Encamên lêgerînê
joint surety (huk.) derhûdê mûteselsîl, kefîlê zincîre.