Encamên lêgerînê
kalorî fiz/m 1. kalori, ısın 2. kalori (kısaltması kal)
kalorîfer m kalorifer
kalorîferfiroş nd/nt kaloriferci (satan kimse)
kalorîferfiroşî m kalorifercilik
kalorîferkar nd/nt kaloriferci (kalorifer tesisatçısı)
kalorîferkarî m kalorifercilik
kalorîfervan nd/nt kaloriferci (kaloriferi yakan kimse)
kalorîfervanî m kalorifercilik
kalorîmetre m kalorimetre, ısıölçer
kalorîmetrî m kalorimetri, ısı ölçümü
kalorîya mezin kilokalori
kalorîfer (navdêr, mê) sobeyên elektrîkî.
ji wêjeyê: Di mesela rewşa Abdullah Öcalan a şexsî de jî daxwiyaniya dawîn gelek tiştên balkêş dide. Mesela, tê de xwiya dibe ku odeya wî odeyeka bi klîma (splît, air-condition) ye, ew hergav dikare penceran veke û bayê teze têxe odê. Klîma ne bi dilê wî ye, wek oda rex wî ew dixwaze kalorîfer li odeya wî hebe.
kalorîmetre (navdêr, mê) tînpîv.
ji: kalorî +-metre
kalorî m. kalorî
kalorî metrî m. kalorîmetrî, tanîpêmîye m.
kalorîfer m. kalorîfer n.
kalorîmetre m. kalorîmetre, tanîpême m.