Encamên lêgerînê
kanbax rd harap, yıkkın, viran
kanbax bûn l/ngh haraplaşmak
viran olmak, harap olmak
kanbax kirin viran etmek, harap etmek
kanbaxbûn m haraplaşma
kanbaxî m haraplık