Encamên lêgerînê
kalorîferfiroş nd/nt kaloriferci (satan kimse)
kalorîferfiroşî m kalorifercilik