.
: katalanîtî
katalanîtî (navdêr, mê) rewşa katalanîbûnê.
ji: katalanî + -tî
katalog (navdêr, mê) lîste, qeyd, sicil, navnîş, damik, fehrist, endeks, menû.
Herwiha: ketalog, ketelog.
ji: Ji yewnaniya kevn κατάλογος (katalogos) ji κατά (kata) jêrve, ber bi jêr + λέγω (lego) civandin, berhev kirin, bijartin.
Bikaranîn: Lêker: katalog kirin. Navdêr: katalogkirin Rengdêr: katalogkirî.
: katalogî
katalog kirin (lêker)(Binihêre:) katalog
katalogî (navdêr, mê) rewşa katalogbûnê.
ji: katalog + -î
katalogkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye katalog kirin
katalogkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) katalog
katapult (navdêr, mê) mencenîq
katar bazinê stûyî, tara stûyî
katarakt (navdêr, mê) ewrê tarî yê ku dikeve ser çavan û - eger nayê çarekirin - dikare mirovî kor bike.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: کاتاراکت.
ji wêjeyê: Mirov herî pir ji ber tîrêjên rojê bedena xwe diparêzin. Mijarek herî girîng ew e ku wekî çermê mirovan herwiha çav jî ji wan tîrêjan zerarek gelek mezin dibînin û dema ku mirov bi awayek hişyar li çavê xwe miqate nebe mirov dikare ji ber wan tîrêjên neyînî kor jî bibe. Wekî çermê mirov çav jî dişewite, ew cihê şewitî di demek kin de winda dibe, lê acizî winda nabin. Ew acizî wha ne: Çav dişewite û wekî ku tu derziya li çav bixî av ji çav tê; di çerm de şanên reş derdikevin, şêweyek ji wan jî di tebeqeya çav de nokteyê zer ên wek katarakt herî pir tê xuya kirin û dibin sedema nedîtina çav..
ji: ji inglizî cataract yan ji frensî cataracte ji latinî cataracta ji yunanî καταράκτης ji καταράσσω (katarassō, “dirêjim”).
katastrof (navdêr, mê) karesat, felaket, bela, tofan, ziryan, bûyera pirr xirab ya gelek kes tê de tên kuştin yan birîndar dibin yan jî mal û milkê xwe ji dest didin, bobelat, afet, asîw, gerûşe, bêtar.
Herwiha: katastirof.
: katastrofane, katastrofî, katastrofîk
katastrofane (rengdêr) bi awayekî katastrof.
ji: katastrof + -ane
katastrofî (navdêr, mê) rewşa katastrofbûnê.
ji: katastrof + -î
katdan (navdêr)(Binihêre:) kat
katdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) kat
kate cureyekî nanê ku bi rûn û şêkir tê pehtin; kade
katedral (navdêr, mê) dêrên mezin yên ku ji alî metranan ve tên birêvebirin.
Herwiha: katêdral.
ji wêjeyê: Bûyer gihiştibû Sêrtê jî, ji bo vê yekê Serpiskoposê Metropolîtana navendiya Keldanan Adday Şêr li bajar de li taxa Keldanan an jî Ayn Salîbê (kahniya xaç) li katedrala mezin de ji bo vê bûyera xerab civînek mezin pêkanî..
ji: Ji yewnanî καθέδρα (kursî) κατά (xwarê, jêr) + ἕδρα (rûniştin)
kategorî (navdêr) şax
kategorîk (navdêr, mê) çînayetî.
ji: kategorî +-k
kategorîzandin (navdêr, mê) tesnîf, sinifandin, sefandin, rêzkirin
kategorîze (lêker)(navdêr, mê) sinifandin, sefandin.
Bikaranîn: Lêker: kategorîze kirin. Navdêr: kategorîzekirin
kategorîze kirin (lêker)(Binihêre:) kategorîze
kategorîzekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kategorîze
katgir (navdêr, mê) demgir.
ji: kat +-gir
katî (navdêr, mê) demborî, demî.
ji: k +-atî
katib (navdêr) sekreter, debîr, nivîskara/ê fermî, kesa/ê ji karûbarên nivîsînê yên dezgehekê berpirs.
Herwiha: katîb.
Bide ber: xatib.
ji: Ji erebî, têkildarî kitab, kitêb.
: katibatî, katibî, katibîtî, katibtî
katibî (navdêr, mê) nivîskarî, nivîsevanî, edîbî, nivîsîn, rewşa katibbûnê.
ji: katib + -î
katîk (navdêr, mê) amûrek bidestik e û serikê wê yê ji madenekî girr bo kutkirina berlêvên tûj tê bikaranîn.
Herwiha: kartîk kartûk kerkit kerkît kertik kertîk kerxît.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: کاتیک
katik (navdêr, mê) patik, şatik, çemar, gapir, kolik, qamçik, qamçir, stûkur, çemik, çem, parastû, patî.
ji: kat +-ik
katîk kirin (lêker)(Binihêre:) katîk
katîkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye katîk kirin
katîkkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) katîk
katjimêr alava demjimêr; saet
(Soranî) (navdêr, mê) demjimêr, seet.
ji: kat (dem) + -jimêr
katolîk (navdêr) mezhebê herî mezin yê filetiyê ye, peyrewên wê bi taybetî li başûrê Ewropayê û Amerîkaya Başûr hene, serokê wê papa ye û ji Vatîkanê tê birêvebirin: Dêra Katolîk, peyrewê/a wê mezhebê: kesên katolîk.
Bide ber: anglîkan, lûterî, ortodoks, protestant.
ji: Ji latînî.
Bikaranîn: Lêker: katolîk bûn. Navdêr: katolîkbûn.
: katolîkî, katolîkîtî, katolîktî, katolîsîzm
katolîk bûn (lêker)(Binihêre:) katolîk
katolîk kirin (lêker)(Binihêre:) katolîk
katolîkbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) katolîk
katolîkbûyî (rengdêr) (Binihêre:) katolîk
katolîkî (navdêr, mê) rewşa katolîkbûnê.
ji: katolîk + -î
katolîkkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye katolîk kirin
katolîkkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) katolîk
kator (navdêr, mê) şe(h), pûşî, kimik, ta­rik, katar, xîlok, kum, telik.
ji: ka +-tor
katrilyon (hejmar) hezar trilyon, 1 000 000 000 000 000, 1015.
Herwiha: kadrilyon, kadrîlyon, katrîlyon.
Bide ber: trilyon, kentilyon.
ji wêjeyê: Me li Diyarbekirê gelek kursên pîşeyî vekirin û em pare didin kesên ku diçin wan kursan. Di navbera salên 2003-2011-an de pereyê ku min li Diyarbekirê daye 49 hezar cotkarên qeydkirî, tam 1 katrilyon û 600 trilyon (lîreyên tirkî) e. Min piştgiriya tov, mazot û gubreyê da.(Wezîrê Çandiniyê yê Tirkiyê û parlamenterê Diyarbekirê yê AK Partiyê Mehdî Eker di hevpeyivînekê de li gel Bawer Çem, Rudaw.net, 5/2011).
ji: Ji frensî quadrillion.
: katrilyonî
katrilyonî (navdêr, mê) rewşa katrilyonbûnê.
ji: katrilyon + -î
katabolism (bnr) catabolism.
katalysis katalytic katalysis, katalytic (binêr.) catalysis, catalytic.
kathode (bnr.) cathode
katmandu Katmandu, paytextê Nepalê.
katydid kêzikek ji binemala kulehên kesk e ku deh piyên wê hene û dengek wekê çizîniyê jê diçe û li Amerîkayê zehf tên dîtin.
kat (f.) time, weather
kat kirin v.t. to divulge
v.t. to divulge
katarakt şipûk
şîp
katastrophe bela
betar
bêtar
bobelat
karesat
qeda
kategorie çîn
kategorisch çînayetî
kattun cît
katze pisîk
pisîng
kat m. kat, dînê zerdustî de miqamê ayînan n.
rd. kepêr, bêhîr, sorax, qerec
m. leye, fîdane, tîk m., leyeke m.
katabolîzma m. katabolîzma m.
katafalk m. katafalke m.
katalîz m. katalîzm
katalîzor m. katalîzorm
katalog m. katalog n.
katar m. kilaweke, kumik, kulik, pûmpil, pilike m.
katarakt m. tip. awa sipîye, perda, katarakt, perda sipîye m.
katbes n. niviswan, katib, nûsyar n.
katedral m. katadrale, kilîsa serekeye, katedrale m.
kategorî m. katagorî n.
kategorîk rd. kategorîk, kategorîyên
katib m/n. niviswan, katib, nûsyar n.
katîbe m. niviswane, katibe, nûsyare m.
katik m. aje, are, xelfe, lîze, asqune, filîze, quare, hare, ajike m.
katjimêr m. kronometre, dempême m.
katolîk m/n. katolîkm
kator m. kilaweke, kumik, kulik, pûmpil, pilike m.
katorî gurg m. bot. melc, melcê n.
katot m. katot, katod n.
katrilyon m. katrîlyone m.
kat- II (giysiler için) b. takım (giysiler için)
kat-I qat (n), tebeq (n), qanat (n)
katalit katalît (n)
katı yürekli zerrîpêt, -e; zerrîhuşk, -e; bêrehm, -e; qeterehm, -e
katı yüreklilik zerrîpêtî (m), zerrîpêtîye (m), zerrîhuşkî (m), zerrîhuşkîye (m), zerrîhuşkênî (m), bêrehmî (m), bêrehmîye (m), bêrehmênî (m), qeterehmî (m), qeterehmîye (m), qeterehmênî (m)
katık pêwer (n)
katıksız ekmek nano anculî (n), nano huşk (n), nano ziwa (n)
katır qantir (n), hesterî (n)
katiyen b. asla
katlama qatkerdiş (n)
katlamak qat kerdene
katlanma qatbîyayîş (n)
katlanmak qat bîyene
katlı 1)qatin, -e 2)qatkerda (m), qatkerdîye (m), qatkerde (n), qatbîyaya (m), qatbîyayîye (m), qatbîyaye (n)
katliam qirkerdiş (n), jenosîd (n)
katmer (bir hamur işi) qatqatî (m), nanê rûnî (m)
kat dem, wext, çax, zeman
katê dema, gava, hingê ku, (wê) dema ku, (wê) gava ku, wexta ku
katewkat carinan, car car, geh geh
katî demkî, navdem, berdem, rabor, neberdewam, neherherî, nemayinde
katjimêr demjimêrk, saet
katpêw dempîvk, alava pêpîvana / pêdiyarkirina demê
kato pisîk, kitik.