Encamên lêgerînê
jmare m. reqem, hûmare n.
jmareyên jmarde hûmarnameyê bingehênî zh.
jmareyên pêsmîn hûmarnameyê bingehênî zh.
jmareyî rêzda hûmarnameyê rêzdarîz n.