Encamên lêgerînê
kap firaq.
(I) 1. derdan, firaq, qaçanî, aman (firaqa kûr a ku tişktên mîna av, xwarin, şilemenî û gaz dikevinê) 2. fer û fol, qab û qincor 3. derdan (navê giştî yên mîna torbe, çente, zembîl û sindoqê) 4. qab, qalik, cizûbend, berg *Kur'an kabı qaba Quranê 5. qab (ji bo xwarinê) *iki kap sıcak yemek du qab xwarina germ (II) kinceke jinan a milqol ku bi ser ser cilan de tê lixwekirin
kap (ii) kinceke jinan a milqol ku bi ser ser cilan de tê lixwekirin
kap kaçak fer û fol. firaq û fol, qab û qincor, kaçanî, ferafol. ferax, qaf û qui
kapacık bnr kapakçık
bnr kapakçık
kapağı atmak serê xwe hilanîn çûn cihekî, xwe avêtin (cihekî)
kapak devik.
1. devik, dev, devang, devgir, devgirtek, serpoş, derpoş, qalpax (devika her tiştî) 2. dev, devgirtek, qapax (qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. berg, qab, ci­zûbend, qapax (ji bo pirtûkan) 4. qalpax (textên ne rast ên kuji kêleka qolên daran tê kirin) 5. devnixûn, darxûn, dexwîn, derwîn, (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) 6. pêlû, perbijan (qapaxa çav) m
kapak kızı keçika bergê nd
keçika bergê nd
kapak resmi Wêneya bergê.
kapak taşıl 1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) 2) selîn, hed (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê)
kapakçık derîçe.
1. devikok (devika biçûk) 2) dert­çe (ji bo devika damar an jî dil) *kalp ka­pakçığı deriçeya dil ant/m
1. devikok (devika biçûk) 2) derîçe (ji bo devika damar an jî dil) * kalp kapakçığı deriçeya dil ant/m
kapaklamak berge kirin l/gh
berge kirin l/gh
kapaklanmak 1. deverû ketin erdê, şîşî er­di bûn l/bw 2. qelibîn, wergerîn (ji bo keş­tiyan) l/ngh
1. deverû ketin erdê, şîşî erdê bûn l/bw 2. qelibîn, wergerîn (ji bo keştiyan) l/ngh
kapaklı 1. bidevik, bidevang, bidevgirtek, biqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bidev, bidevgirtek, biqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. biberg, biqab, bicizûbend, biqapax (ji bo pirtûkan) 4. biqal­pax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bidevnixûn, bidarxûn, bidexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) rd
1. bidevik, bidevang, bidevgirtek, biqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bidev, bidevgirtek, biqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. biberg, biqab, bicizûbend, biqapax (ji bo pirtûkan) 4. biqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bidevnixûn, bidarxûn, bidexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) rd
kapaklık 1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) n 2 selîn (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê) n
1. tehtê qalpax, ferş (ji bo sereb, kêzîn, lexem û hwd.) n 2 selîn (ew kevirê ku dawiyê wekî qalpax didin ser gorê) n
kapaksız 1. bêdevik, bêdevang, bêdevgirtek, bêqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bêdev, bêdevgirtek, bêqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. bêberg, bêqab, bêcizûbend, bêqapax (ji bo pirtûkan) 4. bêqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bêdevnixûn, bêdarxûn, bêdexwîn (devika darîn a ku pê devê sitil û niqreyan tê girtin) 6. bêşerde, bêterbiye (mec) rd
1. bêdevik, bêdevang, bêdevgirtek, bêqalpax (ji bo devika her tiştî) 2. bêdev, bêdevgirtek, bêqapax (ji bo qapaxa sindoq, dolab û tiştên wisa) 3. bêberg, bêqab, bêcizûbend, bêqapax (ji bo pirtûkan) 4. bêqalpax (textên ne rast ên ku ji kêleka qolên daran tê kirin) 5. bêdevnixûn, bêdarxûn, bêdexwîn (devika darîn a ku pê devê sîtil û niqreyan tê girtin) 6. bêşerde, bêterbiye (mec) rd
kapalı dadayî, girtî.
1. girtî, dadayî, radayî (nevekirî) *kapalı kapı deriyê dadayî 2. girtî (devera ku bihur nade) 3. girtî, dadayî, radayî (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtî, sergirtî) (jina ku sergirtî ye) 5. girtî, dapoşî (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. veşarî (ne li ber çavan) 7. girtî, bergirtî (kesê bemevekirî) (mec) 8. girtî (ji bo kincên ku ne vekirî ne) *kapalı bir kazak giymişti qazaxeke gir­tî wergirtibû 9. girtî, miç (ji bo çavan)
kapalı çarşı qeyserî.
bedestan, qeyserî, çarşiya ser­girtî m
bedestan, qeyserî, çarşiya sergirtî m
kapalı devre dewreya girtî, dewregirtî (dewreya elektrîkê ku tê de tim ceryan diçe) *kapalı devre televizyon sistemi sîstema televiz­yona dewregirtî
kapalı duruşma yapmak danişînên veşarî li dar xistin, rûniştinên veşarî çêkirin
kapalı ekonomi aboriya girtî ab/nd
aboriya girtî ab/nd
kapalı geçmek di ser de qevaz dan (behs ji xala giring a bûyerekê, dabaşekê nekirin)
kapalı gişe gîşegirtî, hemû bilêt firotî (di sînema û tiyatroyan de gava ku gişt bilêtên leystikekê bên firotan)
kapalı hava dinya girtî (gava ku esmman ne sayî ye, biewr e)
kapalı hece kîteya girtî rz
kapalı kalp ameliyatı ameliyata bêyî rawesta dil
kapalı kapılar ardın­da bi veşarî, bi dizîka ve, di pişt deriyên girtî de
kapalı kutu devgirtî (kesê ku sir û gotinên kesî nade der)
kapalı oturum danişîna ve­şarî, rûniştina veşarî
kapalı rejim rejîma girtî
kapalı yer korkusu tirsa ji cihê girtî, klostrofobî bj
kapalı yetişmek kûvî rabûn, bergirtî rabûn
kapalılık 1. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (nevekirî bûn) 2. girtîbûn (devera ku bihur nade) 3. gir­tîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayî­tî, radayîbûn (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtîbûn, sergirtîbûn (jina ku sergirtî ye) 5. girtîbûn (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. sergirtîbûn, nefesîhî wj/m
1. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (nevekirî bûn) * 2. girtîbûn (devera ku bihur nade) 3. girtîtî, girtîbûn, dadayîtî, dadayîbûn, radayîtî, radayîbûn (ji bo kargeha ku maweya wê ya xebatê bi dawî bûye) 4. girtîbûn, sergirtîbûn (jina ku sergirtî ye) 5. girtîbûn (gotina ku bi awayekî ne aşkere tê gotin) 6. sergirtîbûn, nefesîhî wj/m
kapama 1. girtin, dadan, radan 2. girtin, miçkirin, qurçkirin (ji bo girtina pêlûyên çavan) 3. çeşîdek xwarina ji goştê berxikê 4. cil û berg, kine, bedl (desta cilên hazir) 5. dostik, metres m
1. girtin, dadan, radan 2. girtin, miçkirin, qurçkirin (ji bo girtina pêlûyên çavan) 3. çeşîdek xwarina ji goştê berxikê 4. cil û berg, kinc, bedl (desta cilên hazir) 5. dostik, metres m
kapamacı bedlfiroş, cilûbergfiroş nd/nt
bedlfiroş, cilûbergfiroş nd/nt
kapamak girtin, dadan.
1. girtin, dadan, radan, qefaltin, kepisandin *sandığı kapamak sindoq girtin *kapıyı kapatmak derî dadan *düğmelerini kapa bişkokên xwe biqefêle 2. girtin (astengbûna ji xuyakirina tiştekî re) *bu ev manzarayı kapadı vî xaniyî pêşiya dîmenê girt 3. girtin (pêşî li çûnehatê girtin) *yolun önünü kapama pêşiya rê megire 4. girtin, tije kirin, xitimandin *bu çukuru kapayın vê çalê bigirin 5. girtin, birin (ji bo birîna av, elektrik û tiştên weki wan) *elektriğini kapayın elektrîka wî bigirin 6. girtin, dadan, radan (tiştê ku êdî nikare bişixule, bixebite) *fabrikayı kapamışlar derê fabrikayê dadane 7. girtin (li ser mijarekê, gotinekê nesekinîn) *bu meseleyi kapayalım em devê vê mijarê bigirin 8. girtin, kirin (hep­si cihekî kirin) *onu alıp cezaevine ka­padılar rahiştinê wî kirine girtîgehê 9. hi­lanîn (ji navrastê tişt hilanîn) *piyasada­ki kumaşları kapamışlar qumaşên li piyaseyê hilanîne 10. fît kirin, dewdabir ki­rin *bu ikramiye borcumu kapar ev ik­ramiye dê deynê min fit bike 11. qurç ki­rin, miç kirin, girtin (ji bo girtina pêlûyên çav) l/gh *kapa çeneni! devê xwe bigire!
1. girtin, dadan, radan, qefaltin, kepisandin * sandığı kapamak sindoq girtin * kapıyı kapatmak derî dadan * düğmelerini kapa bişkokên xwe biqefêle 2. girtin (astengbûna ji xuyakirina tiştekî re) * bu ev manzarayı kapadı vî xaniyî pêşiya dîmenê girt 3. girtin (pêşî li çûnehatê girtin) * yolun önünü kapama pêşiya rê megire 4. girtin, tije kirin, xitimandin * bu çukuru kapayın vê çalê bigirin 5. girtin, birîn (ji bo birîna av, elektrîk û tiştên wekî wan) * elektriğini kapayın elektrîka wî bigirin 6. girtin, dadan, radan (tiştê ku êdî nikare bişixule, bixebite) * fabrikayı kapamışlar derê fabrîkayê dadane 7. girtin (li ser mijarekê, gotinekê nesekinîn) * bu meseleyi kapayalım em devê vê mijarê bigirin 8. girtin, kirin (hepsî cihekî kirin) * onu alıp cezaevine kapadılar rahiştinê wî kirine girtîgehê 9. hilanîn (ji navrastê tişt hilanîn) * piyasadaki kumaşları kapamışlar qumaşên li piyaseyê hilanîne 10. fît kirin, dewdabir kirin * bu ikramiye borcumu kapar ev îkramiye dê deynê min fît bike 11. qurç kirin, miç kirin, girtin (ji bo girtina pêlûyên çav) l/gh * kapa çeneni! devê xwe bigire!
kapan 1. daf, dafik, tele, landik, faq, dapik, lepik, xefk 2. dek, xefk, fend m
kapan duygu îdîopatî bj/m
kapan kapana rahiştin, ji dest hev revandin
kapan kurmak dafik danîn, tapik danîn, faq vedan, tele da­nîn
kapana düşmek ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana düşürmek (veya kapana kıstırmak) xistin tele, xistin dafikê, kirin dafikê, kirin faqê
kapana girmek ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana kay­mak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana kısılmak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapana sıkıştırmak 1) bi benekî xav (yek) girê dan, (yek) xistin dafikê) 2) (yek) kirin dafikê (yek) xap kirin (gava ku mirov bi dek û dolaban yekî tîne ziftê)
kapana tutulmak ketin telê, ketin faqê, ketin dafikê
kapanca (I) 1. dafik, dafika biçûk 2. dek, dolab, fen (mec) m (II) stara şitlan kapan duygu idiopati bj/m
kapanca (i) 1. dafik, dafika biçûk 2. dek, dolab, fen (mec) m
kapanca (ii) stara şitlan
kapanık 1. girtî, dadayî, radayî 2. bergirtî 3. girtî, gebsoyî (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. şermoke, revoke (mec) rd
1. girtî, dadayî, radayî 2. bergirtî 3. girtî, gebsoyî (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. şermoke, revoke (mec) rd
kapanıklık 1. girtîbûn, dadayîbûn, radayî­bûn 2. bergirtîbûn 3. girtîbûn, gebsîbûn (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. revoketî, şermoketî (mec) m
1. girtîbûn, dadayîbûn, radayîbûn 2. bergirtîbûn 3. girtîbûn, gebsîbûn (cihê ku mirov lê aciz dibe) (mec) 4. revoketî, şermoketî (mec) m
kapanın elinde kalmak 1) kî rakê bernade 2) kî berê gihîştê jê re ye
kapanış girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) *banka kapanışı bize gel piştî girtina bankayê bê cem me m
girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) * banka kapanışı bize gel piştî girtina bankayê bê cem me m
kapanma kumişîn m
kumişîn m
kapanmak hatin girtin, hatin dadan.
1. hatin girtin, hatin dadan, ha­tin radan *kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (ci­hekî) *eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) *dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin *boru kapanmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) *mesele burada kapanmış­tır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumi­şîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê *çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) *okullar ka­pandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) *yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/b w, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin *adamdan kapa­nıyor xwe ji mêrik digire
1. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan * kapı kapanmış derî hatiye girtin l/tb 2. xwe kirin (cihekî), ketin (cihekî) * eve kapanmış, habire çalışıyor xwe kiriye hundir û misêwa dixebite l/bw 3. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan (tiştê ku bê girtin û nema karekî bike) * dükkan kapandı dukan hate girtin l/tb 4. hatin girtin, hatin xitimandin * boru panmış boru hatiye girtin l/tb 5. hatin girtin, hatin birîn (devê meseleyekê, gotinekê hatin girtin) * mesele burada kapanmıştır mesele li vir hatiye girtin l/tb 6. kumişîn l/gh, xwe dan ser (tiştekî), xwe avêtin serê * çocuğunun üstüne kapandı xwe avête ser kurê xwe l/tbw 7. hatin girtin (gava ku tiştek tatîl bibe) * okullar kapandı dibistan hatin girtin l/tb 8. hatin girtin (ji bo birînê) * yara kapandı devê birînê hate girtin l/tb 9. kor bûn l/ngh 10. dinya tarî bûn l/bw, dinya reş û tarî bûn l/bw, dinya hatin girtin l/tb 11. xwe dan hev l/bw 12. xwe girtin * adamdan kapanıyor xwe ji mêrik digire
kapantı girtî rz/m
girtî rz/m
kaparo peşînat, pêşinî.
bêh, bey, gewerek, behî/bêhî
kaparo almak bêh stendin
kaparo vermek bêh dan
kaparoz malê hayê, malê ku bi zorê an jî bi riyên nelirê hatiye bidestxistin
malê hayê, malê ku bi zorê an jî bi riyên nelirê hatiye bidestxistin
kaparozcu kesê ku bi darê zorê an jî bi riyên nelirê malê yekî jê distîne
kesê ku bi darê zorê an jî bi riyên nelirê malê yekî jê distîne
kaparozlamak şêlandin, dizîn l/gh
şêlandin, dizîn l/gh
kapasite guncan, zerengî.
1. zerengî, kapasîte 2. kapasîte, fe­raset (mec) m
1. zerengî, kapasîte 2. kapasîte, feraset (mec) m
kapatılış girtin (hatin girtin) m
girtin (hatin girtin) m
kapatılmak 1. hatin girtin, hatin dadan, ha­tin radan 2. hatin girtin (ji navê hatin hila­nîn, hatin fesxkirin) *tekeler kapatıldı tekya hatin girtin 3. hatin girtin (li cihekî hatin hebskirin) l/tb
1. hatin girtin, hatin dadan, hatin radan 2. hatin girtin (ji navê hatin hilanîn, hatin fesxkirin) * tekeler kapatıldı tekya hatin girtin 3. hatin girtin (li cihekî hatin hebskirin) l/tb
kapatış girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) m
girtin, dadan, radan (ji bo kar û awayê girtinê) m
kapatma 1. girtin, dadan, radan m 2. miçandin, miçkirin, girtin (ji bo girtina çavan) m 3. dostik, metres m 4. malê diziyê rd
1. girtin, dadan, radan m 2. miçandin, miçkirin, girtin (ji bo girtina çavan) m 3. dostik, metres m 4. malê diziyê rd
kapatmak 1. girtin, dadan, radan, koz kirin 2. miçandin, miç kirin, girtin (ji bo girtina çavan) 3. qefaltin (tiştekî bi awayekî nelirê bi dest xistin) *koltuk takımını ucuza kapattılar taximê qoltuxan bi erzanî qe­faltin 4. girtin, yar girtin, dostik girtin (mêrê ku bêyî mehra xwe biavêje serê, bi jinekê re bijî) 5. girtin (weşana tiştekî dan sekinandin) *gazeteyi kapattılar rojname girtin 6. kirin (cihekî) *deliyi eve ka­pattılar ew dînikê hanê kirine hundir 7. girtin, xitimandin *deliği kapatmışlar qulik girtine l/gh *kapa çeneni devê xwe bigire, zimanê xwe jê bike, hiş be
1. girtin, dadan, radan, koz kirin 2. miçandin, miç kirin, girtin (ji bo girtina çavan) 3. qefaltin (tiştekî bi awayekî nelirê bi dest xistin) * koltuk takımını ucuza kapattılar taximê qoltuxan bi erzanî qefaltin 4. girtin, yar girtin, dostik girtin (mêrê ku bêyî mehra xwe biavêje serê, bi jinekê re bijî) 5. girtin (weşana tiştekî dan sekinandin) * gazeteyi kapattılar rojname girtin 6. kirin (cihekî) * deliyi eve kapattılar ew dînikê hanê kirine hundir 7. girtin, xitimandin * deliği kapatmışlar qulik girtine l/gh * kapa çeneni devê xwe bigire, zimanê xwe jê bike, hiş be
kapattırmak dan girtin, dan dadan, dan ra­dan l/lb
dan girtin, dan dadan, dan radan l/lb
kapçık 1. derdanok 2. qewan *fişek kapçı­ğı qewana fişekê 3. qalik, qaçil *buğday kabçığı qalikê tenê genim
kapçik meyve mêweya biqalik (mîna gûz, behîv...).
kapçıklı 1. biqewan 2. biqalik, biqaçil
1. biqewan 2. biqalik, biqaçil * kapçıklı tohum tovê biqalik
kapçıklı tohum tovê biqalik kapelâ şewqe m
kapelâ şewqe m
kapı Derî, dergeh.
1. derî (devera ku cihê çûnehatê ye) 2. derî, dergeh 3. derî (cihê ku nan û dahata mirov jê tê) 4. miskar (pêwistiya ku rê ji mesrefan re veke) *bayram geldi masraf kapıları açıldı cejn hat devê miskarê vebû 5. mal, derî (di leystika tewlayê de) 6. mal, cih (devera kuji bo geştê mirov diçê) (mec) *bu gün yine kaç kapı dolaştın? tu îro li çend malan geriyayî? 7. daîra dewletê, karê hikûmetê 8. derî, devê (ji bo dema nêzing) (mec) *kış kapımıza da­yandı zivistan girte devê derî 9. daîreya resmî dîr/n
kapı açmak 1) serê (tiştekê) vekirin, serî kirin (tiştekî) 2) bazara (tiştekî) vekirin
kapı ağzı devê derî, ber derî
kapı almak (veya kapı yapmak) derî girtin (di leystika tewlayê de)
kapı aramak li derê (yekî) xistin (bi mebesta serdanê çûna mala yekî)
derî bi derî gerîn, cih bi cih gerîn, qul bi qul ge­rin
kapı baca açık (veya kapı baca kilitli) derî li ser piştê ne, derû û pace vekirî ne, li aziya Xwedê ye (an jî derî dadayî ye, derî radayî ye, derû û pace lê asêkirî ne)
kapı bekçisi ardel çuhadarı di heyna Osmaniyan de kesê ku kar û barên ser dest û pi­yan dike
kapı dışarı etmek berederî kirin, avêtin derve
kapı duvar derî girtî ye, his û pis lê tune
kapı eşiği şêmûka derî, şîpana de­rî, şêmîka derî, asîtan, derîzan, navder
kapı gibi wekî dîwarekî ye (ji bo kesê terpase)
kapı halkı 1) navmalî (di heyna Osmaniyan de navê giştî yên xizmetkarên wezîr, sedrazam, mîrê mîran waliyên eyaletan û hwd.) 2) navmalî (kesên ku li cem malbatên zengin xizmetkariyê dikin)
kapı kadar bi qandî derîyekî ye (tiştê ku berahî û dirêjahiya wî pir e)
kapı kâhyası bnr kapı kethüda­sı
kapı kapamaca koçemal, bi carekê, tevde, sax *onlar kapı kapamaca delidirler ew bi carekê dînikî ne
kapı kapı dolaşmak (veya kapı kapı gezmek) 1) mal bi mal gerîn 2) daîre bi daîre gerîn (li daîreyên dewletê)
kapı karşı derî di hev de, de­rî bi derî ve, derî di derî de
kapı kasası tenişder rexder
kapı kethüdası erkedarê ku li kar û barên wezîr, mîrên mîran, waliyên eya­letan, mîrekên di bindestê Osmaniyan de û dewletên biyanî dinihêrt
kapı kolu destikê derî, qolê derî
kapı komşu cîranê derî di hev de
kapı kulu rêxistina leşkerên siwarî û peyadeyan pêk hatî ku meaşê xwe ji dewletê diştendin dîr
rêxistina leşkerên siwarî û peyadeyan pêk hatî ku meaşê xwe ji dewletê distendin dîr
kapı manda­lı 1) şimşîre, liqliq 2) li ber şikalan, ê ne li ber tiştekî (mec)
kapı oğlanı bnr kapı oğlanı
1. berdestikê "çuhadarê dergeh" 2. li balyozxaneyan alîkarê wergêr nd
1. berdestikê “çuhadarê dergeh” 2. li balyozxaneyan alîkarê wergêr nd
kapı tokmağı doqik, dewdewe
kapı yapmak 1) rê vekirin (zemînxweşkirin ji bo gotin û behskirina tiştekî) 2) derî vekirin (ji bo geştê çûna malekê)
kapı yoldaşı hemkar, hevalê hev ê kar
kapıcı dergevan.
1. dergevan (kesê ku di otel, koşk, apartman û hwd. de ji karê paqijî, dan û stendinê, çûnûhatin û karê ser dest û piyan berpirs e) nd/nt 2. dergevan (di wextên Osmaniyan de çîna leşkerên ku li ber derge radiwestiyan) dîr/n
1. dergevan (kesê ku di otel, koşk, apartman û hwd. de ji karê paqijî, dan û stendinê, çûnûhatin û karê ser dest û piyan berpirs e) nd/nt 2. dergevan (di wextên Osmaniyan de çîna leşkerên ku li ber derge radiwestiyan) dîr/n
kapıcık derîçik, derîk, derîyok bot/n
derîçik, derîk, deriyok bot/n
kapıcılık dergevanî m
dergevanî m
kapıda kalmak li ber derî man
kapıdan çevirmek li ber derî vegerandin, ji dev derî zivartin
kapıdan kovsan bacadan düşer di derî de berdiyê di paceyê de tê, di paceyê de berdiyê di kulekê de tê
kapik kapêk, kapîk (ji sedî yekê rubleyê Rûs) m
kapêk, kapîk (ji sedî yekê rubleyê Rûs) m
kapıkule dergehên bibarû (derîyê ku li her du aliyên wî barû û qûle hene)nd
dergehên bibarû (deriyê ku li her du aliyên wî barû û qûle hene)nd
kapıkulu bnr kapı kulu
kapılandırmak (yek) xistin kar, bi kar û îş kirin l/bw
(yek) xistin kar, bi kar û îş kirin l/bw
kapılanmak ketin kar l/ngh, bi kar û îş bûn l/bw
ketin kar l/ngh, bi kar û îş bûn l/bw
kapılar üstüne kapanmak de­rî lê hatin girtin
kapılar üzerine kapanmak de­rî lê hatin girtin
kapılar yüzüne kapanmak de­rî lê hatin girtin
kapıları açık tutmak derî li hev negirtin
kapıları kapamak qutûbir lê xistin, tekilî bintûtî birîn
kapılgan bandorgir rd
bandorgir rd
kapılganlık bandorgirî m
bandorgirî m
kapılı 1. biderî, bidergeh 2. xweykar (bi taybetî kesê ku di karê dewletê de dişixule) rd
1. biderî, bidergeh 2. xweykar (bi taybetî kesê ku di karê dewletê de dişixule) rd
kapılış pêdeçûyîn, berpêketin (ji bo kar û awayê pêdeçûnê) m
pêdeçûyîn, berpêketin (ji bo kar û awayê pêdeçûnê) m
kapılma 1. pêdeçûn, ketin berê 2. berbayketin 3. dilberdan m
1. pêdeçûn, ketin berê 2. berbayketin 3. dilberdan m
kapılmak xwe pê ve berdan, berbayî ketin.
1. pê de çûn, ketin ber (tiştekî) *sele kapıldı bi lehiyê de çû 2. ber bayê (yekî) ketin *onun sözlerine kapıldım ez berbayî gotinên wê ketim (mec) 3. dil berdan (yekî) *onun güzelliğine kapıl­dım min dil berda rindiya wê (mec) 4. ji (yekî) re tirs çêbûn *korkuya kapıldı jê re tirs çêbû l/bw
1. pê de çûn, ketin ber (tiştekî) * sele kapıldı bi lehiyê de çû 2. ber bayê (yekî) ketin * onun sözlerine kapıldım ez berbayî gotinên wê ketim (mec) 3. dil berdan (yekî) * onun güzelliğine kapıldım min dil berda rindiya wê (mec) 4. ji (yekî) re tirs çêbûn * korkuya kapıldı jê re tirs çêbû l/bw
kapının ipini çek­mek bnr kırk kapının ipini çekmek
kapıp koyuvermek ihmal kirin
kapış 1. rahiştin 2. pevgirtin, rahiştin hev m
kapış kapış gitmek ji destê hev re­vandin, ji destê hev kaşkirin (ji bo firotina malekî)
kapısı açık derê (yekî) vekirî ye, mala derî vekirî, mêvanhewîn
kapışılmak 1. ji destê hev hatin revandin l/tb 2. rahiştin hev l/gh, bi hev girtin l/b w, ketin ber hev l/bw 3. ketin hev l/ngh 4. çûn hev l/ngh (di gulaşê de) 5. ji hev hatin re­vandin, ji destê hev hatin revandin (ji bo firotin û dana tiştekî) l/tb
1. ji destê hev hatin revandin l/tb 2. rahiştin hev l/gh, bi hev girtin l/bw, ketin ber hev l/bw 3. ketin hev l/ngh 4. çûn hev l/ngh (di gulaşê de) 5. ji hev hatin revandin, ji destê hev hatin revandin (ji bo firotin û dana tiştekî) l/tb
kapısına kilit vur­mak 1) qefl avêtin ser derî, derî qefl kirin, qufl avêtin serê 2) derî mor kirin, qefl avêtin ser derî (ji bo nehiştina xebitîna kargehekê)
kapısını aşındırmak riya derîyê (yekî) kirin çirik, riya mala (yekî) ki­rin çirik
kapısını çalmak li derîye (yekî) xistin, li derê (yekî) dan (ji bo serlêdanê)
kapısını yapmak bnr kapı yapmak
kapısız 1. bêderî, bêderge 2. eware, bekar û îş (mec) rd
1. bêderî, bêderge 2. eware, bêkar û îş (mec) rd
kapışma 1. rahiştin, jevrevandin 2. pevgir­tin, pevketin, rabûna hev 3. rahiştinhev, çûnehev (di gulaşê de) m
1. rahiştin, jevrevandin 2. pevgirtin, pevketin, rabûna hev 3. rahiştinhev, çûnehev (di gulaşê de) m
kapışmak ji dest hev revandin, beziyan hev.
1. rahiştin (tiştekî) l/gh, ji destê hev revandin l/bw 2. rahiştin hev, bi hev girtin, bi hev ketin, ketin nav hev, rabûn hev û din, ketin ber hev, ketin qirika hev, bi gewriya hev girtin, bi qirika hev girtin! dengê (yekî) û hinên din) hatin, dan hev û din, rabûn hev, rapelîn hev (ji bo pevçûnê) l/bw 3. çûn hev, rabûn hev, rahiştin hev (di gulaşê de) l/ngh
1. rahiştin (tiştekî) l/gh, ji destê hev revandin l/bw 2. rahiştin hev, bi hev girtin, bi hev ketin, ketin nav hev, rabûn hev û din, ketin ber hev, ketin qirika hev, bi gewriya hev girtin, bi qirika hev girtin, dengê (yekî) û hinên din) hatin, dan hev û din, rabûn hev, rapelîn hev (ji bo pevçûnê) l/bw 3. çûn hev, rabûn hev, rahiştin hev (di gulaşê de) l/ngh
kapıştırma berîhevdan m
berîhevdan m
kapıştırmak ber dan hev, berî hev dan, kirin ber hev, li ber hev rakirin l/bw
ber dan hev, berî hev dan, kirin ber hev, li ber hev rakirin l/bw
kapital sermiyan.
sermaye m, sermiyan n, kapîtal m
sermaye m, sermiyan n, kapîtal m
kapitalist sermiyandar.
sermayedar, sermiyandar, kapîta­lîst nd/nt
kapitalist dewlet dewleta sermayedar
kapitalist toplum civaka sermayedar
kapitalizm sermiyandarî.
sermayedarî, sermiyandarî, ka­pîtalîzm m
sermayedarî, sermiyandarî, kapîtalîzm m
kapitone 1. kapîtone (cureyek qumaşê ku nava wê bi pembû an jî hiriyê hatiye tijekirin) m 2. kapitone (tiştê ji vî qumaşî ha­tiye çêkirin) rd
1. kapîtone (cureyek qumaşê ku nava wê bi pembû an jî hiriyê hatiye tijekirin) m 2. kapîtone (tiştê ji vî qumaşî hatiye çêkirin) rd
kapitülâsyon kapîtulasyon m
kapîtulasyon m
kapıya dayanmak 1) girtin ber derî, girtin dora derî *kış kapıya dayandı zivistan girte ber derî 2) girtin ser mala (yekî) *alacak­lılar hergün kapımıza dayanıyorlar her roj xwediyên deynan digirin ser mala me
kapıyı açmak 1) devê bazarê vekirin *evve­lâ kapıyı iki milyara açtı, sonra bir mil­yara sulh oldu pêşî devê bazarê bi du milyaran vekir, paşê bi milyarekê li hev hatin 2) derî vekirin (di tiştekî de ji xelkê re bûn nimûne)
kapıyı büyük açmak derî pir mezin vekirin (di kar û tiştekî de zêde mesref ki­rin, zêde pê de çûn)
kapıyı göstermek riya derî nîşanî (yekî) dan (qewirandin, qewitandin)
kapıyı örtmek derî dan berê, derî ki­rin cih, derî girtin (eladan, radan)
kapkaç diziya tiştekî bi awayê ku radihijê û direvîne nd
diziya tiştekî bi awayê ku radihijê û direvîne nd
kapkacak aman.
aman, firaq, derdan, fer û fol m
aman, fıraq, derdan, fer û fol m
kapkaççı 1. dizê ku radihêje tiştekî û direvî­ne 2. kesê ku karê serobero dike
1. dizê ku radihêje tiştekî û direvîne 2. kesê ku karê serobero dike
kapkaççılık 1. diziya ku bi rahiştina tiştekî û revandina wê tê kirin 2. karkirina bu awayekî serobero nd
1. diziya ku bi rahiştina tiştekî û revandina wê tê kirin 2. karkirina bu awayekî serobero nd
kapkara ripreş, ripîreş rd
ripreş, ripîreş rd
kapkaranlık zilûmat, tipûtarî.
tiptarî, reş û tarî, tikî tarî, reştarî rd
tiptarî, reş û tarî, tikî tarî, reştarî rd
kaplam wergirî, şumûl man/m
wergirî, şumûl man/m
kaplama 1. girtin, wergirtin, hefidandin, is­tila m 2. rûgirtin, rûkirin, rûkişandin (rûgirtina doşekê) m 3. tamdayî (ji bo zêr û zîv) m 4. rûkêşk (ji bo lewheya dar a ku digirin ser rûyê tiştekî) n 5. kiras, rûkêşk (ji bo diranan) n 6. qabkirin m
kaplama yapmak 1) rûkêşk kirin 2) kiras kirin, rûkêşk kirin (ji bo diranan)
kaplamacı 1. tamdayîker 2. rûkêşer nd/nt
1. tamdayîker 2. rûkêşer nd/nt
kaplamacılık tamdayîkerî 2. rûkêşkerî m
tamdayîkerî 2. rûkêşkerî m
kaplamak rû girtin.
1. girtin, wergirtin, hefidandin, îstila kirin *bulutlar gökyüzünü kapla­dı ewran rûyê asîman girt l/gh 2. (dor lê) girtin, rapêçandin *evin etrafını çam ağaçları kaplamış derdora xanî darê çaman girtiye l/gh 3. rû girtin, rû kirin, rû ki­şandin *yorgan kaplamak rû girtin lihêI l/gh 4. girtin, hildan (li cihekî belav bûn û xistin bin bandora xwe) *her tarafı kar kaplamış her derê berf girtiye l/gh 5. dewisandin, pêdews kirin l/gh 6. girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) *dudaklarının üstünü siyah bıyıkları kaplamıştı simbêlê wî yên reş lêva wî ya jorê hemû girtibû l/gh 7. rûkêşk kirin (di xiratiyê de) l/gh 8. tamdayî kirin, kil dan (gava ku madenek bi rêbazên kimyewî bi madeneke din bê tamdayîkirin) l/gh 9. be­lav bûn *ünü cihanı kapladı nav û den­ge wê li cîhanê belav bû (mec) l/ngh 10. tije bûn l/ngh 11. kiras kirin, kiras kişan­din, rûkêşk kirin (bi taybetî ji bo diranan) *dişlerini kaplama yaptı diranên xwe kiras kirine 12. qab kirin (wekî qabkirina pirtûkan) l/gh
1. girtin, wergirtin, hefidandin, îstila kirin * bulutlar gökyüzünü kapladı ewran rûyê asîman girt l/gh 2. (dor lê) girtin, rapêçandin * evin etrafını çam ağaçları kaplamış derdora xanî darê çaman girtiye l/gh 3. rû girtin, rû kirin, rû kişandin * yorgan kaplamak rû girtin lihêfê l/gh 4. girtin, hildan (li cihekî belav bûn û xistin bin bandora xwe) * her tarafı kar kaplamış her derê berf girtiye l/gh 5. dewisandin, pêdews kirin l/gh 6. girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) * dudaklarının üstünü siyah bıyıkları kaplamıştı simbêlê wî yên reş lêva wî ya jorê hemû girtibû l/gh 7. rûkêşk kirin (di xiratiyê de) l/gh 8. tamdayî kirin, kil dan (gava ku madenek bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din bê tamdayîkirin) l/gh 9. belav bûn * ünü cihanı kapladı nav û dengê wê li cîhanê belav bû (mec) l/ngh 10. tije bûn l/ngh 11. kiras kirin, kiras kişandin, rûkêşk kirin (bi taybetî ji bo diranan) * dişlerini kaplama yaptı diranên xwe kiras kirine 12. qab kirin (wekî qabkirina pirtûkan) l/gh,
kaplamalı 1. tamdayî, kildayî (ji bo zîv û zêr) 2. rûkêşkiri *ceviz kaplamalı mo­bilya mobilyaya ku bi dara gûzê rûkêşkirî 3. kiraskirî, kiraskişandî, rûkêşkirî (ji bo diranan)
1. tamdayî, kildayî (ji bo zîv û zêr) 2. rûkêşkirî * ceviz kaplamalı mobilya mobîlyaya ku bi dara gûzê rûkêşkirî 3. kiraskirî, kiraskişandî, rûkêşkirî (ji bo diranan)
kaplamlı wergirîdar, şumûldar man/rd
wergirîdar, şumûldar man/rd
kaplan piling.
piling, babir (Felis tigris) *kaplan yavrusu çêlika babir zo/n
piling, babir (Felis tigris) * kaplan yavrusu çêlika babir zo/n
kaplanboğan gurxenêq, çirnûk, bîş bot/m
gurxenêq, çirnûk, bîş bot/m
kaplanmak 1. hatin girtin, hatin hefidandin, hatin îstilakirin 2. (dor lê) hatin girtin, ha­tin rapêçandin 3. rû hatin girtin, rû hatin ki­şandin 4. hatin girtin (li cihekî hatin belavbûn 5. hatin dewisandin, hatin pêdewskirin 6. hatin girtin (gava tiştek dikeve ser tişte­kî û wî dike bin xwe) 7. hatin rûkêşkirin 8. hatin tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bike) 9. hatin belavbûn (mec) 10. hatin tijebûn 11. hatin kiraskirin, kiras hatin kişan­din (bi taybetî ji bo diranan) l/tb
1. hatin girtin, hatin hefidandin, hatin îstilakirin 2. (dor lê) hatin girtin, hatin rapêçandin 3. rû hatin girtin, rû hatin kişandin 4. hatin girtin (li cihekî hatin belavbûn 5. hatin dewisandin, hatin pêdewskirin 6. hatin girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) 7. hatin rûkêşkirin 8. hatin tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bike) 9. hatin belavbûn (mec) 10. hatin tijebûn 11. hatin kiraskirin, kiras hatin kişandin (bi taybetî ji bo diranan) l/tb
kaplatmak 1. dan girtin, dan hefidandin, dan îstilakirin 2. (dor lê) dan girtin, dan rapêçandin 3. rû dan girtin 4. dan girtin (li cihe­kî hatin belavbûn 5. dan dewisandin, dan pêdewskirin 6. dan girtin (gava tiştek dike­ve ser tiştekî û wî dike bin xwe) 7. dan qab­kirin, rû dan kirin, rû dan kişandin 8. dan tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bi­ke) 9. dan belavbûn (mec) 10. dan tijekirin 11. dan kiraskirin, kiras dan kişandin, dan rûkêşkirin (bi taybetî ji bo diranan) l/lb
1. dan girtin, dan hefidandin, dan îstilakirin 2. (dor lê) dan girtin, dan rapêçandin 3. rû dan girtin 4. dan girtin (li cihekî hatin belavbûn 5. dan dewisandin, dan pêdewskirin 6. dan girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) 7. dan qabkirin, rû dan kirin, rû dan kişandin 8. dan tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bike) 9. dan belavbûn (mec) 10. dan tijekirin 11. dan kiraskirin, kiras dan kişandin, dan rûkêşkirin (bi taybetî ji bo diranan) l/lb
kaplayış 1. girtin, hefidandin, îstilakirin 2. (dor lê) girtin, rapêçan 3. rûgirtin 4. girtin, li cihekî hatin belavbûn 5. dewisandin, pêdewskirin 6. girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) 7. rûkêşkirin 8. tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bike) 9. belavbûn (mec) 10. tijebûn 11. ki­raskirin, kiraskişandin (bi taybetî ji bo di­ranan) (ji bo kar û awayê wan) m
1. girtin, hefidandin, îstilakirin 2. (dor lê) girtin, rapêçan 3. rûgirtin 4. girtin (li cihekî hatin belavbûn 5. dewisandin, pêdewskirin 6. girtin (gava tiştek dikeve ser tiştekî û wî dike bin xwe) 7. rûkêşkirin 8. tamdayîkirin (gava ku madenekê bi rêbazên kîmyewî bi madeneke din tamdayî bike) 9. belavbûn (mec) 10. tijebûn 11. kiraskirin, kiraskişandin (bi taybetî ji bo diranan) (ji bo kar û awayê wan) m
kaplı 1. rûgirtî, rûkişandî 2. rûkirî, qabkirî *kaplı defter deftera rûkirî 3. biqab, bifiraq, biaman rd
1. rûgirtî, rûkişandî 2. rûkirî, qabkirî * kaplı defter deftera rûkirî 3. biqab, bifiraq, biaman rd
kaplıca germav, germik.
(I) germav, germik, germikan, avgerm m (II) çeşîdek genimê ku teneyên wê hûr in (Triticum monococcum) bot
kaplıca (i) germav, germik, germikan, avgerm m
kaplıca (ii) çeşîdek genimê ku teneyên wê hûr in (Triticum monococcum) bot
kaplık 1. firaqdan, amandank 2. ê qaban (ji bo defter û pirtûkan)
1. firaqdan, amandank 2. ê qaban (ji bo defter û pirtûkan)
kaplumbağa kûsî, kîso.
kosî, kîso, kûsel/kîsel, şkevlatok, kiwîsî, kwîsele, şikevlotek (Testudo) zo/n
kaplumbağa yürüyüşü rêçûna kosî, meşa kosî
kaplumbağalar familyeya kosiyan zo
familyeya kosiyan zo
kapma 1. dadan, rahiştin rahêlan, hetifandin, girtin 2. jêkirin, birin 3. hilanîn, girtin m
1. dadan, rahiştin rahêlan, hetifandin, girtin 2. jêkirin, birîn 3. hilanîn, girtin m
kapmaca 1. bnr kapma 2. bnr köşe kapmaca
1. bnr kapma 2. bnr köşe kapmaca
kapmak 1.rahêlandin, rahiştin. 2.girtin.
1. dadan, rahiştin, rakirin, rahêlan, hetifandin, jê girtin (ji nişka ve destavêtin û kaşkirina tiştekî) *aniden elindeki ek­meği kaptım dışarıya fırlattım min ji niş­ka ve rahişte nanê destê wê û virvirande derve *gelir elimdeki şekeri kapardı dihat şekirê di destê min de ji min digirt 2. dadan, rahiştin (bi gezan parçe kirin) *kurt keçiyi kapmış gur dadaye bizine 3. jê kirin, birin, qut kirin *makine parmağımı kaptı makîneyê tiliya min jê kir 4. hilanîn (bi hêsanî hînbûn û jiberkirina tiştekî) *çok zeki birisi, herşeyi çabuk kapıyor yekî pir zîrek e, her tiştî zû hiltîne 5. girtin (ji bo cih û şûnan) *git bana yer kap he­re ji min re cih bigire 6. girtin, hilanîn *bu huyu da sokaktaki çocuklardan kapmış ev kurm jî ji zarokên kuçeyê girtiye *has­talığı yeni kapmış hê nû nexweşîn jê girti­ye l/gh
1. dadan, rahiştin, rakirin, rahêlan, hetifandin, jê girtin (ji nişka ve destavêtin û kaşkirina tiştekî) * aniden elindeki ekmeği kaptım dışarıya fırlattım min ji nişka ve rahişte nanê destê wê û virvirande derve * gelir elimdeki şekeri kapardı dihat şekirê di destê min de ji min digirt 2. dadan, rahiştin (bi gezan parçe kirin) * kurt keçiyi kapmış gur dadaye bizinê 3. jê kirin, birîn, qut kirin * makine parmağımı kaptı makîneyê tiliya min jê kir 4. hilanîn (bi hêsanî hînbûn û jiberkirina tiştekî) * çok zeki birisi, herşeyi çabuk kapıyor yekî pir zîrek e, her tiştî zû hiltîne 5. girtin (ji bo cih û şûnan) * git bana yer kap here ji min re cih bigire 6. girtin, hilanîn * bu huyu da sokaktaki çocuklardan kapmış ev kurm jî ji zarokên kuçeyê girtiye * hastalığı yeni kapmış hê nû nexweşîn jê girtiye l/gh * kapan kapana rahiştin, ji dest hev revandin * kapanın elinde kalmak 1) kî rakê bernade 2) kî berê gihîştê jê re ye * kapıp koyuvermek îhmal kirin
kapnisit kapnîsît jeo/m
kapnîsît jeo/m
kapora bakiniz: kaparo
bey
kapora almak bakiniz: kaparo almak
kapora vermek bakiniz: kaparo vermek
kaporta kaporta m
kaporta m
kaportacı kaportasaz, kaportavan (kesê ku kaportaya otomobîlan tamîr dike) nd/nt
kaportacılık kaportasazî, kaportavanî m
kaportasazî, kaportavanî m
kapris nige, lêzokî.
lêzokî, kêfkarî, pirçû, nige, kaprîs m
kapris yapmak lêzokî kirin, kêfkarî kirin, nige kirin, kaprîs kirin
kaprisli lêzok, kêfkar, kaprîsdar rd
lêzok, kêfkar, kaprîsdar rd
kaprissiz nelêzok, nekêfkar, bêkapris rd
nelêzok, nekêfkar, bêkaprîs rd
kapsam vegir.
1. wergirî 2. bergeh, berfirehî, şu­mûl m
kapsama girtina nava xwe, kirina nava xwe, şamîlbûn m
girtina nava xwe, kirina nava xwe, şamîlbûn m
kapsamak vegirtin.
girtin nav xwe l/bw, wergirtin nav xwe l/bw, kirin nava xwe l/bw, şamîl bûn l/ngh
girtin nav xwe l/bw, wergirtin nav xwe l/bw, kirin nava xwe l/bw, şamîl bûn l/ngh
kapsamına alma (veya kapsamına alınma) xistin navê, kirin navê, kirin berê, xistin berê *fi­kir suçlularını da af kapsamına alın­ması için çalışıyor ji ber ku tawanbarên ramanê jî bikevin ber efûyê, dixebite
kapsamına girmek ketin berê, ketin bergehê
kapsamını ge­nişletmek bergeha (tiştekî) berfireh kirin, şumûldar kirin
kapsamlı bi vegirtî, bi naverok, firawan.
bergehdar, berfireh *kapsamlı bir çalışma xebateke berfireh rd
bergehdar, berfireh * kapsamlı bir çalışma xebateke berfireh rd
kapsız 1. bêqab, qabnekirî 2. rûnegirtî 3. kirasnekirî 4. netamdayî rd
1. bêqab, qabnekirî 2. rûnegirtî 3. kirasnekirî 4. netamdayî rd
kapsül kapsûl.
1. devgirk, qapsûl (devika şûşeyan) 2. tereqe, qapsûl, qabsûn (di çekên agimak de) 3. tereqe, qapsûl, qabsûn (di demançeyên leyîstok de) 4. qapsûl (li laboratuvaran) 5. malik (malika ku tov tê de ye)bot 6. xaşe zo 7. qabsûl (ji bo îlacan) bj/m
1. devgirk, qapsûl (devika şûşeyan) 2. tereqe, qapsûl, qabsûn (di çekên agirnak de) 3. tereqe, qapsûl, qabsûn (di demançeyên leyîstok de) 4. qapsûl (li laboratuvaran) 5. malik (malika ku tov tê deye)bot 6. xaşe zo 7. qabsûl (ji bo îlacan) bj/m
kapsüllü 1. bidevgîrk 2. tereqedar 3. bikabsûn 4. bimalik bot 5. xaşedar zo/rd
1. bidevgîrk 2. tereqedar 3. bikabsûn 4. bimalik bot 5. xaşedar zo/rd
kapsülsüz 1. bêdevgîrk 2. bêtereqe 3. bêqabsûn 4. bêmalik bot 5. bêxaşe zo/rd
1. bêdevgîrk 2. bêtereqe 3. bêqabsûn 4. bêmalik bot 5. bêxaşe zo/rd
kaptan kaptan.
1. sertîm sp 2. kaptan, naxuda (kap­tana keştiyê) der 3. kaptan (kaptan pîlot) 4. kaptan, şofêr (di otobusên navbajaran de) nd/nt
kaptan köprüsü (veya kaptan köşkü) pira kaptaniyê, koşka kaptaniyê (di keştiyan de)
kaptan paşa bnr kaptanıderya
bnr kaptanıderya
kaptan pilot 1) kaptan pîlot (pîlotê balafirê) 2) kaptan, kaptan pîlot (di otobusên nav­bajaran de)
kaptanıderya kaptanê derya (di wexta Os­maniyan de mezintirîn amirê îdari û leş­ken" yên hêzên deryayî) dîr/nd
kaptanê derya (di wexta Osmaniyan de mezintirîn amirê îdarî û leşkerî yên hêzên deryayî) dîr/nd
kaptanlık 1. sertîmî sp 2. kaptanî m
1. sertîmî sp 2. kaptanî m
kaptıkaçtı 1. amyara motordar a biçûk ku pê rêwî tên birin û anîn 2. navê qumarekê 3. diz (dizê ku radihêje tiştekê û direvîne) nd
1. amyara motordar a biçûk ku pê rêwî tên birin û anîn 2. navê qumarekê 3. diz (dizê ku radihêje tiştekê û direvîne) nd
kaptırma 1. pêdeberdan, bidestveberdan 2. kirin berê, xistin berê (gava ku lebateke canê mirov bikeve ber makîneyekê) m
1. pêdeberdan, bidestveberdan 2. kirin berê, xistin berê (gava ku lebateke canê mirov bikeve ber makîneyekê) m
kaptırmak 1. pê de berdan, bi dest ve ber­dan, bi dest re berdan *hiçbir şeyimi ona kaptırmam ez tu tiştê xwe pê ve bernadim 2. kirin ber (tiştekî), xistin ber (tişte­kî) xistin berê, kirin berê (gava ku lebate­ke canê mirov bikeve ber makîneyekê) *elini makinaya kaptırmış destê xwe kiri­ye ber makîneyê 3. firsend dan (yekî) (mec) l/bw
1. pê de berdan, bi dest ve berdan, bi dest re berdan * hiçbir şeyimi ona kaptırmam ez tu tiştê xwe pê ve bernadim 2. kirin ber (tiştekî), xistin ber (tiştekî) xistin berê, kirin berê (gava ku lebateke canê mirov bikeve ber makîneyekê) * elini makinaya kaptırmış destê xwe kiriye ber makîneyê 3. firsend dan (yekî) (mec) l/bw
kapuska kelemok, goştekelem, kirçik, tûtû, çortî (xwarina ji keleman) m
kelemok, goştekelem, kirçik, tûtû, çortî (xwarina ji keleman) m
kapüşon serpoş n
serpoş n
kaput qapût.
(I) 1. qapût (paltoyê leşken) 2. kapût, kaporta (di otomobîlan de) *taksinin ka­putu çökmüş kapûtê texsiyê kopiyaye 3. prezervatîf n (II) kapût (di leystika îskambîlê de jêbirina bêyî ku leyzvan deste bide hemberê xwe)
kaput (i) 1. qapût (paltoyê leşkerî) 2. kapût, kaporta (di otomobîlan de) * taksinin kaputu çökmüş kapûtê texsiyê kopiyaye 3. prezervatîf n
kaput bezi emirkan n
emirkan n
kaput etmek kapût kirin
kaput gitmek (veya kaput olmak) 1) kapût bûn (di leystika îskambîlê de qet hejmar çênekirin) 2) bi ser neketin 3) mirin (argo)
kaputluk 1. qumaşê qapûtan 2. cihê qapûtan (cihê ku qapûtan datîninê) nd
1. qumaşê qapûtan 2. cihê qapûtan (cihê ku qapûtan datîninê) nd
kapuz 1. neqeb, zixur, gêdûk, gewer, baz (riya dirêj û teng a di navbera du çiyayan de) 2. dehl û dêş (daristana gur a di hev de) m
kap (i) m 1. kalın sicim, urgan 2. ip, ilmik (asarak öldürme cezası) * kap kirin stûyê wî boynuna ilmiği geçirdiler
kap (ii) n baş (şeker için tane) * kapek şekir bir baş şeker
kap (iii) m 1. örk, örük 2. hıltar (davar veya sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış) 3. köstek (hayvanın kaçmasını önlemek için ayağına bağlanan ip) 4. buruna takılan ip
kap (v) n bacak (vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü)
kap ant/n aşık, aşık kemiği
kap avêtin aşık atmak
kap ji hev re avêtin birbirine meydan okumak
kap leyîstin aşık atmak (veya oynamak)
kapa sing ant göğüs kemiği
kapan sarp dağ yolu.
n 1. dar geçit (dar ve yürümesi zor yol) 2. dar sokak
kapang m merdiven
kapanik m merdiven basamağı
kapasîte m kapasite
kapê (yekî) jê re mîr hatin eğrisi doğrusuna gelmek, işi tıkırında (veya yolunda) olmak
kapê (yekî) mîr e tuzu kuru
kapê (yekî) mîr hatin 1) aşığı bey (veya cuk) oturmak 2) işi tıkırında olmak
kapê çik dik, duruşu sağlam
kapê çik e zeki ve becerikli
kapeç m bir yaşında inek
kapêçî m zamanından önce çiftleşen düve
kapêk m kapik (rublenin yüzde biri değerindeki para)
kapek m1. kepek, talaş (testere ile biçilen şeylerden dökülen kırıntılar) 2. kepek (bulgur ve yarma kepeği)
kapek pê hatin werkirin talaşlanmak
kapek pê werkirin talaşlamak
kapekfiroş nd/nt kepekçi (satan kimse)
kapîk m kapik (rublenin yüzde biri değerindeki para)
kapik n 1. örk, örük 2. hıltar (davar veya sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış) 3. duşak, köstek
avêtin piyê (...) duşaklamak, kösteklemek
kapik (i) m kepek (bulgur ve yarma kepeği)
kapik kirin l/gh 1. örklemek 2. kösteklemek, duşaklamak
kapikkirî rd 1. örklü, örklenmiş olan 2. köstekli, kösteklenmiş
kapikkirin m 1. örkleme 2. köstekleme, duşaklama
kapîtal m kapital, ana mal, sermaye
kapîtalîst nd/nt 1. kapitalist, anamalcı, sermayeci, sermayedar (ana mal sahibi) 2. rd kapitalist, anamalcı, sermayeci, sermayedar (anamalcılık düzenini benimsemiş kimse)
kapîtalîzm m kapitalizm, ana malcılık, sermayecilik
kapîtone m1. kapitone 2. rd kapitone (bu kumaştan yapılmış olan)
kapîtulasyon m kapitülâsyon
kapkapî zo/m çekirge
kaplîz nd/nt aşık oyuncusu
kaplîzî m aşık oyunculuğu
kapnîsît jeo/m kapnisit
kapok n 1. örk, örük, hıltar (davar veya sığırların boyunlarına takılan ip veya kayış) 2. duşak, köstek
a bilind a giloverokî yumurta ökçe
li piyê (...) xistin köstek vurmak
li lingan xistin köstek vurmak
li hev ketin topuk çalmak
avêtin piyê (...) duşaklamak, kösteklemek
1. ökçe * sola ku kapoka wê bilind e yüksek ökçeli ayakkabı 2. topuk (ayakkabı topuğu) * kapoka sola wê ayakkabısının topuğu
kapok (i) m 1. bıcıl (kemiği) 2. diz kapağı 3. baldır, bacak
kapok kirin l/gh kösteklemek
kapokkirî rd köstekli, kösteklenmiş
kapokkirin m köstekleme
kapol (i) ant/n kafa tası, kuru kafa
kapol (ii) m ufak ve toz halindeki saman
kaporta kaporta.
m kaporta
kaportasaz nd/nt kaportacı
kaportasazî m kaportacılık
kaportavan nd/nt kaportacı
kaportavanî m kaportacılık
kapos bnr kabûs
kapose rd/nd 1. kodaman 2. iri, kocaman
kaposetî m kodamanlık
kapox nd/nt biçilmiş otları deste yapıp bağlamak üzere tutulan işçi
kapreş n ayakları siyah at
kaprîs m kapris
kaprîs kirin kapris yapmak
kaprîsdar rd kaprisli
kaprû m boğucu azık, kekremsi yiyecek
kaprût rd baldırı çıplak (ayak takımı, serseri)
kapsûl kapsül
m 1. kapsül (ateşli silâhlarda) 2. bj kapsül (ilâçlar için)
kaptan n 1. kaptan 2. kaptan, kaptan pilot 3. kaptan (kaptan şoför)
kaptan pîlot kaptan pilot
kaptanê derya dîr/nd kaptanıderya
kaptanî m kaptanlık
kapûs bnr kabûs
kapût nd kaput (iskambil oyununda)
kapût kirin kaput etmek
kap 1. hestiyê çîpê 2. bendê stûyê sewalan *"dewar bi kapan, mirov bi sozan tên girêdan"
(navdêr, mê) thumb250pxKap, hestîyê çokê ye ku zarok bi yê heywanan gelek leystokan dileyizin
kap avetin (biwêj) li hember hev ketin peşwaziye. qey hûn ker û kor in... niha dinya giş li ser kurdistana ıraqe kaban diavejin. yaqûb tilermenî kap: hestiyekî piçûk e ku ji çîpa pez der tê. zarok pê leyîzin.
kap avêtin 1. bi hev re bi hestiyê çîpê lîstin 2. ketin hevrikiyê
(lêker) gemş, zoran girtin, rik kutan, ketin înkê.
ji: kap + avêtin
kap kirin (sewal) bi bendekî an jî bi zincîrekî girêdan
kapampanganî (navdêr, mê) zimanê gelê kapampangan ku li hin deverên Filipînan tê peyivîn.
ji: kapampangan + -î
kapan tengerê, şiverê
kapang xanîyê binax, mirov pirikên jorda diçitê.
ji wêjeyê: Kapanga ishaq gundême hebû ronahîjî têda tunebî gundî pir dikene têda.Ji kurdî
kapasîte (navdêr, mê) qabiliyet, karîn, şiyan behre, hecim, mezinahî, hêjayî.
ji wêjeyê: Eger em bala xwe bidin xebat û performansa hemû partîyan a heta niha û guhê xwe bidin daxuyanîyên wan, emê bibînin ku tenê AKP xwedî wê kapasîteyê ye ku ê bikaribe pirsê çareser bike. Bes ku bikaribe gavên rast bavêje. Lewre ew bêtir nêzîkî herêmê ne. Li herêmê ol faktorek girîng e, loma AKP li herêmê tê heskirin.(Ali Birand, wergerrandin: Aram Gernas, Netkurd.com, 12).
ji: Bi rêya frensî capacité ji latînî capacitas
kape (yekî) mîr hatin (biwêj) kar baş meşîn. şans lê xistin. hela ve gave kape wî mir hatiye. ka dawî çawa dibe?
kapê (yekî) şidandin (biwêj) ji bo xeniqandine hez û hewldan nîşan dan. ez ê befita seyad û hevale wîye din bişîn-hn erzurime, lê ez ê kape şetvket û ibrahim jî bişidînlm. veysel çamhbel
kapê goliktiye di stûye (yekî) de bûn (biwêj) he piçûk û nezan e. ma ew hempaye min e? hela he kape goliktiye di stûye wî de ye.
kapek (navdêr, mê) ka ya darên hûrkirî, qaşikên genim.porên xeratan tim bi kapek e
kapek xwarin (biwêj) behez û betaqet bûn. çima te kapek xwariye, ku tu bi wî zarokî jî nikarî?
kapekfiroş (navdêr, mê) kelpikfiroş.
ji: kapek +-firoş
kapik bendê kurt
kapîtal (navdêr, nêr) sermiyan, sermaye, saman, semyan, mal, maliyet, pare, dirav, milk, serwet.
ji: Ji latînî.
: kapîtalî, kapîtalîst, kapîtalîzm
kapîtalî (navdêr, mê) rewşa kapîtalbûnê.
ji: kapîtal + -î
kapîtalîst (navdêr) sermayedar, alîgirê/a kapîtalîzmê, kesa/ê ku kapîtalîzmê dixwaze(rengdêr) tişta/ê li gor pergala kapîtalîzmê.
Herwiha: qapîtalîst.
Têkildar: kapîtalîzm.
ji: kapîtal + -îst.
: kapîtalîstî, kapîtalîstîk
kapîtalîstî (navdêr, mê) rewşa kapîtalîstbûnê.
ji: kapîtalîst + -î
kapîtalîzm (navdêr, mê) sermayedarî, pergala aborî ya li gor bazarrê serbest û bêyî kontrola dewletê.
Herwiha: qapîtalîzm.
Têkildar: kapîtalîst.
Dijwate: komunîzm
kapmirûzî bûn (biwêj) mehdetehl bûn. cirnexweş bûn. bi rastî ez ji deste ve jinika kapmirûzî çûrn ahûzare.
kapok tasa sêrî
kapol [I] tasa sêrî; kapok [II] kaya pir hûrik
kapore (navdêr, mê) bêhe, pêşînat
kapot sako
kapox paleyê ku gurzên gihê çaw dike
kaptan (navdêr) efserek leşkerî ye, serokê keştiyê, birêveberê firrokeyê, lîstikvanê ku birêveberê yaneya xwe ye.
Herwiha: kapitan, kapîtan, kapten, kaptin.
ji: Bi rêya frensî capitaine yan inglîzî captain ji latînî capitaneus ji caput (ser).
: kaptanî, kaptanîtî, kaptantî
kaptanî (navdêr, mê) rewşa kaptanbûnê.
ji: kaptan + -î
kapuçîno (navdêr, mê) vexwirakek mîna qehweyê ye û ji espreso û şîrê kelandî tê çêkirin, fincanek ji wê vexwirakê.
Herwiha: kapûçîno.
ji: Ji îtalî cappuccino.
: kapuçînosaz, kapuçînosazk, kapuçînovan, kapuçînovanî, kapuçînoyî
kapuçînovanî (navdêr, mê) karê kapuçînovanan.
ji: kapuçînovan + -î
kapuçînoyî (navdêr, mê) rewşa kapuçînobûnê.
ji: kapuçîno + -yî
kapok lîfek wekê pembû ye ku tovê darekî ku li welatên germ tên dîtin dipêçe û dinixumîne.
kappa tîpa dehemîn ya alfabêta Grekê.
kaput (argo.) edembûye, mehw bûye, herimiye, ji eyar derketiye.
kapan a narrow, steep mountain road
kapik f. bran
kapital sermîyan
kapitel ser
kapitulation teslîm
kapitulieren teslîm bûn
kapitulieren lassen teslîm kirin
kappe fîno
şewqe
kapriole dekûdolab
kaputt aloz
şikestî
şkestî
xera
xerab
xirab
xwar
kaputt machen şikênandin <şikên, şikênîn>
xerakirin
kaputt werden xerabûn
kaputtgehen xirab bûn
kap Astragalus
Fußknöchel
Knochenwürfel
kap lîstin Knöchelspiel , u.a. mit Hühnerbrustbein
kapik Kleie (Abfall beim Getreidemahlen)
kurze Schnur Stück
kapreş schwarzes Sprungbein
kap n. ona. kap, kaba, kabe n.
kap leyistin tg. kap kaykerdene.
kapan m. peyare, siveraye, rilxa, pîyerê, pêrare, pîerê m.
kapasîte m. kapasîte m., xozerenayis n.
kapê (yekî) mîr hatin kapê xo mîr ameyene, kapê xo çik ameyene, kabe sak ameyene, kabe sak kewtene
kapek m. telas, kepek, talas n.
kapek pê wer kirin tg. telas kerdene, kepek kerdene, telasnayene
kapekpêwerkirin m. telaskerdis, kepekkerdis, telasnayis n.
kapik n. kenik, kepeg, keley, mirik, kelk, kelê n.
m. tawl n. , kapik n. , qeyde m.
kapik kirin tg. tawl kerdene, qeyd kerdene, kapik kerdene, kap kerdene, qeyde piranayene, tawlnayene
kapîtal m. sermîyan, sermaye, kapîtal n.
kapîtalîst m/n. sermîyandar, sermayedar, kapîtalîst, sermîyanri n.
kapîtalîzm m. sermîyandariye, sermayedarîye, kapîtalîz m., sermayedarênî, sermîyadarênî m.
kapîtulasyon m. kapîtulasyon n.
kapok n. ona. sere n., katike m. , qafike m. , kakate m. , qotike m., qoqe m.r qaqote m., katate m., sare n., sara n.
m. tulik n. , payna m.r pasna m.r basneke m. , paynek n., palsna m., payeke (sol û postalan) m.
n. xap, guyend, kap, bend, xapik, kapik, goînd n.
m. tawl n. , kapik n. , qeyde m.
kapok kirin tg. tawlkerdene, qeyd kerdene, kapik kerdene, kap kerdene, qeyde piranayene, tawlnayene
kapokkirî rd. tawlkerde, qeycikerde, kapikkerde, kapkerde
kapol m. mûx, mirêx, honê simerî, simero hurdî n.
kaporta m. kaporta m., tar n., qaznax n., qaporta m.
kaportasaz m/n. kaportavirastox, kaportacî, qaznaxcî, kaportawan n.
kaportasazî m. kaportavirastoxîye, qaznaxcîyîye, kaportacîyênî, kaportawanîye m.
kaportavan m/n. kaportavirastox, kaportacî, qaznaxcî, kaportawan n.
kaportavanî m. kaportavirastoxîye, qaznaxcîyîye, kaportacîyênî, kaportawanîye m.
kapose rd. bêbav, girsêrên, tewr pîl, muazam, girsûbêbav
kaprîs m. kaprîs, wazo vurîyayox n.
kaprîsdar rd. kaprîsin
kapsul m. kapsule m.
kaptan m/n. kaptan n.
kaptanê derya n. kaptanê deryayî n.
kaptanî m. kaptanîye, kaptanênî m.
kapçika destî bilek (el bileği)
kapçika linge bilek (ayak bileği)
kap 1)qab (n) 2)kod 3)firaq (n)
kapak ser (n), qapax (n)
kapalı deniz deryayo girewte (n)
kapı ber (n) (TE), keyber (n), port (n) (TE)
kapı kasasında (çerçevesinde) eşiğin karşısındaki üst kısım serber (n)
kapı kolu destikê berî (n)
destikê berî (n)
kaplan piling, -e -
kaplıca germike (m), germawe (m)
kaplumbağa kesa (m), kese (n)
kapuska kapuska (m)
kapüşon kapuşone (m)
kaput qaput (n)
kaputbezi b. amerikanbezi
kapo ser.
kapti zeft kirin, girtin.