Encamên lêgerînê
kama qame, kahûr.
(I) qame, kahûr (kêra ku her du aliyên wê jî tûj in û wekî çekekê tê bikaranîn) m (II) 1. pînc, pîncik (hem ê hesin heye û hem jî yê darin heye ku pê daran diqelêşin) 2. zimanok, pînc (ku wekî pînc li destî û tiştê din dixin da ku pê bişide) 3. qame (qameya gula topê) n (II) qal (pûanê di dawiya her leyîstikê de) m
kama (i) qame, kahûr (kêra ku her du aliyên wê jî tûj in û wekî çekekê tê bikaranîn) m
kama (ii) 1. pînc, pîncik (hem ê hesin heye û hem jî yê darîn heye ku pê daran diqelêşin) 2. zimanok, pînc (ku wekî pînc li destî û tiştê din dixin da ku pê bişide) 3. qame (qameya gula topê) n
kama basmak qal kirin (yekî), qal birin ba (yekî)
kamalama (I) qamelêxistin, qamelêdan m (II) pînckirin, pînclêxistin, pînclêdan m
kamalama (i) qamelêxistin, qamelêdan m
kamalama (ii) pînckirin, pînclêxistin, pînclêdan m
kamalamak (I) bi qameyan lê xistin, bi qameyan lê dan, qame lê xistin, qame lê dan (ji bo kêra bi navê qame) l/bw (II) pînc kirin l/gh, pînc lê xistin l/bw, pîncik lê dan l/bw (gava ku daran bi pîncan diqelêşin)
kamalamak (i) bi qameyan lê xistin, bi qameyan lê dan, qame lê xistin, qame lê dan (ji bo kêra bi navê qame) l/bw
kamalamak (ii) pînc kirin l/gh, pînc lê xistin l/bw, pîncik lê dan l/bw (gava ku daran bi pîncan diqelêşin)
kamalı (I) biqame rd (II) bipînc, bipîncik rd
kamalı (i) biqame rd
kamalı (ii) bipînc, bipîncik rd
kamanço lêbarkirin, veguhastin m
kamanço etmek lê bar kirin, veguhastin, ji dest derbasî dest kirin
kamara 1. kamara (oda keştiyan) 2. kamara (li îngilistanê meclîsa qanûnçêkirinê) m
1. kamara (oda keştiyan) 2. kamara (li Îngilistanê meclîsa qanûnçêkirinê) m
kamarilla kesê ku di pişt perdeyê de kesekî xwedan hêzeke mezin bi rê ve dibe
kesê ku di pişt perdeyê de kesekî xwedan hêzeke mezin bi rê ve dibe
kamarot kamarot (erkedarê ku di keştiyan de xizmeta rêwingan dike) nd/nt
kamarot (erkedarê ku di keştiyan de xizmeta rêwingan dike) nd/nt
kamarotluk kamarotî m
kamarotî m
kamasız (I) bêqame rd (II) bêpînc, bêpîncik rd
kamasız (i) bêqame rd
kamasız (ii) bêpînc, bêpîncik rd
kamaşma 1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) 2. halûbûn, sekinîn, xidokîbûn (ji bo diranan) m
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) *güneşe bakamıyorum, gözlerim kamaştı ez nikarim li rojê binêrim, çavên min deliyan 2. halû bûn, sekinîn, xidokî bûn, alû bûn (ji bo diranan) l/ngh
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) 2. halûbûn, sekinîn, xidokîbûn (ji bo diranan) m
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) * güneşe bakamıyorum, gözlerim kamaştı ez nikarim li rojê binêrim, çavên min deliyan 2. halû bûn, sekinîn, xidokî bûn, alû bûn (ji bo diranan) l/ngh
kamaşmak alû bûn, sekihîn.
kamayı silmek qal xîş kirin
kama (...) birînargo ateşini sündürmek (cinsel anlamda)
kama dev nd damak
kama dev a jêrîn ant/nd alt damak
kamar m kasnak * kamara bêjingê kalbur kasnağı
kamara m 1. kamara (gemilerde oda) 2. kamara (İngiltere yasama meclisi)
kamaraya lordan Lortlar Kamarası
kamarot nd/nt kamarot
kamarotî m kamarotluk
kamaş nd kalitesiz tütün, ayınga
kamaşqelên rd sigara tiryakisi
kamav m suyun kesilmesinden sonra kanalda kalan su
kamax m kalça
kama dev arik, panik, panika dev, kam, remaq, esmandev, arîka dêv, bidû, esmanê dev
kama dêv arîkê dêv
kamasî (navdêr, mê) ergonomi.
ji: kam +-asî
kama… birîn 1. destekê çûnê 2. pelek avêtin ... [II] gêre [III] rutûbet û kufika afnikiyê [IV] esmanê dêv [V] aramî û bextewarî
kama dev n. ana. xozrig, asmênê fekî, asmaqê fekî, zimarik, azmînek, azmênêfekî n.
kama devajêrîn n. ana. xozrigo cêrên, zimariko cêrên, asmênê fekî yo binên n.
kamar m. tar, qaznax n.
kamara m. kamera, kamara m.
kamas n. kamos, kamax (tutun de) n.
kamasqelên m/n. tutunkês, dgarekês n.
kama 1)kardîya xoverrokerdişî (m), kardîya verrokerdişî (m), qama (m) 2)kardîya kalanî (m)
kamaşmak (diş için) har bîyene, halên bîyene Dişlerim kamaşmış. (Didanê mi har bîyê./Didanê mi bîyê halên.)
kamaşmak (göz için) veşayene Gözlerim kamaşıyor. (Çimê mi veşenê.)
kamar dorber, tixûb
kamax ran, rehn, qalçe, derqûn