Encamên lêgerînê
kızgın 1.sor, sorkirî, qijilandî 2.hêrsbûyî, aciz bûyî, tengizî
1. sor, sorbûyî. sorkirî. sincirî, sincirandî, qijilandi, qijilî (ji bo tişt û alavan) *kızgın yağ runê sorkirî *kızgın toprak erda sincirî 2. hêrsbûyî, hêrs hatî, qariyayî, qehirundî, qurandî (ji bo mirovan) (mec) 3. zordar, sert (mec) 4. hilorî, heç, azirî, kosnig, telew (ji bo heywanê ku li hevala xwe digere) *kızgın boğa gayê hilorî rd
1. sor, sorbûyî, sorkirî, sincirî, sincirandî, qijilandî, qijilî (ji bo tişt û alavan) * kızgın yağ rûnê sorkirî * kızgın toprak erda sincirî 2. hêrsbûyî, hêrshatî, qariyayî, qehirandî, qarandî (ji bo mirovan) (mec) 3. zordar, sert (mec) 4. hilorî, hêç, azirî, kosnîg, telew (ji bo heywanê ku lu hevala xwe digere) * kızgın boğa gayê hilorî rd
kızgınlaşma 1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrsbûn, qehirîn 4. hilorîbûn, telewbûn, hêçbûn m
1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrsbûn, qehirîn 4. hilorîbûn, telewbûn, hêçbûn m
kızgınlaşmak 1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrs bûn. qehirîn, qal bûn 4. hilorî bûn, azirî bûn, telew bûn, hêç bûn l/ngh
1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrs bûn, qehirîn, qal bûn 4. hilorî bûn, azirî bûn, telew bûn, hêç bûn l/ngh
kızgınlık I. sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn 2. hêrsbûn, hêrsîtî, qehritî, behic (mec) 3. hiloritî, telewî, teleb, hêçîtî (ji bo heywanên ku gonbûnê dixwaze) m
1. sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn 2. hêrsbûn, hêrsîtî, qehrîtî, behic (mec) 3. hilorîtî, telewî, teleb, hêçîtî (ji bo heywanên ku gonbûnê dixwaze) m
kızgın olmak sûr bîyene, sûrbîyaya/sûrbîyayîye/sûrbîyaye bîyene, keledaya/keledayîye/keledaye bîyene, kele dîyayene
hêrsbîyaye bîyene, sûbîyaye bîyene, cigirîyaye bîyene, qehirîyaye bîyene
kızgın-I sûr, -e; sûrbîyaya (m), sûrbîyayîye (m), sûrbîyaye (n); keledaya (m), keledayîye (m), keledaye (n)
kızgın-II (öfkeli) hêrsbîyaya (m), hêrsbîyayîye (m), hêrsbîyaye (n), hêrsin, -e; hêrsokin, -e; cigirîyaya (m), cigirîyayîye (m), cigirîyaye (n), qehirîyaya (m), qehirîyayîye (m), qehirîyaye (n), sûbîyaya (m), sûbîyayîye (m), sûbîyaye (n), celîyaya (m), celîyayîye (m), celîyaye (n), xezebnak, -e
kızgınlık hêrs (n), cigir (n), xezeb (n), qehir (n), bacî (zh)