Encamên lêgerînê
kîsik kese.
n 1. kese * kîsikê diravan para kesesi 2.rd kese (miktar için) 3. ant kese, kesecik 4. torba, poşet (küçük torba, para torbası gibi)
kîsikê avikê sperm torbası
kîsikê diran ant/nd diş kökü zarı
kîsikê firşik ant/nd öd kesesi
kîsikê gun nd taşak torbası
taşak torbası
kîsikê hêkê ant/nd kesecik
kîsikê hewayê ant hava kesesi
kîsikê mêst yoğurt süzme torbası
kîsikê mîzê ant/nd sidik torbası
kîsikê ovogonê biy/m dağarcığı
kîsikê pûşî nd kavlık
kîsikê toxmavê nd sperm torbası, kesesi
kîsikê xewê uykucu, uyuşuk
kîsikê zirav ant/nd öd kesesi, safra kesesi
kîsikok ant/m kesecik
kîsik tûrikê biçûk
kîsik Beutel
Geldbeutel
Tüte
kîsik n. posete m., kêsik n.
n. kîsik, kîs, girwêst, kêsik, çêsik, kîse, kîsk n.
kîsikê avikê n. ana. kîsikê awî, kîsikê bosî, kîsikê çirawî, kîsikê spermayî n.
kîsikê diravan n. kîsikê peran n.
kîsikê hewayî n. kîskê hewayî n.
kîsikê titûnê n. kamosê titunî, kîsikê tutunî, kamos n.
kîsikê toxmavê n. ana. kîsikê awî, kîsikê bosî, kîsikê çirawî, kîsikê spermayî n.
kîsikê zirav n. ana. hezare, zare, jehre, zarik, hazare, jare n.
kîsik kese
torba
(n) kese, torba, bez torba