Encamên lêgerînê
kalın stûr, qalind.
(I) I. qalind (ji bo tiştên pehn) *kalın kâğız kaxizê qalind 2. stûr (ji bo tiştên tîk û gilover) *kalın bir sütün stûneke stûr 3. qalind, stûr (ji bo tiştê biberahî û gur) *kalın kaşlar biriyên qalind 4. qalind, tır *kalın bir
kalın (ii) qelend, qelen n
kalın bağırsak rîxole, zebloq.
rûviya stûr, rodiya stûr, rodiya heram, zebloq ant/nd
rûviya stûr, rodiya stûr, rodiya heram, zebloq ant/nd
kalın bağırsak ucu zotik.
kalın kafalı lasar, serhişk
Serhişk.
kalın ses dengê ir, dengê qalind, dengê stûr
kalın ünlü dengdêra stûr rz
kalınbağırsak bnr kalın bağırsak
kalınca 1. pari stûr 2. pari qalind rd
1. parî stûr 2. parî qalind rd
kalınlaşma 1. stûrbûn 2. qalindbûn 3. irbûn m
1. stûrbûn 2. qalindbûn 3. irbûn m
kalınlaşmak stûr bûn.
1. stûr bûn 2. qalind bûn 3. ir bûn (tenê ev ji bo deng e) l/ngh
1. stûr bûn 2. qalind bûn 3. ir bûn (tenê ev ji bo deng e) l/ngh
kalınlaştırma 1. stûrkirin 2. qalindkirin m
1. stûrkirin 2. qalindkirin m
kalınlaştırmak 1. stûr kirin 2. qalind kirin l/gh
1. stûr kirin 2. qalind kirin l/gh
kalınlatma 1. stûrkirin 2. qalindkirin m
1. stûrkirin 2. qalindkirin m
kalınlatmak 1. stûrkirin 2. qalind kirin l/gh
1. stûr kirin 2. qalind kirin l/gh
kalınlık 1. qalindî, qalingî 2. stûrî, stûrayi m
1. qalindî, qalingî 2. stûrî, stûrayî m
kalınmak man, lê man *akşama kadar orda kalınır mı? ma heta êvarê mirov li wire dimîne? l/ngh
man, lê man * akşama kadar orda kalınır mı? ma heta êvarê mirov li wirê dimîne? l/ngh
kalıntı jêma.
1. bermayî, jêmayî, tarasî, bermawe 2. avahî, xirbe, kavil 3. şop, şope, rêç, nişan 4. bermayî, jêmayî, şûnwar (tiştê ku ji şaristaniyekê, çandekê maye) (mec) m
1. bermayî, jêmayî, tarasî, bermawe 2. avahî, xirbe, kavil 3. şop, şope, rêç, nîşan 4. bermayî, jêmayî, şûnwar (tiştê ku ji şaristaniyekê, çandekê maye) (mec) m
kalın qalind, -e
kalın ağaç gövdesi (kütük) qosp (n), qot (n)
kalınbağırsak roqila girde (m)
roqila girde (m)
kalınlık qalindîye (m)