Encamên lêgerînê
kafiristankî b gâvurca (acımasızca, insafsızca) * tu kafiristankî lebatê dikî gâvurca davranıyorsun