Encamên lêgerînê
kêmî xwe dîtin l/bw küçümsemek, hakir görmek, hor görmek, horlamak
(birini) hor görmek, hakir görmek (yek)
(birini) aşağısamak, (birini) hor görmek (birine) yukarıdan (veya üstten) bakmak