Encamên lêgerînê
kırmız qirmiz (boyaxa sor a ku ji kêzika bi navê qirmiz hatiye derxistin) m
kırmız böceği qirmiz (Coccus ilicis) zo/m
qirmiz (Coccus ilicis) zo/m
kırmız ışık yakmak Li dij derketin. (Tiştek, karek, kirinek) asteng kirin.
kırmızı sor.
1. sor nd 2. sor (ê ji vî rengî) *kır­mızı dudaklı lêvsor
lâhana kelama sor bot/nd
kırmızı ayaklı kara buğday mastêrk bot/m
kırmızı ayaklı kara buğday mastêrk bot/m
kırmızı başlıklı kumsor rd
kumsor rd
kırmızı biber 1.isota sor. 2.hîçhar.
îsota sor, hîçhar bot/nd
îsota sor, hîçhar bot/nd
kırmızı boya otu ronyas bot/m
ronyas bot/m
kırmızı buğday sorgul, kantarî bot/nd
sorgul, kantarî bot/nd
kırmızı cevher lal n
kırmızı çiçekli qerîngan.
kırmızı darı garisê sorik bot/nd
garisê sorik bot/nd
kırmızı dipli mumla davet etmek (ji bo vexwendinê)
kırmızı dipli mumla da­vet etmek li ber (yekî) gerin, jê re lavahî kirin
kırmızı fener mala mezin, kerxane (argo)
Kerxane.
kırmızı gömlek rim e di têrê re nayê veşarê (tiştê ku nayê veşarê) (mec)
Rim di tûr de nayê veşartin. Karik di bin sepetan de namînin. (ji bo tiştên ku veşartina wan ne pêkan e)
kırmızı köklü tilki kuyruğu koksor bot/m
kırmızı köklü tilki kuyruğu koksor bot/m
kırmızı lahana sorkelem.
kırmızı lâhana kelama sor bot/nd
kırmızı mercimek nîskê sor bot/nd
nîskê sor bot/nd
kırmızı oy raya dijber
kırmızı pancar silqa sor bot/nd
silqa sor bot/nd
kırmızı toprak axesor
kırmızı turp tivr, selketûr, tevrika sor (Raphanus sativus var radicula) bot/nd
tivr, selketûr, tevrika sor (Raphanus sativus var radicula) bot/nd
kırmızılaşma sorbûn, sorbûyîn m
sorbûn, sorbûyîn m
kırmızılaşmak sor bûn l/ngh
sor bûn l/ngh
kırmızılaştırma sorkirin m
sorkirin m
kırmızılaştırmak sor kirin l/gh
sor kirin l/gh
kırmızılı cilsor, kincsor rd
cilsor, kincsor rd
kırmızılık sorbûn, sorî, soritî, sorbûnî m
sorbûn, sorî, sorîtî, sorbûnî m
kırmızımsı sorikî, sore, soreve, sorişkî, sorîşk, bi sore ve rd
sorikî, sore, soreve, sorîşkî, sorîşk, bi sore ve rd
kırmızımtırak sorinî, soreve, bi soreve rd
sorinî, soreve, bi soreve rd