Encamên lêgerînê
kapalı dadayî, girtî.
1. girtî, dadayî, radayî (nevekirî) *kapalı kapı deriyê dadayî 2. girtî (devera ku bihur nade) 3. girtî, dadayî, radayî (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtî, sergirtî) (jina ku sergirtî ye) 5. girtî, dapoşî (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. veşarî (ne li ber çavan) 7. girtî, bergirtî (kesê bemevekirî) (mec) 8. girtî (ji bo kincên ku ne vekirî ne) *kapalı bir kazak giymişti qazaxeke gir­tî wergirtibû 9. girtî, miç (ji bo çavan)
kapalı çarşı qeyserî.
bedestan, qeyserî, çarşiya ser­girtî m
bedestan, qeyserî, çarşiya sergirtî m
kapalı devre dewreya girtî, dewregirtî (dewreya elektrîkê ku tê de tim ceryan diçe) *kapalı devre televizyon sistemi sîstema televiz­yona dewregirtî
kapalı duruşma yapmak danişînên veşarî li dar xistin, rûniştinên veşarî çêkirin
kapalı ekonomi aboriya girtî ab/nd
aboriya girtî ab/nd
kapalı geçmek di ser de qevaz dan (behs ji xala giring a bûyerekê, dabaşekê nekirin)
Di ser de qewaz dan. (ji bo veşartî axaftina tiştekî)
kapalı gişe gîşegirtî, hemû bilêt firotî (di sînema û tiyatroyan de gava ku gişt bilêtên leystikekê bên firotan)
kapalı hava dinya girtî (gava ku esmman ne sayî ye, biewr e)
kapalı hece kîteya girtî rz
kapalı kalp ameliyatı ameliyata bêyî rawesta dil
kapalı kapılar ardın­da bi veşarî, bi dizîka ve, di pişt deriyên girtî de
kapalı kutu devgirtî (kesê ku sir û gotinên kesî nade der)
Devgirtî. (kesê ku sir û gotinên kesî nade der)
kapalı oturum danişîna ve­şarî, rûniştina veşarî
kapalı rejim rejîma girtî
kapalı yer korkusu tirsa ji cihê girtî, klostrofobî bj
kapalı yetişmek kûvî rabûn, bergirtî rabûn
kapalılık 1. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (nevekirî bûn) 2. girtîbûn (devera ku bihur nade) 3. gir­tîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayî­tî, radayîbûn (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtîbûn, sergirtîbûn (jina ku sergirtî ye) 5. girtîbûn (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. sergirtîbûn, nefesîhî wj/m
1. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (nevekirî bûn) * 2. girtîbûn (devera ku bihur nade) 3. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtîbûn, sergirtîbûn (jina ku sergirtî ye) 5. girtîbûn (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. sergirtîbûn, nefesîhî wj/m
kapalı deniz deryayo girewte (n)