Encamên lêgerînê
kalolinit kaolînît kîm/m
kaolînît kîm/m
kaloma beşa zincîra di avê de ya keştiya ku lenger avêtiye avê
beşa zincîra di avê de ya keştiya ku lenger avêtiye avê
kalori kalorî.
1. hêzder, kalori fîz/m 2. kalorî, kurtebêja wê kal e m
1. hêzder, kalorî fiz/m 2. kalorî, kurtebêja wê kal e m
kalorifer qalorîfer.
1. kalorifer 2. germîker, radyator m
1. kalorîfer 2. germîker, radyator m
kaloriferci 1. kaloriferkar (kesê ku kalorîferan radixe) 2. kaloriferfiroş 3. kalorîfervan (kesê ku kalorifere pê dixe) nd/nt
1. kalorîferkar (kesê ku kalorîferan radixe) 2. kalorîferfiroş 3. kalorîfervan (kesê ku kalorîferê pê dixe) nd/nt
kalorifercilik 1. kalorîferkarî (raxistin û çêkirina kalorîferan) 2. kalorîferfiroşî 3. kalorîfervanî (karê pêxistina kalorifere) m
1. kalorîferkarî (raxistin û çêkirina kalorîferan) 2. kalorîferfiroşî 3. kalorîfervanî (karê pêxistina kalorîferê) m
kalorimetre tînpîv, kalorîmetre fiz/m
tînpîv, kalorîmetre fiz/m
kalorimetri tînpîvî, kalorîmetrî m
tînpîvî, kalorîmetrî m
kaloş bnr galoş
bnr galoş
kalo nd 1. dede (dedeye seslenme sözü) 2. dede (çok yaşlı kimselere seslenme sözü) 3. bu hitap sevecen bir sesle, samimiyetle söylense ’sevimli, sevgili ihtiyar’, soğuk bir sesle söylense ’işe yaramaz adam’ olarak anlaşılır
kalo nemir bihar tê, pîrê nemir pincar tê ölme eşeğim ölme
kalo (ii) n korkuluk (tarlalarda, bağ, bahçe veya bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan insana benzeyen kukla)
kalo (iii) zo/n uğur böceği
kalok n 1. dede 2. yaşlı, ihtiyar (erkek)
kalokî rd yaşlıca
kalome n eski bıçak veya kılıç
kalomel m tatlı sülümen
kalorî fiz/m 1. kalori, ısın 2. kalori (kısaltması kal)
kalorîfer m kalorifer
kalorîferfiroş nd/nt kaloriferci (satan kimse)
kalorîferfiroşî m kalorifercilik
kalorîferkar nd/nt kaloriferci (kalorifer tesisatçısı)
kalorîferkarî m kalorifercilik
kalorîfervan nd/nt kaloriferci (kaloriferi yakan kimse)
kalorîfervanî m kalorifercilik
kalorîmetre m kalorimetre, ısıölçer
kalorîmetrî m kalorimetri, ısı ölçümü
kalorîya mezin kilokalori
kalot n porselen, seramik
kalotê hestî kemik tozunu da içine katılarak yapılmış porselen tabak
kalotfiroş nd/nt porselenci (satan)
kalotfiroşî m porselencilik
kalotkar nd/nt porselenci (imal eden)
kalotkarî m porselencilik
kalotvan nd/nt seramikçi
kalotvanî m seramikçilik
kalox m muhafaza
kalo (navdêr, nêr) pîremêr, zelamê kal
kalo ji min dûr here, fişkîniya pozê te tê (biwêj) kesên ciwan, ji rewşa kal û piran fêm nakin û carinan wan kêm dibinin. erê bavo êdî kal bûme ji min re dibêjin: kalo ji min dûr here, fişkiniya pozê te tê.
kalokî (navdêr, mê) pîrokî, extiyarokî.
ji: kalo +-kî
kalorîfer (navdêr, mê) sobeyên elektrîkî.
ji wêjeyê: Di mesela rewşa Abdullah Öcalan a şexsî de jî daxwiyaniya dawîn gelek tiştên balkêş dide. Mesela, tê de xwiya dibe ku odeya wî odeyeka bi klîma (splît, air-condition) ye, ew hergav dikare penceran veke û bayê teze têxe odê. Klîma ne bi dilê wî ye, wek oda rex wî ew dixwaze kalorîfer li odeya wî hebe.
kalorîmetre (navdêr, mê) tînpîv.
ji: kalorî +-metre
kaloxk (navdêr, nêr) kalanê yan çanteyê pirtûkekê yan şûr û xenceran.
Herwiha: kalox
kalo b. kalo, kalîk
kalokî rd. kokimkî, kalkî, pîrkî, exrîyarkî kal û mal rd. tef-tal, kelûmel, çî- m., qivir zivir, çirt-virt, taf-tal
kalorî m. kalorî
kalorî metrî m. kalorîmetrî, tanîpêmîye m.
kalorîfer m. kalorîfer n.
kalorîmetre m. kalorîmetre, tanîpême m.
kalorifer kalorîfer (n)
kalorifer borusu lulîya kalorîferî (m), borîya kalorîferî (m)