Encamên lêgerînê
kamburluk 1. kovbûnî, xûzbûnî, kûzbûnî, qilûzbûnî, qilozbûnî, bûlbûnî, qovbûnî, qilombûnî 2. qopbûnî, qoqbûnî 3. piştkovî, piştxûzî, piştkûzî, pişthatikî, piştqilûzî, piştqovî, piştqilomî m
1. kovbûnî, xûzbûnî, kûzbûnî, qilûzbûnî, qilozbûnî, bûlbûnî, qovbûnî, qilombûnî 2. qopbûnî, qoqbûnî 3. piştkovî, piştxûzî, piştkûzî, pişthatikî, piştqilûzî, piştqovî, piştqilomî m
kamburluk kuzîye (m) qulizîye, xûzîye (m)