Encamên lêgerînê
kafirkeratî h alan talan
rd 1. karman çorman, karmakarışık, allak bullak, darmadağınık, darmaduman 2. Arap saçı (çözülmeyecek kadar karışık durum) 3. curcuna
kafirkeratî bûn l/ngh karman çorman olmak, darmaduman olmak, allak bulak olmak
kafirkeratî kirin karman çorman etmek
kafirkeratîbûn m karman çorman olma, darmaduman olma, allak bulak olma
kafirkeratî bûn (biwêj) serobinî hev bûn. lê jehr bûn. di rûyê vî dînikî de dîsa şeva me bû kafirkeratî.