Encamên lêgerînê
karış bost.
bihost, bost m
karış karış qul bi qul *ben bunları karış karış bilirim ez van deran qul bi qul dizanim
karışan têkilpêker, destkar nd/nt
têkilpêker, destkar nd/nt
karışanı görüşeni ol­mamak kes di ser û ber re tune bûn, bi destê xwe bûn
karışık tevlîhev, giriftar.
1. tevlihev, têkilhev (tiştê ku ji tiştên ji hev cuda hatiye pê) *karışık salata seleteya têkilhev 2. têkel, şelewle, gelcoyî, têkilhev, tevlihev, lihevxistî, lihevketî, herzeg (tiştê ku bêserûber e, rêkûpêkî tê de nîn e) 3. têkel, têkilhev, tevlihev, lihevxisti, col (tiştê ku ne xwerû ye, lihevxistî ye) *karışık süt=şîrê têkilhev, şîrê lihevxistî 4. nexalî, nesaf (li gor bîr û baweriya gel kesê ku têkiliya wî bi cin û periyan re, bi xeybê re heye) 5. lihevketî, giriftar 6. aloz, gelş, gelemşe, girift rd
1. tevlihev, têkilhev (tiştê ku ji tiştên ji hev cuda hatiye pê) * karışık salata seleteya têkilhev 2. têkel, şelewle, gelcoyî, têkilhev, tevlihev, lihevxistî, lihevketî, herzeg (tiştê ku bêserûber e, rêkûpêkî tê de nîn e) 3. têkel, têkilhev, tevlihev, lihevxistî, col (tiştê ku ne xwerû ye, lihevxistî ye) * karışık süt şîrê têkilhev, şîrê lihevxistî 4. nexalî, nesaf (li gor bîr û baweriya gel kesê ku têkiliya wî bi cin û periyan re, bi xeybê re heye) 5. lihevketî, girîftar 6. aloz, gelş, gelemşe, girîft rd
karışıklık tevlîhevî.
1. tevlihevî, têkelî, têkilhevî (tiştê ku ji tiştên ji hev cuda hatiye pê) 2. têkelî, têkilhevî, tevlihevî, lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gele, gamêl, herzegî (tiştê ku bêserûber e, rêkûpêkî tê de nîn e) 3. têkelî, têkilhevî, tevlihevî, lihevxistîbûn (tiştê ku ne xwerû ye, lihevxistî ye) *karışık süt şîrê têkilhev, şîrê lihevxistî 4. nexalîbûn, nesafbûn (li gor bîr û baweriya gel kesê ku têkiliya wî bi cin û periyan re, bi xeybê re he­ye) 5. lihevketîbûn, giriftari 6. gelşî 7. geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn m
1. tevlihevî, têkelî, têkilhevî (tiştê ku ji tiştên ji hev cuda hatiye pê) 2. têkelî, têkilhevî, tevlihevî, lihevxistîbûn, lihevketîbûn, gelc, gamêl, herzegî (tiştê ku bêserûber e, rêkûpêkî tê de nîn e) 3. têkelî, têkilhevî, tevlihevî, lihevxistîbûn (tiştê ku ne xwerû ye, lihevxistî ye) * karışık süt şîrê têkilhev, şîrê lihevxistî 4. nexalîbûn, nesafbûn (li gor bîr û baweriya gel kesê ku têkiliya wî bi cin û periyan re, bi xeybê re heye) 5. lihevketîbûn, girîftarî 6. gelşî 7. geremol, sêlûbêlî, alozî, qerqeşûn m
karışılmak têkîlî pê hatin kirin, mudaxile pê hatin kirin l/tb
têkîlî pê hatin kirin, mudaxile pê hatin kirin l/tb
karışım têkel.
1. têkel 2. têkelang, têkilek, awêtekim/m
1. têkel 2. têkelang, têkilek, awête kîm/m
karışlama bihostkirin
bihostkirin
karışlamak bi bihostan pîvan l/bw, bihost kirin l/gh
bi bihostan pîvan l/bw, bihost kirin l/gh
karışma 1.têkilîn. 2.tevlîhevbûn.
1. tevlihevbûn, tevîhevbûn, têkilbûn (gava du tişt an jî çend tişt bikevin na­va hev û di nav hev de belav bibe) 2. tev­lihevbûn, tevîhevbûn, lihevqelibîn, lihevherbilîn, lihevketin (çaxê ku tişt bi awayekî bêserûber li hev diqelibin, dibin kafir keratî) 3. lihevketin, lihevqelibîn, sêlûbêlbûn (şolîbûn û li nava hevketina tiştekî) 4. lihevketin, lihevqelibîn, tevlihevbûn, linavhevketin 5. têkilîpêkirin, destkarî, mu­daxile 6. tevîbûn), tevlibûn, beşdarîlêkirin (di wateya beşdarîbûnê de, tevlîbûnê de) 7. têkilîpêkirin, eleqepêkirin, eleqedarbûn 8. têkilîpêhebûn, eleqepêhebûn m
1. tevlihevbûn, tevîhevbûn, têkilbûn (gava du tişt an jî çend tişt bikevin nava hev û di nav hev de belav bibe) 2. tevlihevbûn, tevîhevbûn, lihevqelibîn, lihevherbilîn, lihevketin (çaxê ku tişt bi awayekî bêserûber li hev diqelibin, dibin kafir keratî) 3. lihevketin, lihevqelibîn, sêlûbêlbûn (şolîbûn û li nava hevketina tiştekî) 4. lihevketin, lihevqelibîn, tevlihevbûn, linavhevketin 5. têkilîpêkirin, destkarî, mudaxile 6. tevîbûn), tevlibûn, beşdarîlêkirin (di wateya beşdarîbûnê de, tevlîbûnê de) 7. têkilîpêkirin, eleqepêkirin, eleqedarbûn 8. têkilîpêhebûn, eleqepêhebûn m
karışmak 1.têkil bûn. 2.tevlî hev bûn.
1. tev li hev bûn, tevî hev bûn, têkilî hev bûn, ketin nava hev (gava du tişt an jî çend tişt bikevin nava hev û di nav hev de belav bibe) *kum toprakla karı­şır qûm tevî axê dibe *arabada salana salana içim bağrım birbirine karıştı di erebeyê de hingî ez çeliqîm nav û dilê min ketin nava hev 2. tev li hev bûn, tevî hev bûn, ketin nava hev, li hev qelibîn, li hev herbilîn, li hev ketin, têkil hev bûn (çaxê ku tişt bi awayekî bêserûber li hev diqeli­bin, dibin kafir keratî) *saçları karışmış porên wê li hev qelibîne 3. li hev ketin, li hev qelibîn, sêl û bêl bûn, gelcoyî bûn (şolîbûna, li nava hevketina tiştekî) *hava karıştı dinya li hev qelibî *zihnim karış­tı zêhna min li hev ket 4. li hev ketin, li hev qelibîn, ketin nava hev, tev li hev bûn, li nava hev ketin (dijwarbûna têgihîştina meseleyekê, nezelalbûna tiştekî) *konu karıştı mijar li nava hev ket *olay gittik­çe karıştı bûyer her çû li hev ket 5. têkilî Pê kirin, têkilî (yekî) bûn, mudaxile pê ki­rin, tekilî (tiştekî) bûn, têkilîn, têkel bûn, jê vegerîn l/ngh *meseleye karışmayın têkilî bi meseleyê mekin *bana karış­mayın têkilî min nebin 6. tevî (tiştekî bûn), tev li bûn, ketin nava (tiştekî), beşdarî lê kirin (di wateya beşdarîbûnê de, tevlîbûnê de) *biz de muharebeye karış­mak için yola çıktık em jî ji bo tevî şer bibin em bi rê ketin *nehir suları deniz­lere karışır avên çeman dikevin nava behran 7. têkilî pê kirin, eleqe pê kirin (eleqedar bûn) *ben başkaların soyadlarına nasıl karışabilirim? ez dê çawa karibim têkilî bi bernavkên xelkê bikim? 8. te­kilî pê hebûn, eleqe pê hebûn, pê eleqedar bûn, pê têkildar bûn *bu işlere belediye karışır têkiliya belediyan bi van tiştan he­ye (an jî şaredari bi van tiştan têkildar di­be) l/bw
1. tev li hev bûn, tevî hev bûn, têkilî hev bûn, ketin nava hev (gava du tişt an jî çend tişt bikevin nava hev û di nav hev de belav bibe) * kum toprakla karışır qûm tevî axê dibe * arabada salana salana içim bağrım birbirine karıştı di erebeyê de hingî ez çeliqîm nav û dilê min ketin nava hev 2. tev li hev bûn, tevî hev bûn, ketin nava hev, li hev qelibîn, li hev herbilîn, li hev ketin, têkil hev bûn (çaxê ku tişt bi awayekî bêserûber li hev diqelibin, dibin kafir keratî) * saçları karışmış porên wê li hev qelibîne 3. li hev ketin, li hev qelibîn, sêl û bêl bûn, gelcoyî bûn (şolîbûna, li nava hevketina tiştekî) * hava karıştı dinya li hev qelibî * zihnim karıştı zêhna min li hev ket 4. li hev ketin, li hev qelibîn, ketin nava hev, tev li hev bûn, li nava hev ketin (dijwarbûna têgihîştina meseleyekê, nezelalbûna tiştekî) * konu karıştı mijar li nava hev ket * olay gittikçe karıştı bûyer her çû li hev ket 5. têkilî pê kirin, têkilî (yekî) bûn, mudaxile pê kirin, tekilî (tiştekî) bûn, têkilîn, têkel bûn, jê vegerîn l/ngh * meseleye karışmayın têkilî bi meseleyê mekin * bana karışmayın têkilî min nebin 6. tevî (tiştekî bûn), tev li bûn, ketin nava (tiştekî), beşdarî lê kirin (di wateya beşdarîbûnê de, tevlîbûnê de) * biz de muharebeye karışmak için yola çıktık em jî ji bo tevî şer bibin em bi rê ketin * nehir suları denizlere karışır avên çeman dikevin nava behran 7. têkilî pê kirin, eleqe pê kirin (eleqedar bûn) * ben başkaların soyadlarına nasıl karışabilirim? ez dê çawa karibim têkilî bi bernavkên xelkê bikim? 8. têkilî pê hebûn, eleqe pê hebûn, pê eleqedar bûn, pê têkildar bûn * bu işlere belediye karışır têkiliya belediyan bi van tiştan heye (an jî şaredarî bi van tiştan têkildar dibe) l/bw * (birinin) karışanı görüşeni olmamak kes di ser û ber re tune bûn, bi destê xwe bûn
karıştırıcı 1. tevdêr, tevlihevker, tevhevker, mikser tek/m 2. berhevdêr, alozker, gelac, fesad (mec) rd/nt
1. tevdêr, tevlihevker, tevhevker, mîkser tek/m 2. berhevdêr, alozker, gelac, fesad (mec) rd/nt
karıştırıcılık berhevdêrî, berhevdanî, alozkerî, gelacî, fesadî m
berhevdêrî, berhevdanî, alozkerî, gelacî, fesadî m
karıştırılmak hatin tevîhevkirin, hatin tevlihevkirin, hatin têkilîhevkirin, li nava hev hatin xistin l/tb
hatin tevîhevkirin, hatin tevlihevkirin, hatin têkilîhevkirin, li nava hev hatin xistin l/tb
karıştırış 1. hiljendin, tevdan 2. têkilhevkirin m
1. hiljendin, tevdan 2. têkilhevkirin m
karıştırma 1. hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan 2. tevhevkirin, têkilhevkirin m
1. hiljendin, tevdanî, lihevxistin, lihevdan 2. tevhevkirin, têkilhevkirin m
karıştırmak tevdan.
1. hiljendin l/gh, aîdandin l/gh, li hev xistin l/bw, li hev dan l/bw, patrome kirin l/gh 2. li navê xistin, beri navê dan, tevî (tiştekî) kirin, tev lî kirin, têkel kirin (tişt berî nava hev dan) *yoğurt ile yu­murta sarısını karıştıdı mast û zerika hêkê li nav hev xistin l/bw 3. ser û bin ki­rin, ser û binê hev kirin, li hev xistin, li hev dan (bi mebesta sehkirinê gerina tişte­kî) *ceplerini karıştırdı berîkên xwe li hev xistin l/bw 4. tev dan, têk dan, li hev xistin, li hev dan (tevdana ji bo ku binê xwarinê negire) *yemeği karıştır xwari­na tev de l/bw 5. hiljendin, tev dan, têk dan, kolan (ji bo esehîkirina tiştekî, tişt tev dan) *bu işi fazla karıştırmayın zêde vî tiştî hilmejenin l/gh 6. kolan (ji bo kolana nav diranan) *kürdanla dişlerini habire karıştırıyordu bi dirankolkê misêwa dikola l/gh 7. li hev xistin, ser û bi­ne hev kirin (bi mebesta lêkolîn û lêgerînê) *bütün kütüphaneleri karıştırdım, ama aradığımı bulamadım min hemhû pirtûkxanê ser û binê hev kirin, lê ez rastî tişte ku ez lê digeriyam, nehatim l/bw 8. tevî hev kirin, tekilî hev kirin, li nava hev xistin, tekilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin (tiştekê tam ji hev demexistin) *siz onla­rı karıştırıyorsunuz hûn wan tevî hev di­kin 9. li hev xistin, li hev dan (bi awayekî serkî tiştek xwendin, lê mêzek kirin) l/bw 10. têkilî (tiştekî) kirin l/bw, têkilandin l/gh *onu bu işe karıştırmayın wî tekilî vî tiştî mekin
1. hiljendin l/gh, aîdandin l/gh, li hev xistin l/bw, li hev dan l/bw, patrome kirin l/gh 2. li navê xistin, berî navê dan, tevî (tiştekî) kirin, tev lî kirin, têkel kirin (tişt berî nava hev dan) * yoğurt ile yumurta sarısını karıştıdı mast û zerika hêkê li nav hev xistin l/bw 3. ser û bin kirin, ser û binê hev kirin, li hev xistin, li hev dan (bi mebesta sehkirinê gerîna tiştekî) * ceplerini karıştırdı berîkên xwe li hev xistin l/bw 4. tev dan, têk dan, li hev xistin, li hev dan (tevdana ji bo ku binê xwarinê negire) * yemeği karıştır xwarinê tev de l/bw 5. hiljendin, tev dan, têk dan, kolan (ji bo esehîkirina tiştekî, tişt tev dan) * bu işi fazla karıştırmayın zêde vî tiştî hilmejenin l/gh 6. kolan (ji bo kolana nav diranan) * kurdanla dişlerini habire karıştırıyordu bi dirankolkê misêwa dikola l/gh 7. li hev xistin, ser û binê hev kirin (bi mebesta lêkolîn û lêgerînê) * bütün kütüphaneleri karıştırdım, ama aradığımı bulamadım min hemhû pirtûkxane ser û binê hev kirin, lê ez rastî tiştê ku ez lê digeriyam, nehatim l/bw 8. tevî hev kirin, têkilî hev kirin, li nava hev xistin, têkilî nava hev kirin, li hev qelabtin, ji hev dernexistin, ji hev nefesilandin (tiştekê tam ji hev dernexistin) * siz onları karıştırıyorsunuz hûn wan tevî hev dikin 9. li hev xistin, li hev dan (bi awayekî serkî tiştek xwendin, lê mêzek kirin) l/bw 10. têkilî (tiştekî) kirin l/bw, têkilandin l/gh * onu bu işe karıştırmayın wî têkilî vî tiştî mekin
karıştırıcı b. mikser
karıştırma têvdayîş (n)
karıştırmak têvdayene