Encamên lêgerînê
kûn n 1. kıç 2. etek (dağ eteği) * kûnê çiyê dağ eteği
kûndanî rd çalışmayan, tembel
kûndanîtî m çalışmama, tembellik
kûndevedan köpek oturuşu
kûnêr bnr kînor
kûnfûbaz nd/nt kungfucu
kûnfûbazî m kungfuculuk
kûngfû m kungfu
kûnik m tarantı
kûnika binî kıl veya yün tarantısı
kûnk n 1. tiftik 2. rd tiftik (bundan yapılmış olan) 3. kırpıntı (yün ve kıl için)
kûnkûre rd/argo atmasyoncu, yalancı
kûnye m künye
kûnza zo/nd tek delikliler
kûn m. ano. qine, kine, peynîye, qene, qî m.
kûn avêtin lg. . qine weestene, çirtikî xo dayene
kûn dan lg. qine dayene
kûnderz n. kunderz, telape n.
kûnek n. qineda, hîz, îbne, qinek n.
kûngfû m. kungfu n.
kûnhevcar m. qinhengazî, henge m.
kûnik n. kenik, kepeg, keley, mirik, kelk, kelê n.
kûnk m. kûnik, binik (pirç) n.
kûnye m. anace, kunye, anac m.
kûnza n. qinza n.
kûn (m) bakınız: Kane (m)
kûnca bakınız: kamca
kûni (n) bakınız: kone (n)
kûnikerdiş (n) bakınız: konekerdiş (n)
kûnkil (n) bakınız: kakile (m)
kûnkili (m) bakınız: kakile (m)
kûnî qûnde, qûnder
bêkulek, newêrek, newêrok, bizdok