Encamên lêgerînê
karkara cureyekî qulingan e
cureyekî qulingan e
karkar m inlme, sızlanma
karkar kirin l/gh inlmek, sızlanmak
karkarîk ant/m kıkırdak
karkarkirin m inlme, sızlanma