Encamên lêgerînê
kareba (i) bnr karîbar
kareba (ii) m 1. elektrik 2. elektrik (bu enerjinin gündelik olarak kullanma biçimi)
kareba dan l/gh elektriklemek
kareba girtin l/gh elektriklenmek
karebadan m elektrikleme
karebadar rd elektrikli
karebadar bûn l/ngh elektriklenmek
karebadar kirin l/gh elektriklendirmek
karebadarbûn m elektriklenme
karebadarbûyîn m elektrikleniş
karebadarkirin m elektriklendirme, elektrifikasyon
karebadayîn m elektrikleme
karebagirtin m elektriklenme
karebavan nd/nt elektrikçi
karebavanî m elektrikçilik
kareba (navdêr, mê) elektrîk, cereyan, kehreb, berq, enerjiya ji proton û elektronan peyda dibe û bi taybetî bo peydakirina ronahiyê tê bikaranîn, ceyran, karevîn