Encamên lêgerînê
kapak devik.
1. devik, dev, devang, devgir, devgirtek, serpoş, derpoş, qalpax (devika her tiştî) 2. dev, devgirtek, qapax (qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. berg, qab, ci­zûbend, qapax (ji bo pirtûkan) 4. qalpax (textên ne rast ên kuji kêleka qolên daran tê kirin) 5. devnixûn, darxûn, dexwîn, derwîn, (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) 6. pêlû, perbijan (qapaxa çav) m
kapak kızı keçika bergê nd
keçika bergê nd
kapak resmi Wêneya bergê.
kapak taşıl 1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) 2) selîn, hed (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê)
kapakçık derîçe.
1. devikok (devika biçûk) 2) dert­çe (ji bo devika damar an jî dil) *kalp ka­pakçığı deriçeya dil ant/m
1. devikok (devika biçûk) 2) derîçe (ji bo devika damar an jî dil) * kalp kapakçığı deriçeya dil ant/m
kapaklamak berge kirin l/gh
berge kirin l/gh
kapaklanmak 1. deverû ketin erdê, şîşî er­di bûn l/bw 2. qelibîn, wergerîn (ji bo keş­tiyan) l/ngh
1. deverû ketin erdê, şîşî erdê bûn l/bw 2. qelibîn, wergerîn (ji bo keştiyan) l/ngh
kapaklı 1. bidevik, bidevang, bidevgirtek, biqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bidev, bidevgirtek, biqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. biberg, biqab, bicizûbend, biqapax (ji bo pirtûkan) 4. biqal­pax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bidevnixûn, bidarxûn, bidexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) rd
1. bidevik, bidevang, bidevgirtek, biqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bidev, bidevgirtek, biqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. biberg, biqab, bicizûbend, biqapax (ji bo pirtûkan) 4. biqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bidevnixûn, bidarxûn, bidexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) rd
kapaklık 1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) n 2 selîn (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê) n
1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) n 2 selîn (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê) n
kapaksız 1. bêdevik, bêdevang, bêdevgirtek, bêqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bêdev, bêdevgirtek, bêqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. bêberg, bêqab, bêcizûbend, bêqapax (ji bo pirtûkan) 4. bêqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bêdevnixûn, bêdarxûn, bêdexwîn (devika darîn a ku pê devê sitil û niqreyan tê girtin) 6. bêşerde, bêterbiye (mec) rd
1. bêdevik, bêdevang, bêdevgirtek, bêqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bêdev, bêdevgirtek, bêqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. bêberg, bêqab, bêcizûbend, bêqapax (ji bo pirtûkan) 4. bêqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bêdevnixûn, bêdarxûn, bêdexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) 6. bêşerde, bêterbiye (mec) rd
kapak ser (n), qapax (n)