Encamên lêgerînê
kağşamak 1. hizhizîn, hilhilîn, hedimîn (tiştê ku kevn bûye û êdî ber bi pelişînê ve diçe) 2. hilhilîn, hedimîn (ji bo tiştê ku hev ber dide, di cihê zîwanan de, di gehan de) 3. hilhilîn (pîr û kal bûn) 4. hilhilîn (ji bo kesê kuji hev de ketiye, lewaz û jar bûye) l/ngh
1. hizhizîn, hilhilîn, hedimîn (tiştê ku kevn bûye û êdî ber bi pelişînê ve diçe) 2. hilhilîn, hedimîn (ji bo tiştê ku hev ber dide, di cihê zîwanan de, di gehan de) 3. hilhilîn (pîr û kal bûn) 4. hilhilîn (ji bo kesê ku ji hev de ketiye, lewaz û jar bûye) l/ngh