Encamên lêgerînê
karşılık 1.beramber. 2.bersiv. 3.bervajî.
1. gerew, bergîdank, dêl, berdêl, berdêlk, bergind, muqabele 2. gerew, hember, beranberî, berdêl (peyva ku di şûna peyveke zimanekî din de tî dayîn) 3. bersiv, cewab 4. gerew, bergîdank, bergîdan, berdêl, berdêlk *bu para senin çalışmanın kar­şılığıdır ev dirav bergîdana xebata te ye *hesabın karşılığı bergindê hesab 5. tehsîsat m
karşılık vermek bersiv dan.
1) dest birin xwe, dest hi­lanîn, tê hildan, deng jê derketin, bergîdankê dan (yekî), gerewa (yekî) danê, li berê rabûn 2) bersiv dan, cewab dan 3) şîl avêtın *tahta karşılık verdi texte şîl avêt (di xiratiyê de şîlavêtina dar û textan)
I) Bersiv dan. Lê vegerandin. II) Bersiv dan. (ji bo zarokên ku li ber mezinan radibin)
karşılıklı Beramber, rûbirû.
1. beramber *karşılıklı yardım alîkariya beramber 2. li pêşberî hev, li hem­berî hev *karşılıklı pencereler paceyên li hemberî hev 3. bi hev de *karşılıklı bağı­rıyorlar bi hev de dikine qîjînî
karşılıklı çığırmak (veya karşılıklı türkü söylemek) duqolî strîn
karşılıklı kızıştırmak li hev sor kirin.
karşılıksız 1. Bêgerew, bêbergîdank 2. Bêgerew (Tiştê ku hewce nake di gerewa wî de tiştek bê kirin) *karşılıksız yardım=alîkariya bêgerew
1. bêgerew, bêbergîdank 2. bêgerew (tiştê ku hewce nake di gerewa wî de tiştek bê kirin) *karşılıksız yardım ahkanya bêgerew
karşılıksız çek çekê bêgerew, çekê bêbergîdan
çekê bêgerew, çe­ke bebergîdan