Encamên lêgerînê
kapan 1. daf, dafik, tele, landik, faq, dapik, lepik, xefk 2. dek, xefk, fend m
kapan duygu îdîopatî bj/m
kapan kapana rahiştin, ji dest hev revandin
kapan kurmak dafik danîn, tapik danîn, faq vedan, tele da­nîn
kapana düşmek ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana düşürmek (veya kapana kıstırmak) xistin tele, xistin dafikê, kirin dafikê, kirin faqê
kapana girmek ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana kay­mak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana kısılmak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana sıkıştırmak 1) bi benekî xav (yek) girê dan, (yek) xistin dafikê) 2) (yek) kirin dafikê (yek) xap kirin (gava ku mirov bi dek û dolaban yekî tîne ziftê)
kapana tutulmak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapanca (I) 1. dafik, dafika biçûk 2. dek, dolab, fen (mec) m (II) stara şitlan kapan duygu idiopati bj/m
kapanca (i) 1. dafik, dafika biçûk 2. dek, dolab, fen (mec) m
kapanca (ii) stara şitlan
kapanık 1. girtî, dadayî, radayî 2. bergirtî 3. girtî, gebsoyî (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. şermoke, revoke (mec) rd
1. girtî, dadayî, radayî 2. bergirtî 3. girtî, gebsoyî (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. şermoke, revoke (mec) rd
kapanıklık 1. girtîbûn, dadayîbûn, radayî­bûn 2. bergirtîbûn 3. girtîbûn, gebsîbûn (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. revoketî, şermoketî (mec) m
1. girtîbûn, dadayîbûn, radayîbûn 2. bergirtîbûn 3. girtîbûn, gebsîbûn (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. revoketî, şermoketî (mec) m
kapanın elinde kalmak 1) kî rakê bernade 2) kî berê gihîştê jê re ye
kapanış girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) *banka kapanışı bize gel piştî girtina bankayê bê cem me m
girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) * banka kapanışı bize gel piştî girtina bankayê bê cem me m
kapanma kumişîn m
kumişîn m
kapanmak hatin girtin, hatin dadan.
1. hatin girtin, hatin dadan, ha­tin radan *kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (ci­hekî) *eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) *dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin *boru kapanmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) *mesele burada kapanmış­tır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumi­şîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê *çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) *okullar ka­pandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) *yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/b w, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin *adamdan kapa­nıyor xwe ji mêrik digire
1. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan * kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (cihekî) * eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) * dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin * boru panmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) * mesele burada kapanmıştır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumişîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê * çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) * okullar kapandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) * yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/bw, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin * adamdan kapanıyor xwe ji mêrik digire
kapantı girtî rz/m
girtî rz/m
kapan sarp dağ yolu.
n 1. dar geçit (dar ve yürümesi zor yol) 2. dar sokak
kapang m merdiven
kapanik m merdiven basamağı
kapan tengerê, şiverê
kapang xanîyê binax, mirov pirikên jorda diçitê.
ji wêjeyê: Kapanga ishaq gundême hebû ronahîjî têda tunebî gundî pir dikene têda.Ji kurdî
kapan a narrow, steep mountain road
kapan m. peyare, siveraye, rilxa, pîyerê, pêrare, pîerê m.