Encamên lêgerînê
kastekast 1. dengê nalenala kûçik û guran 2. çeleçel
kastekast kirin 1. (seg û gur) nalenal kirin, zûrîn 2. çeleçel kirin