Encamên lêgerînê
kız keç, qîz, dot.
1. keç, keçik, qiz, qîzik (zaroka mê, ewlada mê) m 2. keç, dot, qîz, zerî, duxt, duxter doter, dohter (keça keçîn ku hîna bakire ye) m 3. keçê, qîzê (ji bo denglêkirinê) *kız buraya gel keçe were virê m 4. keçik, qîzik (di leystikên îskambîJê de) m 5. keç, qîz, keçik, qizik rd
kız almak keç anîn, qiz anîn, keç birin, qiz birin
kız bebek hitê, xitê, pizê
kız beşikte çeyiz sandıkta (veya kundakta çeyiz sandıkta) keç hê ne li danê ye rakirine rihela wê, qîz hîna nehatiye dane dest avêtine cihêzê wê
kız böceği zencere (Libellula depressa) zo/m
zencere (Libellula depressa) zo/m
kız çocuğu zaroka qizîn, dergûşa keçîn
kız çocuk keç, keçik.
kız evi naz evi bavê keçê siltan e, bavê qîzê siltan e
kız gibi 1) eynî ke­çik e, eynî qîzik e (e ku dişibe keçikan) 2) eynî keçik e, eynî qîzik e (ê şermok) 3) eynî qîza (keça) çardehıalî ye (argo) *kız gibi araba erebeya weka qîza çardehsalî
I) Eynî keçik e. Eynî qîz e. (ji bo kesê ku dişibe keçikan û şermok) II) Pir xweşik e.
kız isteme xwazgînî.
kız istemek keç xwestin, qiz xwestin
Keç xwestin.
kız kaçırmak Keç revandin.
kız kardeş xweng, xûşk, xweh.
kız kar­deş xwişk, xweh. xweng, xûşk, xwehr/xwahr
kız ka­çırmak keç revandin, qîz revandin
kız kızan zar û zêç. malî
kız kurusu keça raşikestî
Keça raşikestî.
kız memesi 1. greyfurt 2. çeşîdekî xoxan n
1. greyfûrt 2. çeşîdekî xoxan n
kız oğlan (veya kız oğlan kız) 1) keça keçîn, qîza qîzîn 2) nereme, nêrebûk, nêremok, nêremo
kız oğlan kız I) Keça keçîn. Qîza qîzîn. II) Nêremê. Nêrebûk. Nêremo.
kız öğrenci dotxwendekar
kız ver­mek keç dan, qîz dan
kızağa çekmek 1) kişandin ser taxokê (ji bo tamîrkirina keştiyan) 2) bi paş ve kişandin (gava ku mirov yekî ji kart wî bigire û deyne ser karckî hîn pasif) (mec)
I) Bi paş ve kişandin. (gava ku meriv karê (yekî) ji destê (wî/ê) bigire) II) Kişandin ser taxokê. (ji bo tamîra keştiyan)
kızak tawûg, garte.
1. taxok, tawûg, kaşe, kaşkaşk, kaşkaşok, paxêl, parxêl, kol, kişke (paxêl, qol, parxêl, kişke; ev ji aliyê gayan ve tê kaşkirin) 2, taxok, tawûg (di deryavaniyê de) m
kızak ayağı kaş kaydırmak taxok berdan, tawûg xîj kirin
kızak yapmak kaş bûn, şemitîn, xîj bûn
kızaklamak kaş bûn, xîj bûn, şemitîn (ji bo amyaran, wesaîtan) l/ngh
kaş bûn, xîj bûn, şemitîn (ji bo amyaran, wesaîtan) l/ngh
kızaklık qeytik n
qeytik n
kızamığa yakalanmak bi sorikan ketin
kızamık sorik.
sorik bj/nd
kızamık çıkarmak sorik der­xistin
kızamıkçığa yakalanmak bi mîrkutokan ketin
kızamıkçık mirkutok bj/nd
kızamıkçık çıkarmak mîrkutok derxistin
kızamıklı bi sorikan keti *kızamıklı çocuk kurikê bi sorikan ketf rd
bi sorikan ketî * kızamıklı çocuk kurikê bi sorikan ketî rd
kızan (I) 1. kur, law n 2. xort n 3. zar û zâç nd (II) gem n
kızan (i) 1. kur, law n 2. xort n 3. zar û zêç nd
kızana gelmek gone (...) bûn, gone (...) hatin
kızarıp bozarmak soromor bûn, rengî (yeki) qusikîn, di xwe de sor bûn, di xwe de şeqizîn
Soromoro bûn. Rengê (yekî) qusikîn. Di xwe de şeqizîn. Di xwe de sor bûn.
kızarış 1. sorbûn 2. soromorobûyîn 3. qijilîn, qelîn (ji bo kar û awayê van lêkeran) m
1. sorbûn 2. soromorobûyîn 3. qijilîn, qelîn (ji bo kar û awayê van lêkeran) m
kızarma 1. sorbûn 2. qusikîn, şeqizîn, sorsorîbûn 3. qijilîn, qelîn m
1. sorbûn 2. qusikîn, şeqizîn, sorsorîbûn 3. qijilîn, qelîn m
kızarmak sor bûn, qijilîn.
1. sor bûn (bi rengê sor ve qelibîna tiştekî) *yüzü kızardı rûyê wê sor bû 2. sor bûn (gava ku sorahî dikeve mêwe û zebzeyan) *domatesler kızarmaya başldı firingî sor dibin 3. qusikîn, şeqizîn, sor bûn, sorsorî bûn (ji ber şerman û weke din) 4. sor bûn, qijilîn, qelîn (di rün de qelandina xurekan) l/ngh
1. sor bûn (bi rengê sor ve qelibîna tiştekî) * yüzü kızardı rûyê wê sor bû 2. sor bûn (gava ku sorahî dikeve mêwe û zebzeyan) * domatesler kızarmaya başladı firingî sor dibin 3. qusikîn, şeqizîn, sor bûn, sorsorî bûn (ji ber şerman û wekî din) 4. sor bûn, qijilîn, qelîn (di rûn de qelandina xurekan) l/ngh * kızarıp bozarmak soromor bûn, rengê (yekî) qusikîn, di xwe de sor bûn, di xwe de şeqizîn
kızartı sorayî m
sorayî m
kızartılı bisoriyî rd
bisorayî rd
kızartılmak 1. hatin sorkirin 2. hatin sorkirin, hatin qijilandin l/th
1. hatin sorkirin 2. hatin sorkirin, hatin qijilandin l/tb
kızartma 1. sorkirin 2. qelandin, qijilandin, qijandin 3. sorkirt. qijilandî (tiştê ku bi qi­jilandinê hatiye sorkirin) *kızartma et goştê sorkirî m
1. sorkirin 2. qelandin, qijilandin, qijandin 3. sorkirî, qijilandî (tiştê ku bi qijilandinê hatiye sorkirin) * kızartma et goştê sorkirî m
kızartmak 1. sor kirin 2. sor kirin, qelandin, qijilandin, qijandin (di rûn de sor kirin) l/gh
1. sor kirin 2. sor kirin, qelandin, qijilandin, qijandin (di rûn de sor kirin) l/gh
kızcağız keçikok, qîzole m
kızcagız keçikok, qîzole m
kızdırılmak hatin silikandin, hatin enirandin. hatin herskirin, hatin qehrandin, hatin qarandin l/lb
hatin silikandin, hatin enirandin, hatin hêrskirin, hatin qehrandin, hatin qarandin l/tb
kızdırma 1. silikandin, enirandin, silkirin, qarandin, behicandin, şarandin, tizkirinzilzilandin, kilkilandin 2. hêrskirin 3. sincirandin, agir (germahiya laşê mirov) 4. danin (danîna şivên mêwan) m
1. silikandin, enirandin, silkirin, qarandin, behicandin, şarandin, tizkirinzilzilandin, kilkilandin 2. hêrskirin 3. sincirandin, agir (germahiya laşê mirov) 4. danîn (danîna şivên mêwan) m
kızdırmak acizkirin.
1. silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şaran­din, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin 2. sincirandin (germ kirin) 3. hêrs kirin (mec) l/gh
1. silikandin, enirandin, sil kirin, qarandin, qehirandin, behicandin, şarandin, tiz kirin, zilzilandin, kilkilandin 2. sincirandin (germ kirin) 3. hêrs kirin (mec) l/gh
kızdırtmak dan silikandin, dan qarandin, dan hêrskirinî, dan sincirandin l/lb
dan silikandin, dan qarandin, dan hêrskirin, dan sincirandin l/lb
kızgın 1.sor, sorkirî, qijilandî 2.hêrsbûyî, aciz bûyî, tengizî
1. sor, sorbûyî. sorkirî. sincirî, sincirandî, qijilandi, qijilî (ji bo tişt û alavan) *kızgın yağ runê sorkirî *kızgın toprak erda sincirî 2. hêrsbûyî, hêrs hatî, qariyayî, qehirundî, qurandî (ji bo mirovan) (mec) 3. zordar, sert (mec) 4. hilorî, heç, azirî, kosnig, telew (ji bo heywanê ku li hevala xwe digere) *kızgın boğa gayê hilorî rd
1. sor, sorbûyî, sorkirî, sincirî, sincirandî, qijilandî, qijilî (ji bo tişt û alavan) * kızgın yağ rûnê sorkirî * kızgın toprak erda sincirî 2. hêrsbûyî, hêrshatî, qariyayî, qehirandî, qarandî (ji bo mirovan) (mec) 3. zordar, sert (mec) 4. hilorî, hêç, azirî, kosnîg, telew (ji bo heywanê ku lu hevala xwe digere) * kızgın boğa gayê hilorî rd
kızgınlaşma 1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrsbûn, qehirîn 4. hilorîbûn, telewbûn, hêçbûn m
1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrsbûn, qehirîn 4. hilorîbûn, telewbûn, hêçbûn m
kızgınlaşmak 1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrs bûn. qehirîn, qal bûn 4. hilorî bûn, azirî bûn, telew bûn, hêç bûn l/ngh
1. sor bûn 2. sincirîn 3. hêrs bûn, qehirîn, qal bûn 4. hilorî bûn, azirî bûn, telew bûn, hêç bûn l/ngh
kızgınlık I. sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn 2. hêrsbûn, hêrsîtî, qehritî, behic (mec) 3. hiloritî, telewî, teleb, hêçîtî (ji bo heywanên ku gonbûnê dixwaze) m
1. sorbûnî, sorkirîbûn, sincirîbûn, sincirandîbûn, qijilandîbûn 2. hêrsbûn, hêrsîtî, qehrîtî, behic (mec) 3. hilorîtî, telewî, teleb, hêçîtî (ji bo heywanên ku gonbûnê dixwaze) m
kızı gönlüne bırakır­san ya davulcuya kaçar ya zurnacıya serê keçan (qîzan) bernedin
kızı gönlüne bırakır­san ya davulcuya varır ya zurnacıya serê keçan (qîzan) bernedin
kızı kısrağı qîzên male, qîz û ke­çen malê (jin û keçên di male)
Keç û jinên malekê.
kızı leğen başında almak sihêtiya (wê) kirin û anîn (ji bo keçên şipil û jêhatî)
kızıl 1.tıp. nîrkutik. 2.kızıl.
kızıl ağaç dara sor (Alnus) bot/nd
kızıl akbaba sîmerx.
kızıl boya reng (renga ku jê rengê sor çêdikin) m
kızıl çiçek kulîlksor, çîçekkal nd
kızıl divane Teredîn.
kızıl elma 1. navê ku ji hêla Osmaniyan ve li Roma û Viyanayê hatiye danîn 2. bîrdoziya ku lê armanca wê ew e hemû Tirkên li ser rûyê cîhanê di bin banê împaratoriyekê de bîne bal hev
kızıl ısı tîrmeh, hukmê germê (germa di nîvê paşîn a meha tîrmehê de) nd
kızıl kabak darsor, siyaredar bot/m
kızıl kök rûnas bot/m
kızıl kurt qizilqurt zo/n
kızıl kuyruk bûknefsok (Phoenicurus) zo/m
kızıl lahana sorkelem bot/m
kızıl ötesi enfarûj fiz/m
kızıl şap 1. xemrî, morê vekirî n 2. xemrî (tiştê ji vî rengî) rd
kızıl su yosunları kevzên sorê avê bot/nd
kızıl yakut lal m
kızıl yara şêrpençe m
kızıl yel bayê şûr (bayê ku ji başûr tê) nd
kızıl yonca keta sor bot/nd
kızıl yörük maşere bj/m
kızılbaş Sersor.
Kimsor, Sersor, Qizilbaş nd/nt
kızılbaşlık Kimsorî, Sersorî, Qizilbaşî m
kızılca kıyamet kopmak Hêwirze rabûn. Helahela rabûn. Qiyamet rabûn.
kızılcık gûhûjk.
1. şindî, helhelok, belalûk, guhûşk (Cornus mas) bot/m 2. şindî, helhelok, belalûk (mêweya vê darê) m
kızılcık sopası Lê dan. Lê xistin. Kutan.
kızılderili çermsor.
Amerîkiyê Resen, Çeremsor, Çeremsorik, Sorik, Hindû, Îndiyan nd/nt
kızılış hêrsbûyîn, qehirîn m
kızıllaşma sorbûn, sorûgizrîbûn m
kızıllaşmak sor bûn, sorûgizrî bûn l/ngh
kızıllık 1. sorayî 2. sorî, zerî (ji bo dema ku roj diçe ava), zeraq (gava ku roj hiltê) * sabah kızıllığında çıktım yola bi zeraqê serê sibê derketim rê 3. dermanê sorikî m
kızılma hêrs bûn, qehirîn m
kızılmak hêrs bûn, qehirîn l/ngh
kızıltepe Qoser (Koser) (Navçeyeke girêdayî mêrdînê)
kızıltı sorahî m
kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle (anla) Dîwaro ji te re dibêjim, bûkê tu fêm bike.
kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla (dinle ve­ya işit) dîwaro ez ji te re dibêjim, bûkê tu fêm bike
kızını dövmeyen dizini döver yê li keçê (qîzê) nexe wê li çokê bixe, ku tu li keçê nexî tûyê li çoka xwe bixî
kızını vermek Keça xwe dan.
kızış 1. sincirîn, sorbûn, germbûn 2. hêrsbûn, qehirîn, qarîn m
kızışık lihevsorbûyî, lêsorbûyî rd
kızışma 1. lihevsorbûn, qaqijîn 2. sorbûn 3. dijwarbûn, giranbûn 4. xweşbûn, lêsorbûn (mec) 5. hilorîbûn, telewbûn m
kızışmak 1.dijwar bûn. 2.sor bûn 3. telew bûn.(köpekgiller.)
1. li hev sor bûn l/bw, lê sor bûn l/bw, qaqijîn l/ngh (pir germ bûn, di hev de sincirîn) 2. sor bûn (gava ku tişt di ser dilê hev de dimînin, bi hev de mîz dikin û dirizin) * tütün balyaları kızışmış balyayên titûnê sor bûne 3. sor bûn, zor bûn, dijwar bûn, giran bûn * savaş kızıştı şer sor bû (mec) l/ngh 4. xweş bûn, germ bûn * oyun kızıştı leyîstik xweş bû (mec) l/bw 5. lê sor bûn l/bw, hilorî bûn l/ngh, azirîn l/ngh, telew bûn l/ngh (ji bo heywan)
kızıştırma 1. lihevsorkirin, qaqijandin, şarandin 2. sorkirin, dijwarkirin, girankirin 3. xweşkirin (mec) 4. telewkirin, hilorîkirin, lihevsorkirin m
kızıştırmak lêsor kirin, lê tûj kirin.
1. qaqijandin l/gh, li hev sor kirin l/bw, lê germ kirin l/bw, lê sor kirin l/bw, lê tûj kirin l/bw, şarandin l/gh, 2. dijwar kirin, giran kirin, sor kirin l/gh 3. xweş kirin, germ kirin * halayı kızıştırın govendê xweş bikin (mec) 4. telew kirin l/gh, lê sor kirin l/bw, li hev sor kirin l/bw, hilorî kirin l/gh (ji bo heywanê nêr ku hevala xwe dixwaze)
kızlar ağası serekê keçikan (di herema Osmanî de kesê ku serekê keçikan e) dır
kızlık keçanî, keçitî.
kızma 1. sorbûn, sincirîn 2. silikîn, enirîn, silbûn, qarîn, qehirîn, hêrsbûn, behicîn, kizbûn, xeyidîn, hêrsketin, sûketin, sihketin, rizbûn, ingirîn (mec) 3. hilorîbûn, azirîn, telewbûn 4. germbûn (ji bo çûkên mê ku wexta kurkketina wan tê) m
kızma birader leystikeke ku bi zaran tê leyîstin
kızmak 1.sor bûn. 2.aciz bûn.
1. sor bûn, sincirin *taşlar güneş­ten kızmıştı kevir ji tavê sor bûbûn 2. si­likîn, enirin, silbûn, qarin, qehirin, behi­cîn, hêrs bûn, kiz bûn, xeyidîn, hêrs ketin, sû ketin, li sih ketin, riz bûn, ingirin, kilkilîn, zilzilîn (mec) 3. hilorî bûn, azirîn, telew bûn (ji bo heywanên wekî hesp û keran) 4. germ bûn (ji bo çûkên mê ku wexta kurkketina wan tê) l/ngh
kızmak (birine) 1) pê re xeyîdîn, berê xwe dan (yekî), pê re hêrs bûn, pê re pevçûn, hêrsa xwe lê anîn 2) jê xeyîdîn, jê qehirîn, jê sû ketin
kızmaya başlamak hêrsa (yekî) hatin, hêrsa (yekî) pê girtin
kız oradadır Kêneke uca
Kêneke weyra ya
kız kêna (m), kêneke (m)
kız çocuğu zaka (m)
kız kardeş waye (m), wayike (m), ware (m)
kız kardeşin kızı warkêna (m), warezaye (m)
kız kardeşin oğlu wareza (n)
kız sütkardeş waşite (m), waya şitî (m)
kız torunun kızı kêna torne (m)
kız torunun oğlu lajê torne (n)
kızak kaşane (m), tawug (n), xizag (n)
kızamığa yakalanmak surince vetene, surekî vetene
kızamık surince (m), surekî (zh)
kızamık geçirmek surince vetene, surekî vetene
kızarmak sûr bîyene
kızartılmış olan 1)(et vb. için) sûrkerda (m), sûrkerdîye (m), sûrkerde (n) 2)(ekmek vb. için) terriqnaya (m), terriqnayîye (m), terriqnaye (n); pirênayîye (m), pirênaya (m), pirênaye (n) 3)(yumurta vb. için) qelênaya (m), qelênayîye (m), qelênaye (n) 4)qijilnaya (m), qijilnayîye (m), qijilnaye (n)
kızartılmış pestil bastêqo qilênaye (n)
kızartma- II 1)(et vb. için) sûrkerda (m), sûrkerdîye (m), sûrkerde (n) 2)(yumurta vb. için) qelênaya (m), qelênayîye (m), qelênaye (n) 3)qijilnaya (m), qijilnayîye (m), qijilnaye (n)
kızartma-I 1)(et vb. için) sûrkerdiş (n) 2)(ekmek vb. için) terriqnayîş (n), pirênayîş (n) 3)(yumurta vb. için) qelênayîş (n) 4)qijilnayîş (n)
kızartmak 1)(et vb. için) sûr kerdene 2)(ekmek vb. için) terriqnayene, pirênayene 3)(yumurta vb. için) qelênayene 4)qijilnayene
kızdırma hêrskerdiş (n), hêrsê ... ardiş, cigirnayîş (n), qehirnayîş (n), sûyê ... ardiş, celênayîş (n)
kızdırmak hêrs kerdene, hêrsê ... ardene, cigirnayene, qehirnayene, sûyê ... ardene, celênayene Polat bugün Gülistan’ı çok kızdırmış. (Polatî ewro zaf Gulîstane celênaya.)
kızgın olmak sûr bîyene, sûrbîyaya/sûrbîyayîye/sûrbîyaye bîyene, keledaya/keledayîye/keledaye bîyene, kele dîyayene
hêrsbîyaye bîyene, sûbîyaye bîyene, cigirîyaye bîyene, qehirîyaye bîyene
kızgın-I sûr, -e; sûrbîyaya (m), sûrbîyayîye (m), sûrbîyaye (n); keledaya (m), keledayîye (m), keledaye (n)
kızgın-II (öfkeli) hêrsbîyaya (m), hêrsbîyayîye (m), hêrsbîyaye (n), hêrsin, -e; hêrsokin, -e; cigirîyaya (m), cigirîyayîye (m), cigirîyaye (n), qehirîyaya (m), qehirîyayîye (m), qehirîyaye (n), sûbîyaya (m), sûbîyayîye (m), sûbîyaye (n), celîyaya (m), celîyayîye (m), celîyaye (n), xezebnak, -e
kızgınlık hêrs (n), cigir (n), xezeb (n), qehir (n), bacî (zh)
kızılyara b. şirpençe
kızılyörük b. yılancık
kızma (öfkelenme, sinirlenme) hêrsbîyayîş (n), hêrskewtiş (n), hêrsê ... ameyîş, cigirîyayîş (n), qehirîyayîş (n), sûbîyayîş (n), sûyê ... ameyîş, sûyêxoardiş
kızmak (öfkelenmek, sinirlenmek) hêrs bîyene, hêrs kewtene, hêrsê ... ameyene, cigirîyayene, qehirîyayene, sû bîyene, sûyê ... ameyene, sûyê xo ardene
kızmemesi greyfrute (m)