Encamên lêgerînê
kam bnr şaman
bnr şaman
kam almak pê mirad kirin, mirad pê kirin
Pê mirad kirin. Mirad pê kirin.
kama qame, kahûr.
(I) qame, kahûr (kêra ku her du aliyên wê jî tûj in û wekî çekekê tê bikaranîn) m (II) 1. pînc, pîncik (hem ê hesin heye û hem jî yê darin heye ku pê daran diqelêşin) 2. zimanok, pînc (ku wekî pînc li destî û tiştê din dixin da ku pê bişide) 3. qame (qameya gula topê) n (II) qal (pûanê di dawiya her leyîstikê de) m
kama (i) qame, kahûr (kêra ku her du aliyên wê jî tûj in û wekî çekekê tê bikaranîn) m
kama (ii) 1. pînc, pîncik (hem ê hesin heye û hem jî yê darîn heye ku pê daran diqelêşin) 2. zimanok, pînc (ku wekî pînc li destî û tiştê din dixin da ku pê bişide) 3. qame (qameya gula topê) n
kama basmak qal kirin (yekî), qal birin ba (yekî)
kamalama (I) qamelêxistin, qamelêdan m (II) pînckirin, pînclêxistin, pînclêdan m
kamalama (i) qamelêxistin, qamelêdan m
kamalama (ii) pînckirin, pînclêxistin, pînclêdan m
kamalamak (I) bi qameyan lê xistin, bi qameyan lê dan, qame lê xistin, qame lê dan (ji bo kêra bi navê qame) l/bw (II) pînc kirin l/gh, pînc lê xistin l/bw, pîncik lê dan l/bw (gava ku daran bi pîncan diqelêşin)
kamalamak (i) bi qameyan lê xistin, bi qameyan lê dan, qame lê xistin, qame lê dan (ji bo kêra bi navê qame) l/bw
kamalamak (ii) pînc kirin l/gh, pînc lê xistin l/bw, pîncik lê dan l/bw (gava ku daran bi pîncan diqelêşin)
kamalı (I) biqame rd (II) bipînc, bipîncik rd
kamalı (i) biqame rd
kamalı (ii) bipînc, bipîncik rd
kamanço lêbarkirin, veguhastin m
kamanço etmek lê bar kirin, veguhastin, ji dest derbasî dest kirin
kamara 1. kamara (oda keştiyan) 2. kamara (li îngilistanê meclîsa qanûnçêkirinê) m
1. kamara (oda keştiyan) 2. kamara (li Îngilistanê meclîsa qanûnçêkirinê) m
kamarilla kesê ku di pişt perdeyê de kesekî xwedan hêzeke mezin bi rê ve dibe
kesê ku di pişt perdeyê de kesekî xwedan hêzeke mezin bi rê ve dibe
kamarot kamarot (erkedarê ku di keştiyan de xizmeta rêwingan dike) nd/nt
kamarot (erkedarê ku di keştiyan de xizmeta rêwingan dike) nd/nt
kamarotluk kamarotî m
kamarotî m
kamasız (I) bêqame rd (II) bêpînc, bêpîncik rd
kamasız (i) bêqame rd
kamasız (ii) bêpînc, bêpîncik rd
kamaşma 1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) 2. halûbûn, sekinîn, xidokîbûn (ji bo diranan) m
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) *güneşe bakamıyorum, gözlerim kamaştı ez nikarim li rojê binêrim, çavên min deliyan 2. halû bûn, sekinîn, xidokî bûn, alû bûn (ji bo diranan) l/ngh
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) 2. halûbûn, sekinîn, xidokîbûn (ji bo diranan) m
1. delîn, bilbisîn, teyisîn, qemişîn (ji bo çav) * güneşe bakamıyorum, gözlerim kamaştı ez nikarim li rojê binêrim, çavên min deliyan 2. halû bûn, sekinîn, xidokî bûn, alû bûn (ji bo diranan) l/ngh
kamaşmak alû bûn, sekihîn.
kamayı silmek qal xîş kirin
kamber (ji navê koleyê Hz. Ali Qenber, ku qet ji balê nediqetiya) koleyê dilsoz rd *kambersiz düğün olmaz=kî bûk e tu berbûrî yî
kambersiz düğün olmaz kî bûk be (ew) berbû ye
kambersiz düğün olmaz (olur mu) Kî bûk be, ew berbûrî (berbûk) ye. Kî aş be, ew qeraş e.
kambiyo 1. kambiyo (bi hev guhartina pereyên du welatan) 2. kambiyo (bergîdana muameleya veguhastina tiştekî, wekî tehsîlkirina deynekî, şandina pere ji cihekî bo cihekî dîtir û hwd) 3. kambiyo (cihê ku ev muamelê lê tên pêkanîn) bz/m
1. kambiyo (bi hev guhartina pereyên du welatan) 2. kambiyo (bergîdana muameleya veguhastina tiştekî, wekî tehsîlkirina deynekî, şandina pere ji cihekî bo cihekî dîtir û hwd) 3. kambiyo (cihê ku ev muamelê lê tên pêkanîn) bz/m
kambiyocu kambiyovan nd/nt
kambiyovan nd/nt
kambiyoculuk kambiyovanî m
kambiyovanî m
kambriyen kambriyen (ji navê herêma Cambriayê), çerxa destpêkê ya serdema pêşîn û tewqên xakê ku di vê serdemê de hatine pê m
kambriyen öncesi berî kambriyenê, prekambriyen
kambur qof, bûl, xûz.
1. kov, xûz, kûz, qilûz, qiloz, berve, xûl, qor, bûl, qov, qilom, qof, qûz (ji bo mirovan) m 2. qop, qoq (ji bo ajalan) m 3. kov, piştkov, xûz, piştxûz, kûz, piştkûz, pişthatik, piştqilûz, qilûz, bûl, qov, piştqov, piştqilom, piştkal, piştqop (kesê qilûza wî heye) rd 4. zikdayî (ji bo avahî û têkberan) rd 5. derd, derd û kul (mec) nd
kambur felek ey feleka xayîna bêbext
Feleka xayîn û bêbext.
kambur kambur üstüne Derdê ser derdan. Nehekê ser dehekan. Kula dû mirinê. Zêdeyî ser kezebê. Derdê min ne bes e, yê xelkê bi ser de hewes e. Belaya li ser belayê. Qezaya li ser qezayê.
kambur olmak bûlbûn.
kambur üstüne kambur derd li ser derd, bela li ser belayê, qeza li ser qezayê
kambur zambur xûz mûzî, qilom milomî, xuzik mûzikî
Xûz mûzî. Qilom milomî. Xûzik mûzikî.
kamburlaşma 1. kovbûn, xûzbûn, kûzbûn, qilûzbûn, qilozbûn, bûlbûn, qovbûn, xûlbûn 2. qilompiştkovîbûn, piştxûzîbûn, piştkûzîbûn, pişthatikîbûn, piştqilûzîbûn, piştqovîbûn, piştqilomîbûn, piştqoqîbûn m kamburlaşmak 1. kov bûn, xûz bûn, kûz bûn, qilz bûn, qiloz bûn, bûl bûn, qov bûn, xûl bûn 2. piştkovî bûn, piştxûzî bûn, piştkûzî bûn, pişthatikî bûn, piştqilûzî bûn, piştqovî bûn, piştqilomî bûn, piştqoqî bûn l/ngh
1. kovbûn, xûzbûn, kûzbûn, qilûzbûn, qilozbûn, bûlbûn, qovbûn, xûlbûn 2. qilompiştkovîbûn, piştxûzîbûn, piştkûzîbûn, pişthatikîbûn, piştqilûzîbûn, piştqovîbûn, piştqilomîbûn, piştqoqîbûn m
kamburlaşmak 1. kov bûn, xûz bûn, kûz bûn, qilûz bûn, qiloz bûn, bûl bûn, qov bûn, xûl bûn 2. piştkovî bûn, piştxûzî bûn, piştkûzî bûn, pişthatikî bûn, piştqilûzî bûn, piştqovî bûn, piştqilomî bûn, piştqoqî bûn l/ngh
kamburlaştırma 1. kovkirin, xûzkirin, kûzkirin, qilûzkirin, qilozkirin, bûlkirin, qovkirin, xûlkirin 2. piştkovîkirin, piştxûzîkirin, piştkûzîkirin, pişthatikîkirin, piştqilûzîkirin, piştqovîkirin, piştqilomîkirin, piştqoqîkirin m
1. kovkirin, xûzkirin, kûzkirin, qilûzkirin, qilozkirin, bûlkirin, qovkirin, xûlkirin 2. piştkovîkirin, piştxûzîkirin, piştkûzîkirin, pişthatikîkirin, piştqilûzîkirin, piştqovîkirin, piştqilomîkirin, piştqoqîkirin m
kamburlaştırmak 1. kov kirin, xûz kirin, kûz kirin, qilûz kirin, qiloz kirin, bûl kirin, qov kirin, xûl kirin 2. piştkovî kirin, piştxûzî kirin, piştkûzî kirin, pişthatikî kirin, piştqilûzî kirin, piştqovîkirin, piştqilomî kirin, piştqoqî kirin l/gh
1. kov kirin, xûz kirin, kûz kirin, qilûz kirin, qiloz kirin, bûl kirin, qov kirin, xûl kirin 2. piştkovî kirin, piştxûzî kirin, piştkûzî kirin, pişthatikî kirin, piştqilûzî kirin, piştqovîkirin, piştqilomî kirin, piştqoqî kirin l/gh
kamburluk 1. kovbûnî, xûzbûnî, kûzbûnî, qilûzbûnî, qilozbûnî, bûlbûnî, qovbûnî, qilombûnî 2. qopbûnî, qoqbûnî 3. piştkovî, piştxûzî, piştkûzî, pişthatikî, piştqilûzî, piştqovî, piştqilomî m
1. kovbûnî, xûzbûnî, kûzbûnî, qilûzbûnî, qilozbûnî, bûlbûnî, qovbûnî, qilombûnî 2. qopbûnî, qoqbûnî 3. piştkovî, piştxûzî, piştkûzî, pişthatikî, piştqilûzî, piştqovî, piştqilomî m
kamburu çıkmak 1) pişta (yekî) qilûzî bûn, pişxûzî bûn, piştkovî bûn, pişta (yekî) qilomî bûn 2) pişta (yekî) qilûzî bûn, bi dev çûn erdê, pişta (yekî) xûl bûn (ji ber westanê) (mec) 3) piştxûlî bûn, bi dev çûn erdê, pişta (yekî) xwar bûn (pîr û kal bûn)
I) Pişta (yekî) qilûzî bûn. Piştxûzî bûn. Pişta (yekî) qilomî bûn. Piştkov bûn. II) Bi dev çûn erdê. Piştxûzî bûn. (ji ber westînê) III) Piştxûlî bûn. Pişta (yekî) xwar bûn. Bi dev çûn erdê. (ji ber pîr û kalbûnê)
kamburumsu xûzikî, kûzikî, qilozikî, qovikî, bûlikî rd
xûzikî, kûzikî, qilozikî, qovikî, bûlikî rd
kamburunu çıkarmak pişta xwe qilozî kirin, pişta xwe xûz kirin, pişta xwe qoq kirin
kamçı qemçûr, şelaq.
1. qamçî, şelaq, şelax, tajan, taziyane 2. qamçî (qetê ku seriyekî wî bi cihekê ve giredayî ye û serê din jî serbest e) der/n 3. qemçik, dûçik biy/m
kamçı başı serbiskê hevrişm
kamçı çalmak qamçî lê xistin, qamçî çelpandin
kamçı kuyruk miha dûvdirêj
kamçı sapı desteqamçî
kamçılama 1. qamçîkirin, şelaqkirin 2. bareşkirin 3. lezandin, hewesdarikirin, handan, teşwîqkirin (mec) m
1. qamçîkirin, şelaqkirin 2. bareşkirin 3. lezandin, hewesdarîkirin, handan, teşwîqkirin (mec) m
kamçılamak 1. qamçî kirin, şelaq kirin (bi qamçî lê dan) 2. bareş kirin (ji bo ba, baran û berfê gava ku xweş dike û li ser û çavê mirov dixe) 3. lezandin, hewesdarî kirin, han dan, teşwîq kirin (mec) l/gh
1. qamçî kirin, şelaq kirin (bi qamçî lê dan) 2. bareş kirin (ji bo ba, baran û berfê gava ku xweş dike û li ser û çavê mirov dixe) 3. lezandin, hewesdarî kirin, han dan, teşwîq kirin (mec) l/gh
kamçılanmak hatin qamçîkirin, hatin şelaqkirin l/tb
hatin qamçîkirin, hatin şelaqkirin l/tb
kamçılatmak pê dan qamçîkirin l/lb
pê dan qamçîkirin l/lb
kamçılı 1. biqamçî, bişelaq, bitaziyane 2. zorbaş, zorker (mec) rd
1. biqamçî, bişelaq, bitaziyane 2. zorbaş, zorker (mec) rd
kamelya kamelya
kamelya
kamer heyv m
balığı bnr ay balığı
heyv m
kamer balığı bnr ay balığı
kamera 1. wênekêş, kamera, makîneya fotografan m 2. kamera m 3. kamera (gava ku derhêner ferman dide) b
1. wênekêş, kamera, makîneya fotografan m 2. kamera m 3. kamera (gava ku derhêner ferman dide) b
kameraman kameravan, kamereman nd/nt
kameravan, kamereman nd/nt
kameri heyvî rd
kameri ay meha heyvî
kameri takvim bnr ay takvimi
kameriye xincîk, holika xincîkî m
xincîk, holika xincîkî m
kamet 1. tel n, bejn m , qamet m 2. qamet (azana ku li camiyê ji bo gazîkirina mêjê tê dayîn m
kamet artırmak hindrû axaftin, bi dengê bilind xeber dan
kamet etmek qamet anîn, li melê fetilandin, li dû melê çûn
kameti artırmak (azdırmak) Hindrû axaftin. Bi dengê bilind xeber dan.
kamga kewş, qalik, telaş n
kewş, qalik, telaş n
kamikaze kamîkaze (di ?erê Cîhanê ye Dudiyan de balafira întixarê ya Japonan) m
kamîkaze (di Şerê Cîhanê yê Dudiyan de balafira întixarê ya Japonan) m
kamil kamil, gihîştî.
kamilen bi giştî, pêkve, bi tevahî, tevde h
kamış qamîş, çîtik, zil, bambû.
1. qamir, kamir, qamîş, qambîr, leven, qur, zil, ney (Phragmites australis) bot/m 2. qamir, kamir, qamîş, qur, ney, zil (tiştê ku ji vê riwekê hatiye çêkirin) rd 3. şilf, şiv, qamîş (organê cinsî yê mêran) n
kulak guhbel (hespê ku guhê wî tik, zirav û lihev e) n
kamış kalem qelema zilikî
kamış kemiği lûleqa zirav
kamış koymak dilmayî kirin nava (wan)
I) Fen û fût li (yekî) kirin û karê wî xera kirin. II) Dilmayî kirin nava (wan). III) Gotin avêtin ber. Gotin li bin çengê wî xistin.
kamış kulak guhbel (hespê ku guhê wî tik, zirav û lihev e) n
kamışçık zilik n
zilik n
kamışlı biqamir, bikamir, biqamîş, bizil rd
biqamir, bikamir, biqamîş, bizil rd
kamışlık neyistan, erda qamîşan, erda zilan nd
neyistan, erda qamîşan, erda zilan nd
kamışsı zilikokî, qamişokî, qamirokî rd
zilikokî, qamişokî, qamirokî rd
kamıştırma 1. delandin, bilbisandin, teyisandin, qemişandin 2. halûkirin, sekihandin, xidokîkirin m
1. delandin, bilbisandin, teyisandin, qemişandin 2. halûkirin, sekihandin, xidokîkirin m
kamıştırmak 1. delandin, bilbisandin, teyisandin, qemişandin 2. halû kirin, sekihandin, xidokî kirin, perijandin l/gh
1. delandin, bilbisandin, teyisandin, qemişandin 2. halû kirin, sekihandin, xidokî kirin, perijandin l/gh
kamp wargeh.
1. wargeh, baregeh, meqere, binke, ordûgeh, kamp
kamp askeri kamp barega leşken 2. baregeh, ordûgeh, kamp, zom (cihê ku dîl an jî sirgûnên siyasî lê dimînin) 3. ber, kamp *toplumumuzda kamplar var di civaka me de ber hene m
kamp kurmak wargeh vedan.
cihê baregeh çêkirin, cihê kamp çêkirin
kampa girmek (veya kamp yapmak) çûn kampê, çûn baregehê
kampana (1 şîrove)zangoç m
kampana çalmak zangoç lê dan
kampanya helmet, pelamar.
helmet, kampanya m
helmet, kampanya m
kampanya açmak Kampanya dan destpêkirin. Kampanya vekirin.
kampanyacı helmetkar, kampanyakar nd/nt
helmetkar, kampanyakar nd/nt
kampçı baregehvanî, kampvanî nd/nt
baregehvanî, kampvanî nd/nt
kampçılık baregehvantî, kampvantî m
baregehvantî, kampvantî m
kamping cihê baregehê, cihê kampê nd
cihê baregehê, cihê kampê nd
kamplaşmak tîptîpî bûn, bendbendî bûn (bendîtî ketin navê) l/ngh
tîptîpî bûn, bendbendî bûn (bendîtî ketin navê) l/ngh
kampus kampûs *üniversite kampusu=kampûsa zanîngehê m
kampûs * üniversite kampusu kampûsa zanîngehê m
kamu hemû.
1. gişt, sehî, tevde, gişk, hemû rd 2. gelemper, giştî, a'm, gel
kamu davası doza giştî, doza gelemperî hiq
kamu düzeni sazûmana gelemperî, nizama giştî
kamu güvenliği ewlehiya hemûyê.
ewlehiya giştî
kamu hizmeti karûbarê hemû.
xizmeta gelemperî, xizmeta giştî hiq
kamu hukuku dada hemûyê.
qanûna gelemperî
kamu kesimi (veya kamu sektörü) sektorên gelemperî
kamu malı mala hemûyê.
malê giştî hiq
kamu oyu raya hemûyê.
raya giştî nd
kamu personeli personelên gelemperî
kamu tanrıcı panteîst rd/nd
panteîst rd/nd
kamu tanrıcılık panteîzm m
panteîzm m
kamuflâj nixamtin, kamûflaj m
nixamtin, kamûflaj m
kamufle nixamtî, nixumandî rd
kamufle etmek nixamtin, nixumandin, veşartin, kamûfle kirin
kamulaştırılmak hatin gelemperîkirin, hatin îstimlaqkirin l/tb
hatin gelemperîkirin, hatin îstimlaqkirin l/tb
kamulaştırma 1. gelemperîkirin, giştîkirin, îstîmlaqkirin 2. gelemperîkirin, dewletîkirin m
1. gelemperîkirin, giştîkirin, îstîmlaqkirin 2. gelemperîkirin, dewletîkirin m
kamulaştırmak malhemûkirin.
1. gelemperî kirin, giştî kirin, îstîmlaq kirin 2. gelemperî kirin, dewletî kirin l/gh
1. gelemperî kirin, giştî kirin, îstîmlaq kirin 2. gelemperî kirin, dewletî kirin l/gh
kamuoyu raya giştî, raya gelemperî, ramana tevane nd
raya giştî, raya gelemperî, ramana tevane nd
kamus ferheng, ferhenga mezin m
ferheng, ferhenga mezin m
kamusal gelemperî rd
gelemperî rd
kamusallaşma gelemperîbûn m
gelemperîbûn m
kamusallaşmak gelemperî bûn l/gh
gelemperî bûn l/gh
kamutay komcivîn, civana giştî m
komcivîn, civana giştî m
kamyon kamyon.
kamyon m
kamyon m
kamyoncu 1. kamyonvanî (kesê ku bi kamyonê karê hilgiriyê pêk tine) 2. şofêrê kamyonê, kamyonvan m
1. kamyonvanî (kesê ku bi kamyonê karê hilgiriyê pêk tîne) 2. şofêrê kamyonê, kamyonvan m
kamyonculuk 1. kamyonvanîtî 2. şoferiya kamyonê m
1. kamyonvanîtî 2. şofêriya kamyonê m
kamyonet kamyonet.
kamyonet m
kamyonet m
kam 1.mut, mutluluk. 2.nem, rutubet.
m döğen, düven
m damak
m 1. kırık testileri tellerle birbirine yapıştırma, kap kacak tamiri 2. çivi
m 1. gönen, nem 2. küf
m 1. dilek, arzu, istek, murat 2. mut, kut, saadet 3. hayvan çiftleşme isteme
l/ngh m suyu kesme, vanayı kapatma
l/ngh dan suyu kesmek * te ciha avê kam da? su arkını kestin mi?
kam dan testileri birbirine yapıştırmak, kaynatmak
kam gerandin düven sürmek (veya dövmek)
kam girtin l/ngh 1. küflenmek 2. nemlenmek, çilemek
küf bağlamak (veya tutmak)
kama (...) birînargo ateşini sündürmek (cinsel anlamda)
kama dev nd damak
kama dev a jêrîn ant/nd alt damak
kamar m kasnak * kamara bêjingê kalbur kasnağı
kamara m 1. kamara (gemilerde oda) 2. kamara (İngiltere yasama meclisi)
kamaraya lordan Lortlar Kamarası
kamarot nd/nt kamarot
kamarotî m kamarotluk
kamaş nd kalitesiz tütün, ayınga
kamaşqelên rd sigara tiryakisi
kamav m suyun kesilmesinden sonra kanalda kalan su
kamax m kalça
kambax m 1. harabe, ören 2. harabe, yıkı (yıkılmaya yüz tutmuş yapı) 3.rd viran, yıkık
kambax bûn viran olmak
kambax kirin l/gh viraneye çevirmek
kambaxî m afet
kambaxkirin m viraneye çevirme
kambexş rd ihsan edici
kambexşî m ihsan edicilik
kambîn m higroskop, bir tür nemölçer
kambînî rd higroskopik
kambir m kökten kesme
kambiyo bz/m 1. kambiyo (iki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi) 2. kambiyo (herhangi bir yerdeki bir alacağın tahsili, bir borcun ödenmesi, taşınabilir değerlerin bir yere aktarılması vb. için alınan işlem bedeli) 3. kambiyo (bu işlemin yapıldığı yer)
kambiyovan nd/nt kambiyocu
kambiyovanî m kambiyoculuk
kamboçya m Kamboçya
kamboçyayî nd/rd Kamboçyalı
kamçik m 1. küf 2. rutubet, nem
kamçik avêtin (tiştekî) küf bağlamak (veya tutmak), küflenmek
kamçikî rd 1. küflü 2. küflü (zamanı geçmiş, köhne) 3. rutubetli, nemli
kamçikî bûn l/ngh 1. küflenmek 2. mec küflenmek (zamanı geçmek, köhneleşmek) 3. mec paslanmak (işsizlikten, tembellikten, hareketsizlikten canlılığını yitirmek, uyuşup kalmak) * eger em dest bi kar bikin, berevajiyê wê, wê rê li ber kamçikîbûna me bigire işe koyulmak, tam tersine paslanmamazı önler 4. rutubetlenmek, nemlenmek
kamçikî kirin l/gh 1. küflendirmek, küfletmek 2. rutubetlendirmek
kamçikîbûn m 1. küflenme 2. mec küflenme (zamanı geçme, köhneleşme) 3. mec paslanma (işsizlikten, tembellikten, hareketsizlikten canlılığını yitirme, uyuşup kalma) 4. rutubetlenme, nemlenme
kamçikîbûyî rd küflü, küflenmiş olan
kamçikîbûyîn m 1. küfleniş 2. mec küfleniş (zamanı geçme, köhneleşme) 3. mec paslanış (işsizlikten, tembellikten, hareketsizlikten canlılığını yitirme, uyuşup kalma) 4. rutubetleniş, nemleniş
kamçikîkirin m 1. küflendirme, küfletme 2. rutubetlendirme
kamçok m 1. küf 2. rutubet, nem
kamçok avêtin (tiştekî) küf bağlamak (veya tutmak)
kamçokî rd 1. küflü 2. küflü (zamanı geçmiş, köhne) 3. rutubetli, nemli
kamçokî bûn l/ngh 1. küflenmek 2. mec küflenmek (zamanı geçmek, köhneleşmek) 3. rutubetlenmek, nemlenmek 4. mec küflenmek, çürümek (bir yerede çok kalmak)
kamçokî kirin l/gh 1. küflendirmek, küfletmek 2. rutubetlendirmek
kamçokîbûn m 1. küflenme 2. mec küflenme (zamanı geçmek, köhneleşme) 3. rutubetlenme, nemlenme 4. mec küflenme, çürüme (bir yerede çok kalma)
kamçokîbûyî rd küflü, küflenmiş olan
kamçokîbûyîn m 1. küfleniş2. mec küfleniş (zamanı geçmek, köhneleşme) 3. rutubetleniş, nemleniş 4. mec küfleniş, çürüyüş (bir yerede çok kalma)
kamçokîkirî rd küflendirilmiş olan
kamçokîkirin m 1. küflendirme, küfletme 2. rutubetlendirme
kamçoyî rd 1. küflü 2. isterikli, ağzının suyu akmış olan
kamçoyî bûn l/ngh 1. küflenmek 2. ağzının suyu akmak (çok istemekten dolayı)
kamçoyî kirin l/gh 1. küflendirmek 2. ağzının suyunu akıtmak (çok isteklendirmek) * bese te ez kamçoyî kirim yeter ağzımın suyunu akıttın
kamçoyîbûn m 1. küflenme 2. ağzınını suyu akma (çok istemekten dolayı)
kamçoyîkirin m 1. küflendirme 2. ağzının suyunu akıtma (çok isteklendirme)
kamçû bnr kamçok
kamçûyî bnr kamçoyî
kamdar nemli.
rd 1. küflü 2. nemli 3. nemlendirici
kamdev n damak
kamdevê pêşîn ant/nd ön damak
kamelya bot/m kamelya, japon gülü
kamer m kasnak
kamera m 1. kamera, alıcı 2. fotograf makinesi 3. b kamera (bir çekime başlanırken yönetmenin verdiği komut)
kamerakêş nd/nt kamereman
kamerakêşî m kameremanlık
kameravan nd/nt kamereman
kameravanî m kameremanlık
kamereman nd/nt 1. kameraman 2. sn alıcı yönetmeni
kameremanî m 1. kameramanlık 2. sn alıcı yönetmenliği
kamgirtî rd 1. küflü, küflenmiş 2. nemli, nemlenmiş
kamgirtin m 1. küflenme 2. nemlenme, çileme
kamhez rd nemcil, higrofil
kamîkaze m kamikaze
kamil rd kâmil, yetkin, olgun
kamil bûn l/gh 1. olgunlaşmak 2. ermek (insan üstü kutsal bir aşamaya erişmek)
kamil kirin l/gh olgunlaştırmak (insanlar için)
kamilane h yetkince, olgunca
kamilbûn m 1. olgunlaşma 2. erme (insan üstü kutsal bir aşamaya erişme) 3. yetkinlik, olgunluk
kamilbûyîn m 1. olgunlaşma 2. erme (insan üstü kutsal bir aşamaya erişme
kamilkirin m olgunlaştırma
kamiltî m olgunluk, yetkinlik
kamir bot/m 1. kamış, saz 2. rd kamış, saz (bu bitkiden yapılmış)
kamiran bnr kamran
kamîran bnr kamran
kamirî sazlık.
kamişkî rd gevrek
kamişkî bûn l/ngh gevremek
kamişkî kirin l/gh gevretmek
kamişkîbûn m gevreme
kamişkîbûyîn m gevreyiş
kamişkîkirin m gevretme
kamkar rd mutlu, isteğine ulaşmış
kamox nd/nt üzüm şirası çıkaran
kamp m 1. kamp 2. kamp (tutsakların veya siyasî sürgünlerin toplandığı yer) 3. kamp (siyasi, ideolojik vb. olarak gruplara ayrışma)
kamp temerkûzê toplama kampı
kampa bêhnvedanê dinlenme kampı
kampa civanê toplama kampı
kampa hesîneyê (an jî vehesanê) dinlenme kampı
kampanya m kampanya
kampanyakar nd/nt kampanyacı
kampanyakarî m kampanyacılık
kampanyaya bangeşeyê (an jî propagandayê) propaganda kampanyası
kampîv m nemölçer, higrometre
kampûs m kampus * kampûsa zanîngehê üniversite kampusu
kampvan nd/nt kampçı
kampvanî m kampçılık
kamran rd 1. mutlu, mesut, bahtiyar (isteğine kavuşmuş) 2. kutlu
kamran bûn l/ngh mutlanmak, gönenmek
mutlu olmak, mesut olmak
kamran kirin l/gh mutlandırmak, gönendirmek
mutlu etmek, mesut etmek
kamranbûn m mutlanma, gönenme
kamranbûyîn m mutlanış, , gönenme
kamranî m mutluluk, bahtiyarlık, ongunluk
kamrankirin m mutlandırma, gönendirme
kamûflaj m kamuflâj, alalama
kamûfle kirin l/gh kamufle etmek, alalamak
kamûflekirin m kamufle etme, alalama
kamûk nd/nt üzümü sıkıp şiresini çıkaran kimse
kamûran bnr kamran
kamûx bnr kamox
kamwer rd mutlu, isteğine ulaşmış
kamwerî m mutluluk, muradına erme
kamyon m kamyon
kamyonet m kamyonet
kamyonvan m kamyoncu
kamyonvanî m kamyonculuk
kam [I] 1. daxwaz 2. fehlxwestina sewalan
(navdêr, mê) xweşguzarî, bextiyarî, dilşadî, refah, xweşî, nebûna şerrî yan hejariyê yan nesaxiyan.
Herwiha: kamaranî, kamaranîtî, kamarantî, kameranî, kameranîtî, kamerantî, kamiranîtî, kamirantî, kamîranî, kamîranîtî, kamîrantî, kamuranî, kamuranîtî, kamurantî, kamûranî, kamûranîtî, kamûrantî.
ji wêjeyê: Melikê hukmê hekîm î Melikê erşê ezîm î Ji ezel zatê qedîm î Ta ebed kam rewayî Melikê cinnî û insî Melikê erşê û kursî Melikê alemê qudsî.
Bikaranîn: Lêker: kam girtin. Navdêr: kamgirtin w:Mela Hisênê Bateyî
kam gerandin gêre kirin
(lêker) gêre kirin.
ji: kam + gerandin
kam girtin afnikî bûn
(lêker)(Binihêre:) kam
kama dev arik, panik, panika dev, kam, remaq, esmandev, arîka dêv, bidû, esmanê dev
kama dêv arîkê dêv
kamasî (navdêr, mê) ergonomi.
ji: kam +-asî
kama… birîn 1. destekê çûnê 2. pelek avêtin ... [II] gêre [III] rutûbet û kufika afnikiyê [IV] esmanê dêv [V] aramî û bextewarî
kambax 1. xopan 2. kavilbûyî
kambaxbûn (navdêr, mê) xirabûn, wêranbûn
kambaxî 1. xopanî 2. wêranî
kambaxkirin (navdêr) wêrankirin
kambaxtir 1. xopantir 2. xeratir
kambîn (navdêr, mê) hîgroskop.
ji: kam +-bîn
kambînî (navdêr, mê) hîgroskopîk.
ji: kam +-bînî
kambodya Serenav,mê, welatek e li başûr-rojhilata parzemîna Asyayê.
Têkildar: kambodyayî, kambodî
kamcîn (Zazaki) Cînav, kîjan, kîj, kîşk.
ji: kam (Zazaki)
kamçûyî (rengdêr) bêmiraz, canemerg, gula bêmiraz/canemerg.
ji: kam +çûyî
kamdar (rengdêr) kamçokî, hêmî, nemdar, birutûbet.
ji: kam +-dar
kamdarî (navdêr, mê) nemdarî.
ji: kam +-darî
kamera (navdêr, mê) makîneya wênegirtinê, amûra ku mirov resman pê digire, makîneya filmgirtinê.
Herwiha: kamere, kamêra, kamêre, kamîra, kamîre.
ji: Ji latînî.
: kameragir, kameragirî, kameravan, kameravanî, kamerayî, vîdyokamera bend
kameragir (navdêr, mê) kesê/a kamerayan digire.
ji: kamera + -gir
kameragirî (navdêr, mê) karê kameragiriyê.
ji: kameragir + -î
kameraman (navdêr) wênegir, fotogir, kameravan, resimgir, fotografer, kesa/ê ku bi kamerayê wêneyan digire.
Herwiha: kamêreman, kamîreman.
ji: kamera + -man.
: kameramanî, kameramanîtî, kameramantî
kameramanî (navdêr, mê) rewşa kameramanbûnê.
ji: kameraman + -î
kamêran (rengdêr) xweşî, tenayî, werar, navê xortane
kamêranî (navdêr, mê) zengînî, dewlemendî, refah, maldarî, halxweşî, paredarî, jiyarxweşî, xweşguzarî, têra pêwîstiyên xwe hebûna maliyetê û berdestbûna xizmetên pêdivî, bereket, zengînbûn, maldarbûn.
Herwiha: kameranî, kameranîtî, kamerantî, kamêranîtî, kamêrantî, kamiranî, kamiranîtî, kamirantî, kamîranî, kamîranîtî, kamîrantî, kamranî, kamranîtî, kamrantî, kamuranî, kamuranîtî, kamurantî, kamûranî, kamûranîtî, kamûrantî.
Dijwate: belingazî, feqîrî, hejarî, jarî, perîşanî, rebenî, şerpezetî, xizanî.
ji: kamêran + -î
kameravan (navdêr) wênegir, fotogir, resimgir, fotografer, kameraman, kesa/ê ku bi kamerayê wêneyan digire.
Herwiha: kamêrevan, kamîrevan.
ji: kamera + -van.
: kameravanî, kameravanîtî, kameravantî
kameravanî (navdêr, mê) karê kameravanan.
ji: kameravan + -î
kamerayên çavdêriyê (navdêr) kamerayên ku li ber rêyan hatine bicihkirin daku ajovanên zêde lezgîn diajon bişopînin daku ew paşî bên girtin, kamerayên ku li dikan û dezgehên din hatine bicihkirin daku dizan bişopînin daku ew paşî bên girtinYekjimar, kameraya çavdêriyê, kamerayek çavdêriyê.
ji wêjeyê: Bêtirî salekê ye Rêveberiya Trafîkê bo girtina rê li ber ajotina xurt li kolanan kamerayên çavdêriyê daniye, lê dixuye buhayê cezaya wî kesê ku dikeve dava van kamerayan bandorê li ser kêmkirina qezayên trafîkê nake, lewma Rêveberiya Giştî ya Trafîkê biryara zêdekirina cezayê da. Rêveberê Trafîka Hewlêrê Komîser Pola Faruq ragihand: “Mehane 12 hezar binpêkirinên lezgîniyê ji aliyê kamerayên kontrolkirina lezgîniyê tên tomarkirin. Berê cezayê lezgîniyê 30 hezar dînar bû, lê vêga ji 60 hezar dînaran destpê dike heya digihe 200 hezar dînaran.” Lê ajovan van kamerayan weke tiştekî rotînî fam dikin û bi baweriya wan tenê bo tirsandina ajovanan e. Azad Ebûbekir (32) şofêrê otomobîleke corê Nisan a li Hewlêrê, dibêje: “Piraniya qezayên trafîkê di encama xurtbûnê de çêdibin, lê ti rola van kamerayên çavdêriyê tune, ji ber heya niha me nedîtiye ti kes li ser kamera hatibe texrîmkirin.”
kamerayî (navdêr, mê) rewşa kamerabûnê.
ji: kamera + -yî
kamerûn (navdêr, mê) welatek e li Efrîqayê.
: kamerûnî
kamgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) kam
kamhez (navdêr, mê) hêmîhez, hîgrofîl.
ji: kam +-hez
kamîkaze (navdêr) êrişkerên xwekuj (bi taybetî firrvanên Japonyayê di cengên cîhanî de).
Herwiha: kamîkazê, Înglîzî kamikaze, Tirkî kamikaze, Înglîzî kamikaze, Tirkî kamikaze
kamîl (rengdêr) temam, bêkêmasî, ti tişt jê ne kêm.
Herwiha: kamîl kamul.
Bikaranîn: Lêker: kamîl bûn kamîl kirin Navdêr, mê: kamîlbûn kamîlkirin Rengdêr: kamîlbûyî kamîlkirî.
ji: Ji erebî كامل (kamil).
: berkamîl kemîlandin kemîlandî kemîlîn kemîlîner kemîlînerî kemîlende kemîlendeyî kemîlok kemîlokî
kamil 1. gêran 2. gihayî
(rengdêr) temam, bêkêmasî, ti tişt jê ne kêm.
Herwiha: kamîl, kamul.
Bikaranîn: Lêker: kamil bûn, kamil kirin Navdêr, mê: kamilbûn, kamilkirin Rengdêr: kamilbûyî, kamilkirî.
ji: Ji erebî كامل (kamil).
: berkamil, kemilandin, kemilandî, kemilîn, kemilîner, kemilînerî, kemilende, kemilendeyî, kemilok, kemilokî
kamil bûn 1. gêran bûn 2. gihan
(lêker)(Binihêre:) kamil
kamil kirin (lêker)(Binihêre:) kamil
kamilandin (lêker)baştirînkirin, bêqisûrkirin.
ji: kamil +-andin
kamilane (rengdêr) bi awayekî kamil, bêqisûr.
ji: kamil + ane
kamilbûn (navdêr)(Binihêre:) kamil
kamilbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kamil
kamilen (hoker) bi temamî, tam, bê kêmasî.
ji: Ji erebî: kamil + -en
kamilî 1. gêranî 2. gihayîtî
(navdêr, mê) mikemeliyet, tekûzî, temamî, bêkêmasîtî, bêqisûrî, bê-êbî, bêeybî, bê-êbîtî, bêeybîtî
kamilîn (lêker)gihîştin.
ji: kamil +-în
kamilîperist (rengdêr) perfeksiyonîst, mikemeliyetperist, bêkêmasîtîperist
kamilkirî (rengdêr) (Binihêre:) kamil
kamîlkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kamîl kirin
kamilkirin (navdêr)(Binihêre:) kamil
kamiltî (navdêr, mê) gihîştîbûn.
ji: kamil +-tî
kamir leven
kamiran (navdêr, nêr) navekî kuran e.
ji: kamiran
kamiran bûn (lêker)(Binihêre:) kamiran
kamiran kirin (lêker)(Binihêre:) kamiran
kamiranbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) kamiran
kamiranbûyî (rengdêr) (Binihêre:) kamiran
kamiranî (navdêr, mê) xweşguzarî, bextiyarî, dilşadî, refah, xweşî, nebûna şerrî yan hejariyê yan nesaxiyan, bextewerî, dilxweşî, seadet, siûd, iqbal, bextewerbûn, bextiyarbûn.
Herwiha: kamaranî, kamaranîtî, kamarantî, kameranî, kameranîtî, kamerantî, kamiranîtî, kamirantî, kamîranî, kamîranîtî, kamîrantî, kamuranî, kamuranîtî, kamurantî, kamûranî, kamûranîtî, kamûrantî.
ji: kamiran + -î
kamirankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye kamiran kirin
kamirankirin (navdêr, mê) (Binihêre:) kamiran
kamirî mêrga levenî
kamox kesê ku bi xwe tirihê diguvişe û jê meyê çêdike
(navdêr, nêr) kesê/a ku bi xwe tirihê diguvişe û jê meyê çêdike.
Herwiha: kamûk.
: kamoxî, kamoxîtî, kamoxtî
kamoxî (navdêr, mê) rewşa kamoxbûnê.
ji: kamox + -î
kampanya (navdêr, mê) helmet, têkoşîn, mibarize, seferberî, tevgerr, hereket, xebatek demkurt bo armancek diyar: kampanyayek li dar xistin, kampanyayek bo berhevkirina pareyan bo avakirina dibistanekê, kampanyaya hilbijartinan, Me kampanyayek dijî qanûna nû li dar xist. (Me xebat kir daku ew qanûn neyêt pejirandin yan bêt rakirin).
Bide ber: kompanya.
ji: ji latinî campania (meydana cengê) ji campus (meydan; kemp).
: kampanyayî
kampanyakar (navdêr, mê) helmetkar.
ji: kampanya +-kar
kampanyayî (navdêr, mê) rewşa kampanyabûnê.
ji: kampanya + -yî
kampîv (navdêr, mê) hêmîpîv, rewapîv, hîg­rometre, nempîv, hîgrometre.
ji: kam +-pîv
kampûs (navdêr, mê) ax û avahiyên zanîngehan.
Herwiha: kampus.
ji: Ji latînî campus (kemp).
ji wêjeyê: Serokê Zankoya Koyê got ko bi arîkariya Celal Talebanî dê projeyeke mezin û nû di kampûsa Zanîngeha Koyê de çêkin û dê navê “Mam Celal” li vê projeyê bikin.
kampvanî (navdêr, mê) baregehvanî.
ji: kamp +-vanî
kampvantî (navdêr, mê) baregehvantî.
ji: kamp +-vantî
kamran 1. bextewar û dilaram 2. dilşa
kamranî 1. bextewarî û dilaramî 2. dilşatî
kamsojkî dilbijandî
kamsojkî bûn dil bijandin, dil kirkirîn
kamsojkî kirin dil kirkirandin, çilekî kirin
kamuflaj (navdêr, mê) veşartina yan guherandina rûyê xwe yan cilên xwe daku neyê nasîn yan dîtin.
ji wêjeyê: Helbestvan Arjen Arî dihat ji dikana min cixare dikirî. Bi tirkî xeber dida. Simbêlên wî mîna simbêlên alîgirên MHP ya faşîst bûn. Min çend caran bala xwe da ser, li mînîbuseka sazîya DSI siwar dibû. Hinde polîsên sivîl yên taybet, hinde hêzên tarî yan jî şubeyên siyasî yên asayîşê bona ku xwe kamuflaj bikin, li ser mînîbusa xwe navê sazîyên mîna DSI, YSE, TCK, PTT, MEB dinivîsîn. Min wisa texmîn kir ku ew zilamê dewletê ye!.
ji: Ji frensî camouflage ji camoufler.
: kamuflajî, kamuflajker
kamuflajî (navdêr, mê) rewşa kamuflajbûnê.
ji: kamuflaj + -î
kamuflajker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê kamuflaj dike.
ji: kamuflaj + -ker
kamûk kamox
kamul (rengdêr) temam, bêkêmasî, ti tişt jê ne kêm.
Herwiha: kamîl kamul.
Bikaranîn: Lêker: kamul bûn kamul kirin Navdêr, mê: kamulbûn kamulkirin Rengdêr: kamulbûyî kamulkirî.
ji: Ji erebî كامل (kamil).
: berkamil kemilandin kemilandî kemilîn kemilîner kemilînerî kemilende kemilendeyî kemilok kemilokî
kamûşkî bûn kamsojkî bûn
kamûşkî kirin kamsojkî kirin
kamyaran Serenav,mê, bajarek li Rojhilatê Kurdistanê ye
kamyon (navdêr, mê) lorî, tirêl, tirimpêlên dirêj yên barkêşanê, (bi taybetî desteyê biçûk yê ku bi taybetî bo raguhezandina axê û kereseyên din yên avakirinê tên bikaranîn), TIR.
Herwiha: qamyon.
Têkildar: lorî, tirêl.
ji: Ji frensî camion
kamyonet (navdêr, mê) qilabe, kamyonên biçûk, tirimpêlên barhilgir anku barkêş.
Herwiha: qamyonet.
ji wêjeyê: Rojane 3 000 erebe û kamyonet di dergehê gumrika Brahîm Xelîl re hatinûçûnê dikin û di şeş mehên dawiyê de 517 000 erebe di vî dergehî re hatine û çûne.
kamyonvan (navdêr, mê) şofêrê kamyonê.
ji: kamyon +-van
kamerad (baneşan), (Al.) heval 2. (baneşan) peyva teslimiyetê ya eskerên Alman.
kamikaze êrîşên xwkuştinî yên Japonî yên ku di şerê duyemîn yê cîhanê de dihatin li dar dixistin 2.alav û amûra ku di van êrîşan de dihate bikar anîn 3. pîlotê ku êrîşên xwekuştinî pêk tîne.
kampong zeviyê ku bi dîwaran dorpêçkirî ye û tê de xanînin hene.
kambax ruined, devastated; devastating;
kambax kirin v.t. to ruin, devastate
v.t. to ruin, devastate
kamel deve
heştir
hêştir
kamelhaar devetûkî
kamelmist bişkul
kamelwolle devetûkî
kamerad hogir
kamerad/in heval
hogir
kamin tifik
kamm qerax
şe/şeh
kamp wargeh
kampagne sefer
kampf ceng
doz
hucet
kefteleft
koşîn
lec
micadele
şer
têkoşîn
têkoşîn
kampf ums dasein kesîbtî
kampf und streit şer û de'w
kampîrek (=sing) kuvarik; amanita
kam m. mijike, pepike, kufike, kewk, kufe m.
m. misone, misgone, mesene, musane, musone, muesene n.
m. nega m., arzû n.r wastis n., waz n., niyaz n. , dîlege m. , rexbet n. , merem n.
m. tên, neda, nek m., nem, hut, nik m., rutubet, wit, nikme n.
kama dev n. ana. xozrig, asmênê fekî, asmaqê fekî, zimarik, azmînek, azmênêfekî n.
kama devajêrîn n. ana. xozrigo cêrên, zimariko cêrên, asmênê fekî yo binên n.
kamar m. tar, qaznax n.
kamara m. kamera, kamara m.
kamas n. kamos, kamax (tutun de) n.
kamasqelên m/n. tutunkês, dgarekês n.
kambax rd. madax, têrmas, serxur, hermend, andêr, mêrat, bêwe, soxe, mêras, kambax, ondêr, mîrat, medax
rd. kambax, xopan, wêran, wesanite, rijîyaye, xirabe, xirbe, wêrun, xapan, xapun
kambax bûn lng. kambax bîyene, xopan bîyene, wêran bîyene
kambax kirin tg. kambax kerdene, xopan kerdene, wêran kerdene, serxur kerdene
kambaxî m. kambaxîye, xopanîye, kambaxênî m.
kamçok m. mijike, pepike, kufike, kewk, kufe m.
kamçokî bûn lng. tênin bîyene, nemin bîyene, nedayin bîyene, hutin bîyene, nekmeyin bîyene, rutubetin bîyene
kamçokî kirin lg. tênin kerdene, rewayin kerdene, nemin kerdene, nedayin kerdene, hutin kerdene, nekmeyin kerdene, rutubetin kerdene, têninnayene
m. têninkerdis, rewayinkerdis, têninkerdis, nedayinkerdis, hutinkerdis, nekmeyinkerdis, rutubetinkerdis, têninnayis n.
kamelya m. bot. kamelya m.
kamera m. kamera, kamêra m.
kameraman m/n. kamerawa
kamil rd. reste, kamil (merdim)
kamil bûn tng. kamilîyene, xama bîyene, balix bîyene, kamil bîyene
kamir m. bot. gîl, cîl, qamîsê xesîlî n.
kamiran rd. bextyar, mesûd, zerefîraz, bextewar, zeresa
kamiran bûn lng. zeresa bîyene, mesûd bîyene, zerefîraz bîyene, bextewar bîyene, bextyar bîyene, sa bîyene, sad bîyene
kamiran kirin lg. zerefîraz kerdene, mesûd kerdene, zeresa kerdene, bextewarnayene, sad kerdene, bextyar kerdene, sa kerdene
kamiranbûn m. zerefîrazbîyayis, mesûdbîyayis, bextewarbîyayis, zeresabîyayis, sadbîyayis, sadbîyayis n.
kamiranî m. bextewarîye, zeresayîye, bextyarîye, sadîyîye, mesûdîye, zerefîrazîye, bextyarênî, mesûdênî, zerefîrazênî, seadet m.
kamirankirin m. zerefîrazkerdis, mesûcikerdis, bextewarnayis, zeresakerdis, sacikerdis, sakerdis n.
kamp m. kamp n.
kampanya m. kampanya m.
kampanyakar m/n. kampanyawan, kampanyacî n.
kampanyaya bangeseyê n. kampanya propagandaye m.
kampanyaya propagandayê n. kampanya propagandaye m.
kampîv m. tênpê m., rewapê m., hîgrometre, nedapê m., hutpê m., nikmpê m., nempê m., rutubetpême m.
kamran rd. bextyar, mesûd, zerefîraz, bextewar, zeresa
kamufle rd. nimite, kamufle, padaye, tênimite
kamûk m/n. sîrevirstox n.
kamyon m. kamyone, kaymone m.
kamyonet m. kamyonete, pîkabe m.
kamyonvanîtî m. kamyonwanîye, kamyoncîyênî m.
kam -e, 1)kim 2)hangi Kam kitab yê to yo? (Hangi kitap senin?)
kam game ne zaman, ne vakit Ti kam game wazenî ma a game şêrî. (Ne zaman istiyorsan o zaman gidelim.)
kam hele ne zaman, ne vakit
kam hili bakınız: kam hele
kam huli bakınız: kam hele
kamboçya Kamboçya
(m) Kamboçya
kamca nere Ti kamca ra yî/ya? (Nerelisin?)
kamcî bakınız: kamcîn -e,
kamcîn -e, hangi, hangisi Kamcîn yê to yo? (Hangisi senin?) Kamcîn kitab yê to yo?(Hangi kitap senin?)
kamco bakınız: kamcîn
kamcû bakınız: kamcîn -e,
kamder -e, hangisi Kamder yê to yo? (Hangisi senin?)
kamecî bakınız: kamcîn
kameco bakınız: kamcîn
kamera (m) kamera
kameraman -e, kameraman
kameraya dîyine (sn) ikinci kamera
kameraya muşahide (sn) gözlemci kamera
kameraya observatore (sn) gözlemci kamera
kameraya sabîte (sn) sabit kamera
kameraya vinderta/vindertîye (sn) sabit kamera
kamerûn Kamerun
(n) Kamerun
kami bakınız: kame
kamî kim Kamî vato? (Kim söylemiş?)
kamî rê? Kime?
kamic bakınız: kamcîn
kamîcî bakınız: kamcîn -e,
kamij bakınız: kamcîn
kamijî bakınız: kamcîn
kamik -e, 1)hangisi 2)kim Kamik yê to yo? (Hangisi senin?)
kamji bakınız: kamcîn -e,
kamjî bakınız: kamcîn -e,
kamkes -e, kim
kamon (n) bakınız: kamyone (m)
kamone (m) bakınız: kamyone (m)
kampala (m) Kampala
kampanya kampanya
(m) kampanya
kampîrek (=sing) mantar; amanita
kamyon (m) bakınız: kamyone (m)
kamyondar -e, kamyoncu
kamyone (m) kamyon
kamyonkar -e, kamyoncu
kama 1)kardîya xoverrokerdişî (m), kardîya verrokerdişî (m), qama (m) 2)kardîya kalanî (m)
kamaşmak (diş için) har bîyene, halên bîyene Dişlerim kamaşmış. (Didanê mi har bîyê./Didanê mi bîyê halên.)
kamaşmak (göz için) veşayene Gözlerim kamaşıyor. (Çimê mi veşenê.)
kambur kuz, -e; quliz, -e; xûz, -e
kamburlaşmak kuz bîyene, quliz bîyene, xûz bîyene
kamburluk kuzîye (m) qulizîye, xûzîye (m)
kamçı qamçî (m)
kamçılamak qamçî kerdene, qamçîyan ver şanayene
kamış 1)zîl (n), qamîş (n) 2)kir (n), xir (n), mîzî (n)
kampanya kampanya (m)
kamuoyu fikrêumûmîya (n)
kamyon kamyone (m)
kam kîj, kîjan, kîşk

çi
daxwaz, hêvî, xwestek, hez, bêrî, hesret
kamar dorber, tixûb
kamax ran, rehn, qalçe, derqûn
kame bn kam
kameran bextiyar, bextxweş, kameran, dilşa, dilşad
serkeftî
kameranî bextiyarî, bextxweşî, kameranî, dilşayî, dilşadî
serkeftinî
kameta ka, kanî, kanê, li kû ye, li kû ve ye
kamil kamil, temam, bêkêmasî
gihiştî
kamp kamp, war, wargeh
kampo meydan, dever.