Encamên lêgerînê
kapanma kumişîn m
kumişîn m
kapanmak hatin girtin, hatin dadan.
1. hatin girtin, hatin dadan, ha­tin radan *kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (ci­hekî) *eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) *dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin *boru kapanmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) *mesele burada kapanmış­tır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumi­şîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê *çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) *okullar ka­pandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) *yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/b w, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin *adamdan kapa­nıyor xwe ji mêrik digire
1. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan * kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (cihekî) * eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) * dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin * boru panmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) * mesele burada kapanmıştır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumişîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê * çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) * okullar kapandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) * yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/bw, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin * adamdan kapanıyor xwe ji mêrik digire