Encamên lêgerînê
köstek kostek.
1. kapok, kapik (ev ne ji zincir in), qeyd, köstek, merbend (ji bo piyên heywanan) 2. köstek (kosteka saetê) 3. qûş (qûşa li binya paldûmê da ku hesp zîtik neavêje) 4. asteng (mec) m
köstek vurmak 1) qeyd li lingan xistin, kapok li piyê (heywan) xistin) 2) berasteng kirin (mec) 3) bi her du piyan girtin, xwe avêtin her du pi­yan (di gulaşê de)
köstekleme 1. kapokkirin, kapikkirin, kos­tekkirin, qeydkirin, merbendkirin 2. kos­tekkirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. berastengkirin, berbendkirin (mec)
1. kapokkirin, kapikkirin, kostekkirin, qeydkirin, merbendkirin 2. kostekkirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. berastengkirin, berbendkirin (mec) m
kösteklemek 1. kapok kirin, kapik kirin, kostek kirin, qeyd kirin, merbend kirin 2. kös­tek kirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. berasteng kirin, berbendkirin (mec) l/gh
1. kapok kirin, kapik kirin, kostek kirin, qeyd kirin, merbend kirin 2. kostek kirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. berasteng kirin, berbendkirin (mec) l/gh
kösteklenme leqitîn, litimîn l/ngh
leqitîn, litimîn l/ngh
kösteklenmek 1. hatin kapokkirin, hatin ka­pikkirin, hatin kostekkirin, hatin qeydki­rin 2. hatin kostekkirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. leqitîn, litimîn l/ngh 4. ha­tin berastengkirin, hatin berbendkirin (mec) l/tb
1. hatin kapokkirin, hatin kapikkirin, hatin kostekkirin, hatin qeydkirin 2. hatin kostekkirin (kostekkirina saet û tiştê wisa) 3. leqitîn, litimîn l/ngh 4. hatin berastengkirin, hatin berbendkirin (mec) l/tb
köstekli 1. qeydkirî, kostekkirî, kapokkirî, merbendkirî 2. bikostek *köstekli saat saeta bikostek rd
1. qeydkirî, kostekkirî, kapokkirî, merbendkirî 2. bikostek * köstekli saat saeta bikostek rd
kösteksiz 1. bêkapok, bêqeyd, bêmerbend 2. bêkostek rd
1. bêkapok, bêqeyd, bêmerbend 2. bêkostek rd