Encamên lêgerînê
k, k tîpa çardehemîn a alfabeya Tirkî ye ku jê re ke tê gotin û ji aliyê denganiyê ve gava bi dengdêrên zirav re be dengdareke pêşesmandevî û gava bi dengdêrên stûr re be jî dengdareke paşesmandevî ya ne fîzekî ye
k, k m Kürt alfabesinin on dördüncü harfi ve kê şeklinde telafüz edilen bu ses, fonetik bilimi bakımında ötümsüz kapantılı ve damaksı, gırtlaksı ünsüzleri gösterir.