Encamên lêgerînê
karakter 1. aferînek, rewişt. 2. Tîp (herf), karakter.
1. xislet, xeysiyet, xase, aferînek, xulq, rewişt, girşan, karakter (taybetmendiya tiştekî, kesekî) n 2. rewişt m, xislet n, xase n, karakter n (awa û teşeyê lebata ke­sekî an jî komekê) *ingiliz karakteri rewişta Îngilîz n 3. taybetmendî m, karakter n (taybetiya xweser) 4. karakter (di çapkeriyê de cureyê tîpan) 5. rewişt m, xislet n, xase n, karakter fel/n 6. karakter, tîp wj/nd
1. xislet, xeysiyet, xase, aferînek, xulq, rewişt, girşan, karakter (taybetmendiya tiştekî, kesekî) n 2. rewişt m, xislet n, xase n, karakter n (awa û teşeyê lebata kesekî an jî komekê) * İngiliz karakteri rewişta Îngilîz n 3. taybetmendî m, karakter n (taybetiya xweser) 4. karakter (di çapkeriyê de cureyê tîpan) 5. rewişt m, xislet n, xase n, karakter fel/n 6. karakter, tîp wj/nd
karakteristik karakterîstîk, tîpîk rd
karakterîstîk, tîpîk rd
karakteriz karakterîze rd
karakterize etmek karakterîze kirin
karakterli 1. taybetmend, xasedar, xisletdar, bikarakter 2. xweyxislet xweyxisyet (kesê ku xwedî karakterekî saxlem e) rd
1. taybetmend, xasedar, xisletdar, bikarakter 2. xweyxislet xweyxisyet (kesê ku xwedî karakterekî saxlem e) rd
karakteroloji karakterolojî m
karakterolojî m
karaktersiz bêrewişt.
bêkarakter, bêxislet, bêxisyet rd
bêkarakter, bêxislet, bêxisyet rd
karaktersizlik bêkarakterî, bêxisletî, bêxisyetî m
bêkarakterî, bêxisletî, bêxisyetî m
karakter n1. karakter, öz yapı, seciye 2. karakter (basımda) 3. fel karakter 4.wj karakter
karaktera sereta bîy dominant karakter
karakterîstîk rd karakteristik
karakterîze rd karakterize
karakterîze kirin karakterize etmek
karakterolojî m karakteroloji
karakter (navdêr, mê) xislet, xusûsiyet, xûy, taybetmendî, taybetî, çawanî, çawanbûna tiştekî, leheng, qehreman.
Herwiha: qarakter
karakterîstîk (navdêr, mê) balkêş, taybet, tîpîk, nimûne, emsal, sembol, tîpîl.
ji: karakterîstî +-k